ULT202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TÜRK VERGİ SİSTEMİ 202 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere gelir, harcama ve servet üzerinden alınan vergilerin teorik ve uygulama özelliklerinin genel olarak anlatılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu derste, Türkiye’de yürürlükte olan dolaylı (KDV, ÖTV), dolaysız (Gelir ve Kurumlar Vergileri) ve servet vergileri genel teorik yapı ve işleyişleri anlatılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin Türk vergi sistemi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Gelir ve Kurumlar vergileri ile Katma Değer vergisi ve Özel Tüketim Vergilerinin mükelleflerini anlama, 2- Vergilerin konusu, tarh, tahakkuk ve ödeme zamanları ile özellikli ve ayrıcalıklı durumlarını kavrayabilme, 3- Beyanname veriliş zamanı, vergi taksitleri zamanı ve vergi dairesi ile olan her türlü ilişkiyi öğrenme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Genel olarak Türk Vergi Sistemi, Tarihsel gelişim. Vergilerin Tasnifi.
2. Hafta 02 Gelir Vergisi; Konusu, mükellefi, muafiyet ve istisnalar.
3. Hafta 03 Gelir Vergisi: Tarh, tahakkuk ve ödeme zamanları, basit usul.
4. Hafta 04 Gelir Vergisi: Ticari, zirai kazançlar ve gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi
5. Hafta 05 Gelir Vergisi: Menkul Sermaye İratlarının vergilendirilmesi; gelirin toplanması ve indirimler.
6. Hafta 06 Kurumlar Vergisi: Konusu, mükellefi, muafiyet ve istisnalar,
7. Hafta 07 Kurumlar Vergisi: Kazancın ve vergi matrahının hesaplanması, tarh,tahakkuk ve ödeme zamanları.
8. Hafta 08 ARA SINAV
9. Hafta 09 KDV: Konusu, mükellefi, muafiyet ve istisnaları, vergi tarifesi
10. Hafta 10 KDV: Verginin hesaplanması, indirimler ve vergi iadesi
11. Hafta 11 ÖTV: Konusu, mükellefi, muafiyet ve istisnaları, vergi tarifesi
12. Hafta 12 ÖTV: Verginin hesaplanması, indirimler ve vergi iadesi
13. Hafta 13 Diğer Vergiler: Emlak Vergisi, genel tanıtım
14. Hafta 14 Diğer Vergiler: Motorlu Taşıtlar Vergisi genel tanıtım
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders notları, Sunum slaytları;
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

1

 

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

1

 

 

 

 

2

 

1