İŞL414


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YÖNETİM MUHASEBESİ İŞL414 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 0 0 0 0 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin maliyet hacim kâr analizlerini yapma yeteneği kazanması ve işletme bütçesi tekniklerini öğrenmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders, Maliyet- Hacim ve Maliyet-Hacim-Kar Analizleri ile Yönetim Muhasebesinin muhasebedeki ve işletme yönetimindeki öneminin tanıtılması ve öğretilmesini içermektedir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin muhasebe alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1.Maliyet-hacim kâr analizlerini anlama, 2.Sabit, değişken karma giderleri ayırt edebilme, 3.Bütçeleme yapabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yönetim muhasebesine giriş
2. Hafta Maliyet hacim kâr analizleri/iş hacmi/sabit-değişken maliyet
3. Hafta Maliyet hacim kâr analizleri/karma giderler
4. Hafta Maliyet hacim kâr analizleri/maliyet fonksiyonları
5. Hafta Maliyet hacim kâr analizleri/Toplam maliyet/birim maliyet grafikleri
6. Hafta Sabit ve değişken parametrelerin saptanması/Analitik yöntem, muhasebe yöntemi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Matematik/İstatistik teknikler-Grafik, Çifte ortalamalar
9. Hafta Matematik/İstatistik teknikler-En yüksek/En düşük hacimler tekniği
10. Hafta Kâr fonksiyonun tespiti
11. Hafta Başabaş analizi-makine/donanım yenileme kararları
12. Hafta İşletme bütçeleri/kavramsal yaklaşım
13. Hafta Satış-üretim-ilkmadde ve malzeme-işçilik-genel üretim giderleri bütçesi
14. Hafta Proforma bilanço-gelir tablosu ve diğer tablolar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hüseyin Kamil Büyükmirza: Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, diğer tüm kaynak kitaplar ve ders notları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

4

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ÖÇ2

5

4

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ÖÇ3

5

4

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ÖÇ4

5

4

 

 

 

 

 

 

 

3