İŞL 423


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
LİDERLİK İŞL 423 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin temel amacı; liderlik ve motivasyon konularıyla ilgili temel kavramları tanımlamak ve gerek liderlik gerekse de motivasyon konuyla ilgili başlıca kuramları incelemektir.
Dersin İçeriği Ders kapsamında sırasıyla liderliğin tanımı ve önemi, liderlik kuramları (liderlikte özellikler yaklaşımı, davranışsal yaklaşım, durumsallık yaklaşımı, modern yaklaşımlar), kamu yönetiminde liderlik, liderlikle ilişkili olan değişkenler, motivasyonun tanımı, önemi ve amaçları, motivasyonda özendirici araçlar, motivasyon teorileri (kapsam ve süreç teorileri, diğer teori ve yaklaşımlar), kamu kurumlarında motivasyon ve motivasyonla ilişkili olan değişkenler konuları üzerinde durulacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1. Motivasyon kavramını ve sürecini öğrenir 2. Başlıca motivasyon kuramlarını öğrenir. 3. Liderlik kavramını ve kapsamını öğrenir. 4. Liderlikte kuramsal yaklaşımları öğrenir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Motivasyon kavramı ve süreci. Motivasyonun önemi ve yararları
2. Hafta Motivasyona teşvik araçları. Motivasyon araştırmalarında kullanılan yöntemler
3. Hafta Motivasyon konusunda yönetsel yaklaşımlar Geleneksel yaklaşım: üretim ile ilgili
4. Hafta İnsan ilişkileri modeli: Kişiler ile ilgili
5. Hafta Modern ve Post-Modern İnsan kaynakları modeli: verimlilik ve insanlar ile ilgili
6. Hafta Kapsam Kuramları
7. Hafta Süreç Kuramları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Liderliğin tanımı, Lider ile yönetici arasındaki farklar
10. Hafta Liderlik çeşitleri, grup büyüklüklerine göre liderler
11. Hafta Durumlara göre liderler, anlayış ve davranışlarına göre liderler
12. Hafta Liderlikte kuramsal yaklaşımlar: özellikler yaklaşımı
13. Hafta Davranışsal yaklaşım
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış- Prof. Dr. M. Şerif ŞİMŞEK, Doç. Dr. Tahir Akgemci, Doç. Dr. Adnan ÇELİK
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

 3

 

 

 

 

 

3

 

 

 4

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

 

 2

 

 

 

 

 3

 

 

 5

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

3