İŞL313


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İŞLETME HUKUKU 313 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere işletmelerin hukuksal zemin ve çevresini öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders, işletmelerin iç ve dış çevreyle olan ilişkilerindeki yasal düzenlemelerden oluşmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin işletme hukuku alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- İşletmelerle ilgili mülkiyet, sözleşme, rekabet, tüketici ile icra iflas hukuku ile ilgili pratik bilgilere sahip olma 2- Edindiği hukuk bilgilerini işletmelerin faaliyetlerine uyarlayabilme, 3- Şirketlerin tapu işlemlerini; icra ve iflas takiplerini yapabilme; 4- Tüketici hukukunun gereksinimlerine cevap verebilme ve hukuksal açıdan irdeleyebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 İşletmenin Hukuksal Çevresi.
2. Hafta 02 Mülkiyet Hukuku.
3. Hafta 03 Sözleşmeler Hukuku.
4. Hafta 04 Sözleşmeler Hukuku
5. Hafta 05 Ortaklıklar Hukuku
6. Hafta 06 Ortaklıklar Hukuku.
7. Hafta 07 Kıymetli Evrak Hukuku
8. Hafta 08 ARA SINAV
9. Hafta 09 Sigorta Hukuku
10. Hafta 10 Tüketici Hukuku
11. Hafta 11 Tüketici Hukuku
12. Hafta 12 Rekabet Hukuku
13. Hafta 13 Borç Kavramı ve Cebri İcra
14. Hafta 14 SPK ve Kayıtlı Sermaye Hukuku
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders notları, Sunum slaytları;
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

5

2

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek