İŞL411


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 411 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilere pazarlama alanındaki her konuda araştırma yapabilme yeteneğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Derste, araştırma probleminin formule edilmesi; araştırma tasarımının belirlenmesi; ölçüm yönteminin belirlenmesi; veri toplama formunun oluşturulması; örneklem tasarımı ve veri toplama; veri kodlama ve analize hazırlama; veri analizi ve yorumu; araştırma raporunun hazırlanması konuları işlenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sosyal psikoloji alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1-Pazarlama alanındaki herhangi bir araştırmayı tasarlayabilme, 2- Nicel ve nitel çalışma farkını ayırt edebilme ve karşılaştırabilme, 3- Uygun örneklemden uygun yöntemle veri toplayabilme, 4- Toplanan verilerin istatistiki analizlerini yapabilme ve gerekli formatta raporlayabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 1 Pazarlama araştırmasına giriş
2. Hafta 2 Pazarlama bilgi sistemi
3. Hafta 3 Pazarlama araştırma süreci
4. Hafta 4 Araştırma probleminin belirlenmesi
5. Hafta 5 Kalitatif araştırma tasarımı
6. Hafta 6 Tanımlayıcı kantitatif araştırma
7. Hafta 7 Veri toplama yöntemleri
8. Hafta 8 Ölçüm ve karşılaştırmalı ölçekler
9. Hafta 9 Karşılaştırmasız ölçekler
10. Hafta 10 Saru kağıdının hazırlanması
11. Hafta 11 Örnekleme
12. Hafta 12 Verilerin kodlanması
13. Hafta 13 Veri analizi ve yorumu
14. Hafta 14 Rapor hazırlama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Bahtışen KAVAK, Pazarlama Araştırmaları: Tasarım ve Analiz, Hacettepe Üniversitesi yayınları, 2008, Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

4

5

 

5

 

 

3

 

 

 

 

 

5

 

ÖÇ2

4

5

 

5

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

5

 

5

 

 

2

 

 

 

 

 

5

 

ÖÇ4

 

5

 

5

 

 

2

 

 

 

 

 

5

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek