İST100


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BİLGİSAYARA GİRİŞ 100 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 50 156 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere temel bilgi teknolojilerinin kullanımını öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği temel bilgisayar ve internet kullanımı, web sayfası hazırlama ve tasarım gibi işletme bölümü ile ilgili uygulamalardan oluşmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin bilgisayar alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Kendi alanında teknoloji kullanımı ile ilgili temel terimleri tanımlayabilme 2- Bilgisayar türleri ve işlevlerini tanımlayabilme 3- Bilgisayarı güvenli şekilde açıp kapatabilme, uygulama programlarını kullanabilme 4- Ofis yazılımlarını eğitim amaçlı kullanabilme 5- İnternet teknolojileri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olma 6- Web tabanlı hazır hizmetleri kullanarak Blog sayfası hazırlayabilme 7- Web tabanlı hazır hizmetleri kullanarak online sunum hazırlayabilme 8- Web tabanlı hazır hizmetleri kullanarak web sayfası hazırlayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Temel bilgiler,
2. Hafta 02 İnternet kullanımı,
3. Hafta 03 Bilgisayar Donanımı,
4. Hafta 04 İşletim sistemleri,
5. Hafta 05 Ofis uygulamaları - Kelime işlemci
6. Hafta 06 Ofis uygulamaları - Tablo işlemci
7. Hafta 07 Ofis uygulamaları - Sunum yazılımları
8. Hafta 08 Ara Sınav
9. Hafta 09 Google uygulamaları
10. Hafta 10 Google uygulamaları
11. Hafta 11 Blog Hazırlama
12. Hafta 12 Ofis Uygulamaları - Web sayfası hazırlama
13. Hafta 13 Ofis Uygulamaları - Web sayfası hazırlama
14. Hafta 14 Uygulama yazılımları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Programlar: Windows ve Linux işletim sistemleri, Ofis programları, İnternet tarayıcıları Diğer: İnternet üzerindeki kaynaklar, Dersin internet sitesindeki kaynaklar, Donanım ürünleri
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

 

3

5

 

 

 

4

5

5

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

5

 

 

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

ÖÇ8

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek