İŞL422


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ 422 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı bir işletmenin finansal analiz sonuçlarına gereksinim duyan kişi ve kurumlara bu analizin gerçekleştirme yollarını göstermektir.
Dersin İçeriği Derste, işletmelerde finansal analiz tekniklerini tanıtmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin finansal analiz teknikleri alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Finansal analiz türlerini kavrayabilme, 2- Bir işletmenin finansal analizinin gerçekleştirilmesinde uygulanan tekniklere hakim olabilme, 3- Finansal tablo analizini kavramsal olarak açıklayabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Finansal analiz,finansal analizden yararlananlar
2. Hafta 02 Finansal analiz türleri
3. Hafta 03 Finansal tablolar
4. Hafta 04 Bilanço
5. Hafta 05 Gelir tablosu, Satışların maliyeti tablosu
6. Hafta 06 Öz kaynaklar değişim tablosu
7. Hafta 07 Karşılaştırmalı tablolar analizi
8. Hafta 08 Yüzde yöntemi analiz
9. Hafta 09 Trend (eğilim) yüzdeleri yöntemi ile analiz
10. Hafta 10 Oran analizi (rasyo analizi)
11. Hafta 11 Fonların kaynakları ve kullanımı analizi
12. Hafta 12 Fiyat düzeyindeki değişikliklerin finansal tablolara etkisi
13. Hafta 13 Finansal planlama
14. Hafta 14 Finansal denetim
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Akgüç,Ö.Mali Tablolar Analizi,Avcıol Matbaası,İstanbul ,2010
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

ÖÇ2

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

ÖÇ3

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3