EKO101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
EKONOMİ I EKO101 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı iktisat biliminin temel kavramlarını ve üretici ve tüketici davranışlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere kişiye, üretici ve tüketici olarak rasyonel davranma öğretilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ekonomi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Toplumsal ilişkilerde “ekonomik gerçeği” fark edebilme, 2- Günlük yaşamda ekonomik gerçeklere göre davranabilme, 3- Bireysel kararları en yüksek faydayı sağlayacak şekilde alabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel kavramlar ve temel tanımlar. Toplumların ortak iktisadi sorunları.
2. Hafta İktisadi sorunların çözüm yolları, iktisatta metot.
3. Hafta Fiyat mekanizması, talep yasası, arz yasası, geometrik analizi.
4. Hafta Arzın ve talebin esnekliği, kamunun piyasaya müdahaleleri.
5. Hafta Tüketici davranışları kuramı.
6. Hafta Üretici, firma davranışları kuramı.
7. Hafta Maliyet ve kar hesapları. Firma dengesi, azami kar, normal kar, zarar.
8. Hafta Piyasa çeşitleri, tam rekabet kuramı
9. Hafta Piyasa çeşitleri, tam rekabet kuramı (devam)
10. Hafta Monopol ve oligopol kuramları.
11. Hafta Monopollü rekabet kuramı ve reklam.
12. Hafta Faktör fiyatları veya bölüşüm kuramı.
13. Hafta Serbest piyasa düzeni; piyasa, fiyat mekanizmasının etkinliği.
14. Hafta Genel değerlendirme, güncel iktisadi sorunlar.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -Prof. Dr. Orhan Türkay, Mikro İktisat-İktisata Giriş -Prof. Dr. Halil Seyidoğlu, İktisat -Bunlar dışında öğrenci piyasada bulunan çok sayıda Mikro İktisat kitaplarından istediğini seçebiliyor.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

5

 

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

2

 

 

 

ÖÇ3

 

 

5

 

 

 

 

3

2

 

4

 

1

1

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek