MYC229


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SOSYAL BİLİMLER ÇEVİRİSİ I MYC229 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 14 30 53 125 3 4

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Gülseren GÜLDESTE
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı sosyal bilimlerin çeşitli alanlarına yönelik olarak çeviri sürecinde izlenecek yöntemleri öğrencilere kavratmaktır. Bu bağlamda, sosyal antropoloji, sosyoloji, felsefe, mitoloji, psikoloji, arkeoloji, teoloji gibi sosyal bilimler alanlarında yazılmış metinler okunacak eri ve diğer alanlardan onları ayıran özellikler incelenecektir. Bu dersi alan öğrenciler sosyal bilimlerin çalışma alanlarını, yöntemlerini öğrenecek, genel kültürlerini genişletecek ve Türkçe'den İngilizce'ye ve İngilizce'den Türkçe'ye yazılı çeviri alıştırmaları yapılarak terminolojiye ve dile hakim olacaklardır.
Dersin İçeriği Sosyal bilimlerin farklı alanlarından özel olarak seçilmiş metinlerin çevirisine yönelik yaklaşımlar ve terminoloji ve artalan bilgisi için gerekli çalışmalar
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: 1. Sosyal bilimler metinlerinin terimsel ve dilbilimsel özellikleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır. 2. Sosyal bilimler alanında çeviri yapılırken izlenmesi gereken yöntemleri uygulamalı olarak öğrenmiş olacaklardır. 3. Çok sayıda sosyal bilimler metinlerini inceleme, çevirme pratiği kazanacaklardır. 4. Sosyal bilimler alanında terminoloji bilgilerini geliştireceklerdir. 5. Çeşitli sosyal bilimler metinlerinin incelenmesi yoluyla okuma ve anlama becerilerini geliştireceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Uzaktan Eğitim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş
2. Hafta "Sosyal Bilimler ve doğa bilimlerinin farkları nelerdir? Psikoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, felsefe, arkeoloji, mitoloji, teoloji hangi alanlarda çalışırlar? Kullandıkları yöntemler nelerdir?" Soruları ile başlayan ve öğrencilerden gelecek cevaplara göre şekillenen tartışma.
3. Hafta Sosyal bilimler alanında ana dilde okumalar : 50 Soruda İnsanınTarih Öncesi Evrimi - Prof.Dr. Metin Özbek
4. Hafta Sosyal bilimler alanında ana dilde okumalar, okunan metinlerdeki olası çeviri sorunlarını saptamaya yönelik tartışmalar
5. Hafta Sosyal bilimler metinleri çevirisinde dikkat edilmesi gereken noktalar, karşılaşılabilecek olası sorunlar.
6. Hafta Arkeoloji ve Antropoloji alanında İngilizce altyazılı belgesel gösterimi ile artalan bilgisinin çevirideki önemi anlatma
7. Hafta Genel tekrar
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Sosyal bilimler alanında okumalar (İngilizce ve Türkçe)
10. Hafta Sosyal bilimler alanında okumalar (İngilizce ve Türkçe)
11. Hafta Sosyal bilimler alanında uygulamalı çeviri çalışması
12. Hafta Sosyal bilimler alanında okumalara devam
13. Hafta Terminoloji çalışması
14. Hafta Terminoloji çalışması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Arı, Sevinç. (2014). Çeviri Sosyolojisi Ong, Walter. Sözlü ve Yazılı Kültür, Metis Yayınları Abraham, Karl. Rüyalar ve Mitler Öğrencilere farklı alanlarda metinler ders sorumlusu tarafından dersten önce iletilir.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ-1

PÇ-2

PÇ-3

PÇ-4

PÇ-5

PÇ-6

PÇ-7

PÇ-8

PÇ-9

PÇ-10

PÇ-11

PÇ-12

PÇ-13

PÇ-14

PÇ-15

ÖÇ-1

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-2

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-4

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ-5

 

 

 

5