HUK302


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TİCARET HUKUKU 116 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 84 126 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin ticaret hukukunun temel kavramları ile teorik ve güncel sorunları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları; böylelikle uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm sağlama yeteneği kazanmalarıdır.
Dersin İçeriği Ticari işletme hukuku kapsamında, tacir, ticari işletme, ticari hükümler, ticari işletme rehni, bağlı ve bağımsız tacir yardımcıları, marka ve haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap sözleşmesi ele alınacak konulardır. Şirketler hukuku kapsamında da şirket tipleri, ortaklık sözleşmesi ve unsurları, adi şirket, ticaret şirketlerinin birleşmesi, ticaret şirketlerin tür değiştirmesi, anonim şirket, limited şirket, kooperatif ele alınacak konulardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ticaret hukuku alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Ticaret Kanununun ve Borçlar Kanununun uygulama alanı hakkında bilgi sahibi olma, 2- Ticari işletme ve şirketler hukukunun temel kavramları ve sorunlarına hakim olma, 3- Derslerde yapılacak pratik çalışmalar ile ilerde karşılaşılacak uyuşmazlıkları çözebilme, 4- Ticari davalarda, farklı düşünme, tartışma ve değerlendirme yeteneği edinebilme, 5- İş hayatında ticaret hukukuyla bağlantılı olarak ortaya çıkan sorunlara analitik çözümler üretebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Ticaret hukukunun temel kavramları ve uygulama alanının tespiti, Türk Ticaret Kanununun özellikleri, ticari işler ve tabi oldukları hükümler, ticari yargı.
2. Hafta 02 Ticari işletme kavramı ve unsurları, ticari işletmenin devri ve rehni.
3. Hafta 03 Tacir kavramı, tacir olmanın sonuçları.
4. Hafta 04 Ticaret unvanı, işletme adı, fikri ve sınai mülkiyet hakları.
5. Hafta 05 Rekabet hukukunun temel kavramları ve haksız rekabet.
6. Hafta 06 Ticaret sicili, ticari defterler, cari hesap sözleşmesi.
7. Hafta 07 Bağımlı tacir yardımcıları, bağımsız tacir yardımcıları. .
8. Hafta 08 Şirket kavramı, şirket sözleşmesi ve unsurları.
9. Hafta 09 Adi şirket, ticaret şirketlerinin genel hükümleri, şirketlerin birleşmesi ve devri.
10. Hafta 10 Kollektif şirketin kuruluşu ve işleyişi, kollektif şirketin sona ermesi.
11. Hafta 11 Adi komandit şirket, anonim şirketin kuruluşu.
12. Hafta 12 Anonim şirketin iç işleyişi, organları ve temsili.
13. Hafta 13 Anonim Şirkette Pay ve Hisse Senetleri, Anonim Şirketin sona ermesi.
14. Hafta 14 Limited Şirket, Paylı Komandit Şirket, Kooperatif
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ayhan,Rıza/Çağlar,Hayrettin/Özdamar,Mehmet: Ticari İşletme Hukuku, Ankara, 2009. Karahan,Sami: Ticari İşletme Hukuku, Konya, 2009. Ayhan,Rıza:Ticari İşletme Hukuku, Ankara, 2007. Arkan,Sabih:Ticari işletme Hukuku, Ankara, 2009. Poroy, Reha/Yasarnan, Hamdi: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, 2007. Bahtiyar,Mehmet: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, 2013. Pulaşlı,Hasan: Şirketler Hukuku, Adana, 2009. Poroy,Reha/Tekinalp,Ünal Çamoğlu,Ersin: Ortaklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul, 2009. Bahtiyar,Mehmet: Ortaklıklar Hukuku-Dersler Soru Örnekleri, İstanbul, 2009. Şener,Oruç Hami: Adi Ortaklık, Ankara, 2008. Eriş,Gönen: Anonim Şirketler Hukuku, Ankara, 1995. Yasaman,Hamdi: Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku, İstanbul, 2006.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

3

 

2

 

 

 

 

2

5

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

4

2

ÖÇ4

 

5

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

5

 

5

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek