HUK102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BORÇLAR HUKUKU HUK102 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, günlük hayatı sürdürürken ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin bireyler arası dönüşümünü sağlayan hukuki vasıtaları öğrencilere tanıtmak, haksız fiil olgusuna özel hukuk cephesinden bakmayı öğretmek ve malvarlığı kaymalarında genel anlamda iade sorumluluğunun kapsamı hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Borçlar hukuku, özel borç ilişkilerini diğer bir ifade ile eşitler arası hak ve borçları kendisine konu edinen bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin borçlar hukuku alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Borç ve borç ilişkisi kavramlarını kavrayabilme, 2- Borç ve sorumluluk konularında genel yaklaşımı benimseme ve bu doğrultuda borcun ihlaline bağlanan hukuki sonuçları kavrayabilme, 3- Hayatın olağan akışı ve mesleğin icrası esnasında hukuki formasyona uygun düşünebilme ve genel ilkelere uygun hareket edebilme, 4- Hukuka saygılı, hukukun üstünlüğünü benimsemiş bir vatandaş olmanın gereğini yapabilme ve sorumluluğunu üstlenebilme, 5- Mesleğin icrası ve ticari yaşamın içinde süregelen uyuşmazlıkların kaynağını tespit edebilme, borçlar hukukuna ait uyuşmazlıklarda genel çözüm tarzına uygun düşünebilme, görüş sunabilme ve değerlendirme yapabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Borç ilişkisinin tarafları ve kaynakları
2. Hafta 02 Sözleşmenin kuruluşu
3. Hafta 03 Sözleşmenin iptaline yol açan sebepler ve sonuçları
4. Hafta 04 Haksız fiilin tanımı ve şartları
5. Hafta 05 Zarar görenin tazminat talebi
6. Hafta 06 Sebepsiz zenginleşme, tanım ve şartları
7. Hafta 07 Sebepsiz zenginleşenin iade borcunun kapsamı
8. Hafta 08 Borcun ifası
9. Hafta 09 İfa unsurları (ifa yeri, ifa zamanı)
10. Hafta 10 İfa etmeme ve sonuçları
11. Hafta 11 Geç ifa ve sonuçları
12. Hafta 12 Borcu ifa dışında sona erdiren sebepler, zamanaşımı, takas
13. Hafta 13 Yenileme, ibra, alacaklı-borçlu sıfatının birleşmesi
14. Hafta 14 Satım sözleşmesi, tanımı, unsurları ve tarafların yükümlülükleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Prof. Dr. Safa Reisoğlu, Ankara, 2010. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu, Ankara, 2011.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

5

 

 

 

3

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

ÖÇ5

 

5

 

 

 

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek