İST208


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İSTATİSTİK VE OLASILIK II 208 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Güz)
42 28 38 104 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders elde edilen bir veri ile parametrelere ait tahmin hesaplayabilmek. Ayrıca, bir probleme ilişkin hipotez oluşturma ve bu hipoteze için istatistiksel analiz yaparak yorumlayabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Sürekli değişkenlerin olasılık dağılımları, tahmin, güven aralıkları, hipotez testleri ve regresyona giriş konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin istatistik alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1- Tahmin ve hipotezlerle ilgili temel kavramlarını tanıyabilme, 2- Verileri kullanarak tahmin yapabilme 3- Elindeki verilerle hipotez oluşturarak analiz yapabilme, 4- Bulduğu sonuçları yorumlayabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Tahmin: Nokta tahmini
2. Hafta 02 Tahmin: Aralık tahmini (güven aralığı) ve örnek çapı
3. Hafta 03 Tek yığın için güven aralıkları
4. Hafta 04 İki yığın için güven aralıkları
5. Hafta 05 İki yığın için güven aralıkları
6. Hafta 06 Bağımlı iki yığın için güven aralıkları
7. Hafta 07 Hipotez Testi
8. Hafta 08 Tek yığın için hipotez testi
9. Hafta 09 İki yığın için hipotez testi
10. Hafta 10 İki yığın için hipotez testi
11. Hafta 11 Bağımlı iki yığın için hipotez testi
12. Hafta 12 Ki-kare testi
13. Hafta 13 Ölçme düzeylerine göre ilişki katsayıları
14. Hafta 14 Regresyona Giriş
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ünver, Ö., Gamgam H., 2008, Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler, Seçkin, Ankara. Bluman, Allan, G., 2004, Elementary Statistics, Mc Graw Hill.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

 

ÖÇ1

5

5

 

5

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

5

 

5

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

5

 

5

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

5

 

5

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek