İŞL210


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FİNANSAL YÖNETİM II 210 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste , öğrencilere fonların bulunması ve fonların yönetimi fonksiyonlarını öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders finansal analiz, finansal planlama, bütçeleme, risk- fayda analizi, faiz, portföy yönetimi konularından oluşmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin finansal yönetim alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Finans ve finansal yönetim kavramlarını anlayabilme, 2- Firmanın finansal oranını hesaplayabilme, 3- Finansal oranları kullanabilme, 4- Uzun dönem finansal planlama yapabilme ve yatırım bütçesini hesaplayabilme 5- Kar planlaması yapabilme, firmanın kaldıraç oranını hesaplayabilme .
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Riskli Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
2. Hafta 02 Kar Dağıtım Politikası
3. Hafta 03 Borçlanma Politikası ve Kısa Vadeli Finansman
4. Hafta 04 Orta Vadeli Finansman Kaynakları
5. Hafta 05 Uzun Vadeli Finansman kaynakları
6. Hafta 06 Finansal Piyasalar
7. Hafta 07 Türkiye’de Faaliyet Gösteren Piyasalar
8. Hafta 08 Sermaye Maliyeti
9. Hafta 09 Sermaye Yapısı Kararı
10. Hafta 10 Finansal Teknikler
11. Hafta 11 Menkul Kıymet Borsaları
12. Hafta 12 Vadeli İşlemler Piyasası
13. Hafta 13 İşletmelerin Büyümesi
14. Hafta 14 Uluslararası Finansal Yönetim
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Prof.DrSemih Büker, Prof.Dr.Rıza Aşıkoğlu, Prof.Dr.Güven Sevil,”Finansal Yönetim”7.Baskı, Ankara 2011. Financial Management Books, Newspaper, Magazines and Online Sources.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

ÖÇ2

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek