ULT203


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KAMU MALİYESİ 203 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, kamu ekonomisinin, kamu kurum ve kuruluşlarının gelir, gider, bütçe, borçlanma ve bunlarla ilgili politikaların öğretilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders, kamu malı ve devlet bütçesi gibi devletin mali politikasıyla ilgili kavramlar ve kamu gider ve gelirleri, bütçe açığı ve fazlası ve borçlanma konularından oluşur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin kamu maliyesi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Kamu mal ve hizmeti ile özel mal ve hizmeti birbirinden ayırabilme 2- Devlet bütçesinin ne olduğunu ve kamuda hizmetlerin nasıl yapıldığını kavrayabilme 3- Bütçe açık ve fazlasının ne olduğu ve bütçe görüşmelerinin ne anlama geldiğinin farkında olabilme 4- Politik fiyatlandırmanın, maliye politikasının araçlarının ekonomide ve sosyal hayattaki etkileri konusunda bilgi donanımına sahip olma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma; Kamu Maliyesinin tanımı, diğer bilim dalları ile olan ilişkileri; kamu-Özel ekonomi farkları, kamu ekonomisinin özellikleri
2. Hafta Kamu Giderler: Tanımlar, tasnifler, kamu harcamaları hakkındaki görüşler
3. Hafta Kamu Giderleri: Kamu harcamalarındaki artışlar, harcamaların sınırı
4. Hafta 04 Kamu harcamalarının ekonomi üzerindeki etkileri
5. Hafta Kamu gelirleri: Tanımlar, tasnifler kamu gelirlerinin çeşitleri
6. Hafta Kamu gelirleri: Vergiler, tanımlar, tasnifler, çeşitleri, vergileme ilkeleri
7. Hafta Kamu Gelirleri: Vergilerin ekonomik etkileri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Bütçe: Tanımlar, tasnifler, bütçe hakkı
10. Hafta Bütçe: Bütçeleme süreci, hazırlanması, uygulanması, denetimi
11. Hafta Kamu Borçlanması: Tanımlar, tasnifler, çeşitleri
12. Hafta Kamu Borçlanması: İç ve dış borçlanma süreçleri, etki ve sonuçları
13. Hafta Maliye Politikası: Tanımlar, tasnifler, politika araçları
14. Hafta Maliye Politikası: Uygulama ve sonuçları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders notları, Sunum slaytları; Kamu Maliyesi / Prof. Dr. Nihat Edizdoğan, ve diğerleri.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek