İŞL102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GENEL İŞLETME II İŞL102 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin temel işletme bilgilerini alarak yönetim ve işletme fonksiyonlarını bilerek diğer mesleki derslerine hazırlanmasıdır.
Dersin İçeriği Bu derste, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, finans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler ve işletmelerde güncel sorunlar işlenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin genel işletme alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- İşletme ile ilgili temel kavramlara hakim olma, 2- Yönetim ve işletme fonksiyonlarını kavrama, 3- İşletme bölümünün diğer mesleki derslerine ilişkin alt yapıya sahip olma, 4- Çevresel değişikliklerin işletmeler üzerindeki etkisini analiz edebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Üretimin anlamı ve Önemi – Üretim sistemlerinin gelişimi – Üretim sistemlerinin sınıflandırılması – İleri üretim sistemleri
2. Hafta 02 İleri üretim sistemlerinin özellikleri – Hizmet üretimi – Üretim yönetimi
3. Hafta 03 Pazarlama kavramı, tanımı ve önemi – Pazarlama bilgi sistemi ve araştırmaları
4. Hafta 04 Pazar ve pazarlama karması – Pazarlama karması ögeleri ve yönetimi
5. Hafta 05 Tüketici eğitimi ve korunması
6. Hafta 06 Finansın tanımı, kapsamı, işletmedeki yeri ve önemi – İşletmenin finansal yapısı ve sermaye maliyeti – finansman türleri
7. Hafta 07 Ara Sınav
8. Hafta 08 Finansman kaynakları – Finansal tablolar – Finansal analiz – Finansal planlama ve denetim – Finansal Piyasalar
9. Hafta 09 İnsan kaynakları yönetimi ve kavramı – Stratejik insan kaynakları yönetimi
10. Hafta 10 İnsan kaynakları fonksiyonları
11. Hafta 11 Halkla ilişkiler işlevinin önemi ve kapsamı – Halkla ilişkiler sisteminin işleyişi
12. Hafta 12 Globalleşmenin işletmeler üzerindeki etkisi - Örnek işletme( Benchmarking)
13. Hafta 13 İşletmelerde güncel konular
14. Hafta 14 Genel tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%) 60
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar CAN, Halil; GÜNEY, Semra. Genel İşletme – İlkeler, Kavramlar, Kurumlar. Arıkan Basım Yayım, Ankara, 2007. TUCER, DOĞAN; AYHAN, Doğan Yaşar; VAROĞLU, Demet. Genel İşletmecilik Bilgileri. Siyasal Kitabevi, Ankara, 2007. CAN, Halil. Organizasyon ve Yönetim. Siyasal Kitabevi, Ankara, 2005. ÖZALP,İnan. İşletme Yönetimi. Nisan Kitabevi,Ankara,2010
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

3

2

 

2

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

1

5

 

 

1

1

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek