İŞL212


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GENEL MUHASEBE II 212 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere temel muhasebe bilgilerini kullanabilecekleri uygulamalar göstererek, işletmelerin bilanço hesaplarını, gelir-gider tablolarını anlama ve düzenleyebilmelerini öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders, bilanço hesaplama, gelir gider faaliyetlerini inceleme ve tablo haline getirme ve öz kaynak, borç ve varlık kavramlarının tanımlanmasından oluşur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin muhasebe alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- İşletmelerin muhasebe bölümlerine düşen görev ve sorumlulukların farkına varabilme, 2- Mevzuattaki ve muhasebe literatüründe yer alan esasları açıklayabilme, 3- Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının dönem içi ve kısmen dönem sonu kayıtlarını yapabilme, 4- Herhangi bir ticari işlemin muhasebe kaydını yapabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Hazır Değerler – Menkul Kıymetler – Ticari Alacaklar
2. Hafta 02 Stoklar Tanımı ve Kapsamı-Stok Hareketlerinde KDV Hesapları
3. Hafta 03 Stokların İzlenmesinde Kullanılan Yöntemler
4. Hafta 04 Stok Hesapları- Gelir Tablosu İlişkileri
5. Hafta 05 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
6. Hafta 06 KDV Hesaplarının İşleyişi
7. Hafta 07 Mali Duran Varlıklar
8. Hafta 08 ARA SINAV
9. Hafta 09 Maddi Duran Varlıklar – Tanımı Kapsamı
10. Hafta 10 Amortisman İşlemleri
11. Hafta 11 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12. Hafta 12 Mali ve Ticari Borçlar
13. Hafta 13 Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Hesapları
14. Hafta 14 Öz Kaynak Hesapları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Genel Muhasebe Kitapları, Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliği
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek