MAT102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MATEMATİK II 102 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin temel matematik bilgilerini kullanarak işletme alanında ihtiyaçları olacak analitik düşünme, problem tanımlama ve çözme gibi yetilere sahip olabilmelerini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders, işletme alanı ile ilgili temel matematiksel kavramlar, türev, maximum – minimum uygulamaları ve belirsiz ve belirli integral konularından oluşur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin matematik alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- İşletmelerin gelir-gider hesaplamalarını yapabilme, 2- İleri düzeyde çok yönlü düşünebilme, 3- İşletmelerde ortaya çıkan hesap sorunlarını fark edip analiz edebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Türev, Türevin Fiziksel- İktisat-Ekonomi uygulamaları
2. Hafta 02 Maksimum- minimum ve uygulamaları, problemler
3. Hafta 03 Türev ile ilgili teoremler
4. Hafta 04 Belirsiz şekiller
5. Hafta 05 Eğri çizimleri kuralları
6. Hafta 06 Eğri çizimi uygulamaları
7. Hafta 07 Belirsiz integraller, integral alma yöntemleri
8. Hafta 08 Değişken değiştirme, Kısmi integrasyon, Basit kesirleri ayırma, ikame yolu ile integrasyon
9. Hafta 09 Belirli integralde aralıkların parçalanması
10. Hafta 10 İntegrallerin türevi
11. Hafta 11 Marjinal gelir, toplam gelir gibi iktisat problemleri uygulamaları
12. Hafta 12 Alan hesapları, iki eğri arasında kalan alanın hesabı
13. Hafta 13 Eğri uzunluğu hesabı, Bölgesel alanların integral hesabı
14. Hafta 14 Uygulamalar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Genel Matematik, Prof.Dr. Mustafa BALCI., Balcı Yayınları Calculus, Robert A.,ADAMS., Addison-Wesley Calculus, Robert ELLS-Denny GUUICK, Harcourt Brace Jovanovich Inc.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

5

 

3

 

 

 

 

 

2

 

 

1

1

ÖÇ2

 

5

 

4

 

4

4

 

3

 

3

 

 

1

ÖÇ3

 

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek