İŞL304


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PAZARLAMA YÖNETİMİ II 304 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 14 70 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere pazarlama plan ve stratejilerini geliştirme, uygulama ve kontrol etme yi öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders tüm pazarlama stratejileri, uluslararası pazarlama ve rekabet stratejileri konularından oluşmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin pazarlama yönetimi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Pazarlama stratejileri konusunda teorik ve pratik analizler yapabilme 2- Rekabet stratejilerine hakim olma, 3- İşletmelerin pazarlama sorunlarına çözüm geliştirebilme, 4- İşletmelerin yönetim ve faaliyet durumlarına göre uygun stratejileri belirleyebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Fiyatlandırma
2. Hafta 02 Dağıtım
3. Hafta 03 Tutundurma
4. Hafta 04 Tutundurma stratejileri
5. Hafta 05 Hizmet pazarlaması
6. Hafta 06 Uluslararası pazarlama
7. Hafta 07 Ara Sınav
8. Hafta 08 Rekabet stratejileri
9. Hafta 09 Örnek olay ve proje sunumu
10. Hafta 10 Örnek olay ve proje sunumu
11. Hafta 11 Örnek olay ve proje sunumu
12. Hafta 12 Örnek olay ve proje sunumu
13. Hafta 13 Örnek olay ve proje sunumu
14. Hafta 14 Konuların tekrarı ve tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 10
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ömer Baybars Tek,“Pazarlama İlkeleri,Global Yönetimsel Yaklaşım,Türkiye Uygulamaları, 8.Baskı”,İstanbul: Beta AŞ), 1999. Marketing Management (Kotler, Armstrong) Pazarlama Yönetimi (Çeşitli yazarlar)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

3

5

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

ÖÇ2

5

5

 

 

 

 

5

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

4

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek