İŞL406


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PORTFÖY YÖNETİMİ 406 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, çeşitli menkul kıymetleri değerlemede kullanılan yatırım analizi temellerini ve tekniklerini; portföy yönetimi politikalarını ve tekniklerini öğretmek, incelemek ve uygulamaktır.
Dersin İçeriği Ders, menkul kıymet borsaları, sermaye piyasası faaliyetleri, İMKB, portföy seçimi, hisse senedi ve tahvil değerlemesi gibi konuların üstünde durarak, yatırım analizi, portföy yönetimi ve problem çözmeye yönelik olacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sosyal psikoloji alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Menkul kıymetler ve piyasaları hakkında bilgi sahibi olma, 2- Yatırım analizi ve portföy yönetimine ilişkin temel kavramları öğrenme, 3- Yatırım analizi tekniklerini kavrayarak uygulayabilme, 4- Portföy yönetimi politikaları hakkında bilgi sahibi olarak, ilgili teknikleri uygulayabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Yatırım Ortamı ve Piyasanın Oyuncuları
2. Hafta 02 Menkul Kıymet Borsaları
3. Hafta 03 Türkiye'de Sermaye Piyasası Faaliyetleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
4. Hafta 04 Faiz Oranları, Yapısı, Türleri ve Paranın Zaman Değeri
5. Hafta 05 Portföy Risk ve Getirisi
6. Hafta 06 Etkin Sınır ve Portföy Seçimi
7. Hafta 07 Sermaye Valıklarını Fiyatlama Modeli (CAPM)
8. Hafta 08 Faktör Modelleri
9. Hafta 09 Arbitraj Fiyatlama Teorisi
10. Hafta 10 Etkin Piyasalar Hipotezi
11. Hafta 11 Hisse Senetleri ve İMKB Hisse Senetleri Piyasasında Alım Satım İşlemleri
12. Hafta 12 Hisse Senetlerinin Değerlemesi
13. Hafta 13 Tahviller ve Diğer Sabit Getiri Menkul Kıymetler
14. Hafta 14 Tahviller ve Diğer Sabit Getiri Menkul Kıymetler Değerlemesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Mehmet Baha Karan, “Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi”, Ankara 2004.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

5

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

5

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek