İŞL301


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAYISAL YÖNTEMLER I 301 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilere doğrusal programlama problemlerini matematiksel olarak modelleme ve analiz etmeyi öğretmek ve daha karmaşık ya da farklı yapıda sistemlerin optimizasyonu için gerekli teknikler için bir alt yapı oluşturmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste, matematiksel programlamaya (optimizasyon) giriş, doğrusal programlama modellerinin oluşturulması, doğrusal programlama problemlerinin çözümünün geometrik yorumu ve cebirsel yaklaşımı, simpleks yöntem ve yapay değişken kullanımı, dualite teorisi, dual simpleks yöntem ve ulaştırma problemleri öğretilmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sayısal yöntemler alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Problemlerin matematiksel modelini kurabilme, 2- Doğrusal programlama problemlerini simpleks yöntemle çözebilme, 3- Problemin optimal çözümünü araştırabilme, 4- Duyarlılık analizi uygulayabilme, 5- Excel v.d. bilgisayar yazılımlarını doğrusal programlama problemlerinin çözümünü araştırmada kullanabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yöneylem araştırmasına giriş
2. Hafta Doğrusal programlama modelinin kurulması
3. Hafta Grafik çözüm ve duyarlık analizinin geometrik yorumu
4. Hafta Doğrusal programlama problemlerinin bilgisayar çözümü ve yorumlanması
5. Hafta Doğrusal programlama banka ve finans uygulamaları
6. Hafta Simpleks yöntem
7. Hafta Simpleks yöntem
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Dualite ve duailitenin ekonomik yorumu
10. Hafta Duyarlılık analizi
11. Hafta Ulaştırma modelleri
12. Hafta Atama modelleri
13. Hafta Ağ modelleri, en kısa yol
14. Hafta Maksimum akış, minimum kapsayan ağaç
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Taha, H., 2010, Yöneylem Araştırması; 6. Basımdan Çeviri , Literatür Yayıncılık, İstanbul. 2. Winston, W. L., 2003, Operational Research Applications and Algorithms. 3. Hillier, F.S., Lieberman G.J., 2004, Introduction to Operational Research, McGraw-Hill.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

2

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek