İŞL404


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MUHASEBE DENETİMİ 404 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin denetim kavramını öğrenmelerine yardımcı olarak, uygulamayı anlamalarını gerçekleştirmektir
Dersin İçeriği Bu ders, işletme öğrencilerinin denetim çeşitleri ve muhasebe denetimi süreci hakkında temel bilgileri içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin denetim alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Denetim ve denetçi kavramlarını anlayabilme, 2- Denetim türleri arasında ayrım yapabilme, 3- İç denetimi ve Bağımsız denetimin gereklerini öğrenebilme, 4- Muhasebe denetim süreçleri hakkında temel bilgi sahibi olabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Denetim ve denetçi kavramı, denetim yapan kurumlar
2. Hafta 02 İç denetim tanımı, kapsamı ve uygulanması
3. Hafta 03 Muhasebe denetimi ve denetim mesleğinin tarihi gelişimi, muhasebe denetimi türleri, denetçi türleri
4. Hafta 04 Mali tabloların bağımsız denetimini gerektiren faktörler, denetim aşamaları, denetim standartları
5. Hafta 05 Genel kabul görmüş denetim standartlarının tanıtılması
6. Hafta 06 Denetim delillerinin tanımı, delil türleri, denetim teknikleri
7. Hafta 07 Denetim delillerinin kalitesi, denetlenecek birim sayısının tespiti,
8. Hafta 08 Denetim prosedürleri
9. Hafta 09 Örnekleme yöntemlerinin genel değerlendirilmesi, uygulama zamanının tespiti, işgücü planlaması
10. Hafta 10 Denetim programları, örnek denetim programı
11. Hafta 11 Denetim alanlarına uygun denetim tekniklerinin belirlenmesi
12. Hafta 12 Çalışma kağıtlarının tanımı ve yararları, türleri, raporlama standartları, görüş bildirme ve denetim raporunun düzenlenmesi
13. Hafta 13 İç kontrol sisteminin anlamı ve temel unsurları
14. Hafta 14 Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Erdoğan, Melih; Denetim. Güredin, Ersin, Denetim ve Güvence Hizmetleri, Arıkan Yayınları, 12.B., İstanbul, 2008. Kaval Hasan, Muhasebe Denetimi, 2. B., Gazi Kitabevi, Ankara, 2005.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

1

1

 

 

2

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek