İŞL306


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ÜRETİM YÖNETİMİ 306 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrenciye üretim yapan bir işletmedeki üretim faaliyetleri ile ilgili olarak bazı temel bilgileri verebilmek ve ortaya çıkabilecek işletme sorunlarına çözüm getirebilecek ,gerekli bilgi ve becerileri temel düzeyde kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Dersin içeriği, üretim yapan bir işletmedeki üretim faaliyetleri ile ilgili genel bilgilerden oluşmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin üretim yönetimi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Üretim yönetiminin temel tanımı ve fonksiyonlarını kavrama, 2- Üretim yönetiminin amaçlarını, üretim yönetimi bölümünün diğer işletme bölümleri ile ilişkilerini ve işletme organizasyonu içindeki yerini açıklayabilme, 3- İşletmelerin kuruluş yeri seçerken ve işletme büyüklüğü belirlerken nelere dikkat edildiğinin farkında olabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Üretim yönetimi temel tanım ve kavramlar
2. Hafta 02 İşletme ve üretim sistemi
3. Hafta 03 Üretim sistemlerinin tasarımı
4. Hafta 04 Üretim kararları, üretim bölüm organizasyonu
5. Hafta 05 Üretim sistemlerinin analizi
6. Hafta 06 İş etüdü kavramı
7. Hafta 07 İş ve işyeri düzenlemesi
8. Hafta 08 Üretim sistemlerinin işletilmesi ve kontrolü
9. Hafta 09 Talep tahminleme ve ürün yönetimi
10. Hafta 10 Kaynak yönetimi; enerji, su, hammadde, insan, teknoloji
11. Hafta 11 Kapasite yönetimi
12. Hafta 12 Fabrika kuruluş yeri seçimi
13. Hafta 13 Yerleştirme düzeni, fabrika içi düzenleme
14. Hafta 14 Ücret yönetimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Bülent KOBU, Üretim Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fak. Yayın
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3

 

ÖÇ3

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

5

 

3