İŞL427


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PARA VE SERMAYE PİYASALARI 427 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilere para piyasası araçlarını piyasada kullanmayı öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Derste, para ve sermaye piyasası kurumları ve işleyişi tanıtılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin para ve sermaye piyasaları alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Para ve sermaye piyasalarını tanıma, 2- Para ve sermaye piyasası araçlarını ve bu araçlarına yatırımın nasıl gerçekleşeceğini kavrama, 3- Menkul kıymet borsalarındaki piyasalara ve bu piyasalarda işlem gören kıymetlere ve bunlara yatırım yapılma yollarına hakim olma, 4- Bu piyasalarda menkul kıymet fiyatlarını etkileyen etkenleri tartışabilme , 5- Bu piyasalarda fiyatların yönü hakkında tahminlerin nasıl olduğuna dair fikir edinebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Para piyasası araçları
2. Hafta 02 Para piyasası araçlarının yatırım amacı için kullanılması
3. Hafta 03 Para piyasası araçları- faiz ilişkisi
4. Hafta 04 Merkez bankaları ve para piyasası araçlarının işlem gördüğü pazarlarda merkez bankasının etkisi
5. Hafta 05 Enflasyon ve merkez bankaları
6. Hafta 06 Sermaye piyasası araçları
7. Hafta 07 Sermaye Piyasası kurumları
8. Hafta 08 Sermaye piyasasında kamuyu aydınlatma
9. Hafta 09 Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarının menkul kıymet borsalarında oluşması
10. Hafta 10 Menkul kıymet borsalarında vadeli işlemler
11. Hafta 11 Türev ürünler
12. Hafta 12 Opsiyon piyasaları
13. Hafta 13 Borçlanma araçları piyasasında derecelendirme ve derecelendirme kuruluşları
14. Hafta 14 Uluslararası para ve sermaye piyasaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar T.C.Merkez Bankası kurumsal Web sitesi,tcmb.gov.tr Borsa İstanbul Kurumsal Web Sitesi,borsaistanbul.com Korkmaz ,Turhan ve Ceylan,Ali,Sermaye Piyasası ve Menkul Değer analizi, Ekin Basım YayımDağıtım A.Ş.Bursa,2010 İhtiyar ,M.,Sermaye Piyasası Hukukunda Kamuyu Aydınlatma İlkesi,Beta Basım,İstanbul,2006
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

5

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek