SOS101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 101 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 120 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı sosyolojinin tanımı çercevesinde disiplinin sosyal bilimlerdeki önemini irdelemek, sosyolojinin temel kavramlarını anlamak ve güncel olayları ve toplumsal dönüşümleri bu kavramlar ışığında analiz edebilmektir. Bu dersin bir diğer hedefi de öğrencileri sosyal bilimlerde araştırma yapabilmelerini, başka bir deyişle toplumun bilimsel açıdan incelemelerini öğretmeyi amaçlamaktır.
Dersin İçeriği Filozofların ve sosyologların ifade ettiği sosyal düşünceler, sosyolojik araştırma ve yöntemleri, sosyal kurumlar hakkında bilgi, sosyal teori kavramları; toplum; otorite; statü; yabancılaşma; ekonomi ve toplum gibi konular ele alınır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sosyoloji alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Temel sosyolojik kavramları tanımak 2- Derste verilen bilgilerin ışığında sosyal olguları sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendirebilmek 3- Toplumsal, ve siyasal olguları ve olayları sosyolojik bakış açısıyla yorumlama yeteneklerinin gelişimine katkı sağlamak 4- Toplumsal değişim ile sosyal gruplar arasındaki bağlantıları kurabilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Derse giriş ve ders hakkında genel bilgiler
2. Hafta 02 Sosyolojinin tanımı, tarihçesi, ve temel kuramlar
3. Hafta 03 Sosyolojide Yöntem
4. Hafta 04 Kültür ve Toplum
5. Hafta 05 Birey ve Toplum
6. Hafta 06 Toplum ve Aile
7. Hafta 07 Toplumsallaşma ve Eğitim
8. Hafta 08 Toplumsal Kurumlar
9. Hafta 09 Toplumsal Değişim/Küreselleşme
10. Hafta 10 Toplumsal Tabakalaşma
11. Hafta 11 Toplumsal Eşitsizlikler: Toplumsal Cinsiyet
12. Hafta 12 Kentleşme, Göç ve Toplumsal Yaşam
13. Hafta 13 Toplumdan Kopuş: Suç ve Şiddet
14. Hafta 14 Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Bauman, Zygmunt (1999). Sosyolojik Düşünmek. Çev. Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınevi. - Cangızbay, Kadir (1996). Sosyolojiler Değil Sosyoloji. Ankara: Öteki Yayınevi. - Ergun, Doğan (1984). 100 Soruda Sosyoloji El Kitabı. İstanbul: Gerçek Yayınevi. - Fichter, Joseph (1994). Sosyoloji Nedir. Çev. Nilgün Çelebi. Ankara: Attila Kitabevi. - Giddens, Anthony (2008). Sosyoloji. Kırmızı yayıncılık: İstanbul. - Mills, C. Wright (1978). Toplumbilimsel Düşün. Çev. Ünsal Oskay. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. - Ozankaya, Özer (1994). Toplumbilim. İstanbul: Cem Yayınevi. - Özkalp, Enver (1998). Sosyolojiye Giriş. Eskişehir: Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

3

 

5

 

 

2

 

 

1

 

3

ÖÇ3

 

3

 

1

 

2

 

 

3

1

 

2

 

 

ÖÇ4

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek