MYC229


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SOSYAL BİLİMLER ÇEVİRİSİ I MYC229 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 14 30 53 125 3 4

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Dr Elif Derya ŞENDURAN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı sosyal bilimlerin çeviri yöntemlerini ve uygulamalarını öğrencilere kavratmaktır. Bu bağlamda, sosyoloji, felsefe, edebi teori, psikoloji, postmodernism, modernite modernizm kavramlarını da içeren sosyal bilimler alanlarında yazılmış metinler okunacak ve diğer alanlardan onları ayıran özellikler incelenecektir. Türkçe'den İngilizce'ye ve İngilizce'den Türkçe'ye yazılı çeviri alıştırmaları yapılarak terminolojiye ve dile hakim olacaklardır.
Dersin İçeriği Sosyal bilimlerin farklı alanlarından özel olarak seçilmiş metinlerin çevirisine yönelik yaklaşımlar ve terminoloji ve artalan bilgisi için gerekli çalışmalar
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: 1. Sosyal bilimler metinlerinin terimsel ve dilbilimsel özellikleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır. 2. Sosyal bilimler alanında çeviri yapılırken izlenmesi gereken yöntemleri uygulamalı olarak öğrenmiş olacaklardır. 3. Çok sayıda sosyal bilimler metinlerini inceleme, çevirme pratiği kazanacaklardır. 4. Sosyal bilimler alanında terminoloji bilgilerini geliştireceklerdir. 5. Çeşitli sosyal bilimler metinlerinin incelenmesi yoluyla okuma ve anlama becerilerini geliştireceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Uzaktan Eğitim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş "Sosyal Bilimler Çeviri Metinleri" Berrin Aksoy'un makalesinin incelenmesi, kavramlar üzerinde tartışma.
2. Hafta "Sosyal Bilimler ve doğa bilimlerinin farkları nelerdir? Psikoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, felsefe, arkeoloji, mitoloji, teoloji hangi alanlarda çalışırlar? Kullandıkları yöntemler nelerdir?" Soruları ile başlayan ve öğrencilerden gelecek cevaplara göre şekillenen tartışma.
3. Hafta What is Sociology? from Sociology by Anthony Giddens kitabından İngilizce'den Türkçe'ye çeviri yapma.
4. Hafta What is Philosophy? by Deleuze & Guattari kitabından çeviri yapma
5. Hafta Sosyal bilimler metinleri çevirisinde dikkat edilmesi gereken noktalar, karşılaşılabilecek olası sorunlar.
6. Hafta Kitapların Türkçe çevirileri üzerine yapılan karşılaştırma ver terminoloji çalışması.
7. Hafta Genel tekrar
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Sosyal bilimler alanında okumalar (İngilizce ve Türkçe)
10. Hafta Sosyal bilimler alanında okumalar (İngilizce ve Türkçe)
11. Hafta Sosyal bilimler alanında uygulamalı çeviri çalışması
12. Hafta Sosyal bilimler alanında okumalara devam
13. Hafta Terminoloji çalışması
14. Hafta Terminoloji çalışması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%) 40
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Giddens, Anthony, Philip Sutton. Sociology London: Polity, 2021. Deleuze and Guattari. What is Philosophy? New York: Columbia UP, 1991. Bressler Charles. Literary Criticism Introduction to Theory and Practice. Austin: Pearson. 2010. Aksoy, Berrin. Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 16/ Sayı: 2 / ss. 21-27
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ-1

PÇ-2

PÇ-3

PÇ-4

PÇ-5

PÇ-6

PÇ-7

PÇ-8

PÇ-9

PÇ-10

PÇ-11

PÇ-12

PÇ-13

PÇ-14

PÇ-15

ÖÇ-1

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-2

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-4

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ-5

 

 

 

5