İŞL417


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SATIŞ YÖNETİMİ 417 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 30 53 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilerin satış örgütü oluşturabilmeleri ve yönetebilmeleri için gerekli bilgi ve beceriyle donatılmaları amaç edinilmektedir.
Dersin İçeriği Bu derste, satış yönetimi ile ilgili temel kavramlar, tutundurma karması unsurları ile kişisel satış fonksiyonu ile ilişkiler ve satış örgütü yönetimi konuları işlenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin satış yönetimi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Satış yönetimi ile ilgili temel kavramları hakim olma, 2-Tutundurma karması unsurları ile kişisel satış fonksiyonu arasındaki ilişkileri irdeleyebilme, 3-Satış örgütünün yönetimine ilişkin becerilere sahip olma. 4. İletişim yeteneklerini geliştirme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Satış yönetimi ve pazarlama yönetimi içindeki yeri
2. Hafta 02 Satış yönetiminin görev ve sorumlulukları
3. Hafta 03 Satış sürecinin aşamaları
4. Hafta 04 Müşteri itiraz türleri ve itirazları karşılama yöntemleri
5. Hafta 05 Satış planlaması, satış gücünün organizasyonu
6. Hafta 06 Satışçıların temini ve seçimi
7. Hafta 07 Ara sınav
8. Hafta 08 Satışçıların motivasyonu ve ücretlendirilmesi
9. Hafta 09 Satışçıların eğitimi
10. Hafta 10 Satış tahmini, satış kotası ve satış bütçesi yönetimi
11. Hafta 11 Satış gücünün performans değerlemesi
12. Hafta 12 Satış gücünün performans değerlemesi (devam)
13. Hafta 13 Satış denetimi
14. Hafta 14 Konuların tekrarı ve tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -Yükselen, Cemal. Satış Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara, 2007 -Taşkın, Erdoğan. Satış Yönetimi Eğitimi, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2007. -Korkmaz, S., Eser, Z., Öztürk S., Işın F. B. Pazarlama Kavramlar-İlkeler-Kararklar, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2009.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi


PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

PÇ14

ÖÇ1

4

  

3

      

4

  

3

ÖÇ2

3

            

3

ÖÇ3

3

      

4

   

4

 

3

ÖÇ4

3

5

4

   

5

5

     

3

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek