İŞL309


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI 309 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 110 152 3 6

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, işletme öğrencileri için uluslararası işletmelerin ve denetime tabi şirketlerin uyması gereken muhasebe prensiplerine genel bir bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders, Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartlarının genel kapsamı, değerleme ölçüleri ile Türkiye Muhasebe uygulamalarındaki yerine ilişkin konuları içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin dönem sonu muhasebe uygulamaları alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nın (UFRS) gelişimini ve önemini anlayabilme. 2. Uluslararası Muhasebe Standartlarını (UMS) anlayabilme 3. TMS ile Vergi Usul Kanunu arasındaki farkları açıklayabilme 4. TFRS'ye uygun finansal raporlama yapabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına giriş ve kavramsal çerçeve
2. Hafta 02 UA Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Genel Tanımlar
3. Hafta 03 UMS 2 Stoklar Standardının İncelenmesi
4. Hafta 04 UMS 2 Stoklar Standardının İncelenmesi (devam)
5. Hafta 05 UMS 16 Maddi Varlıklar Standardının İncelenmesi
6. Hafta 06 Örnek Çözümleri
7. Hafta 07 Ara Sınav
8. Hafta 08 UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardının İncelenmesi
9. Hafta 09 UMS 38 Maddi Olmayan D V Standardının İncelenmesi
10. Hafta 10 UMS 18 Hasılat Standardının İncelenmesi
11. Hafta 11 UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Yükümlülük ve Koşullu Varlıklar Standardının İncelenmesi
12. Hafta 12 UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardının İncelenmesi
13. Hafta 13 Örnek Çözümleri
14. Hafta 14 Örnek Çözümleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders notları, akademik makaleler, http://www. kgk.gov.tr (Türkiye Muhasebe Standartları)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

5

 

 

 

 

 

2

 

5

 

 

2

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek