İST207


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İSTATİSTİK VE OLASILIK I İST207 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 28 38 104 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere, istatistiğin temel kavramlarını tanıtıp, verilerin kullanımına sunulmasını ve özetlenerek yorumlayabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği İstatistiğin tarihsel gelişimi, istatistiğin tanımı ve önemi, temel kavramlar, verilerin toplanması, verilerin sunumu ve yorumlanması, merkezi eğilim ölçüleri, dağılış ölçüleri, basıklık ve çarpıklık katsayıları, kutu grafiği. Olasılıkla ilgili temel kavramlar, tesadüfi değişken, tesadüfi değişkenin beklenen değeri ve varyansı. Bernoulli, Binom, Poisson dağılımları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin istatistik ve olasılık alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- İstatistiğin temel kavramlarını tanıyabilme, 2- Verileri kullanıma sunabilme ve özetleyerek karşılaştırmalar yapabilme, 3- Bernoulli, Binom ve Poisson dağılımın temel özelliklerini tanımlayabilme. 4- Yığın ile örnek ilişkisini açıklayabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Giriş: Temel Kavramlar, İstatistiğin tarihsel gelişimi, kapsamı, tanımı ve bugünkü önemi
2. Hafta 02 Veri toplama araçları, verilerin düzenlenmesi ve sunulması ve frekans dağılımı
3. Hafta 03 Grafikler
4. Hafta 04 Merkezi eğilim ölçüleri
5. Hafta 05 Dağılım ölçüleri
6. Hafta 06 Basıklık ve çarpıklık katsayıları
7. Hafta 07 Olasılık kavramı, tesadüfi değişken
8. Hafta 08 Tesadüfi değişkenin beklenen değeri ve varyansı
9. Hafta 09 Bernoulli ve Binom dağılımı
10. Hafta 10 Poisson dağılımı
11. Hafta 11 Normal dağılım
12. Hafta 12 Yığın ve örnek ilişkisi
13. Hafta 13 Tahmin
14. Hafta 14 Tahmin ve Hipotez testi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ünver, Ö., Gamgam H., 2008, Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler, Seçkin, Ankara. Bluman, Allan, G., 2004, Elementary Statistics, Mc Graw Hill.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

 

ÖÇ1

5

5

 

5

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

5

 

5

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

5

 

5

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

5

 

5

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek