MAT101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MATEMATİK I 101 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, günümüz birçok önemli matematiksel araca gereksinim duyulan işletme bölümü öğrencilerine tek ve çok değişkenli fonksiyonları analiz etmeyi ve kısıtlı ve kısıtsız uygulamalar konusunda temel kavramları öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders, işletme bölümüne uyumlu fonksiyonlar, limiti süreklilik, türev ve diferansiyel kavramları ve iktisadi uygulamaları içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin matematik alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Uygulamaya yönelik kavramlarla örnekler sayesinde matematik düşünmede etkinlik kazanma, 2- Gerek temel gerekse karmaşık problemleri çözerek özgüven sahibi olabilme, 3- Analitik ve çok yönlü düşünebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel cebir bilgileri
2. Hafta Doğrusal denklemler ve eşitsizlikler, grafikler ve doğrular
3. Hafta Elementer fonksiyonlar, grafikler ve dönüşümler
4. Hafta Karesel fonksiyonlar, polinom ve rasyonel fonksiyonlar
5. Hafta Üstel ve logaritmik fonksiyonlar
6. Hafta Limite giriş
7. Hafta Sonsuz limitler ve sonsuzdaki limitler. Süreklilik
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Türev ve temel türev özellikleri
10. Hafta Diferansiyeller, İşletme ve iktisatta marjinal analiz
11. Hafta Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevleri, Çarpım ve bölümün türevi
12. Hafta Zincir kuralı
13. Hafta Kapalı fonksiyonların türevi
14. Hafta İlişkili(bağıl) oranlar, talep esnekliği
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar BALCI, Mustafa., Genel Matematik, Balcı Yayınları. ADAMS, A. Robert., Calculus, Addison-Wesley Yayınları. SYDSAETER Knut, HAMMOND Peter., Temel Matematik(Ekonomik Analiz için), Tercüme
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

2

 

 

1

3

 

 

 

5

3

 

 

 

ÖÇ2

3

 

3

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

ÖÇ3

4

4

 

2

 

 

 

1

 

4