MYC229


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SOSYALBİLİMLER ÇEVİRİSİ I MYC229 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından metinlerin çevirisine yönelik olarak izlenecek yöntemleri öğrencilere kavratmaktır. Bu bağlamda, sosyal antropoloji, sosyoloji, felsefe,mitoloji, psikoloji, arkeoloji gibi sosyal bilimler alanlarında yazılmış metinlerin dilbilimsel özellikleri ve diğer alanlardan onları ayıran özellikler incelenecektir. Bu dersi alan öğrenciler sosyal bilimlerin çalışma alanlarını, methodlarını öğrenecek, genel kültürlerini genişletecek ve Türkçe'den İngilizce'ye ve İngilizce'den Türkçe'ye yazılı çeviri alıştırmaları yapılarak terminolojiye ve dile hakim olacaklardır.
Dersin İçeriği Sosyal bilimlerin farklı alanlarından özel olarak seçilmiş metinlerin çevirisine yönelik yaklaşımlar ve terminoloji ve dilbilimsel incelemeler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: 1. Sosyal bilimler metinlerinin terimsel ve dilbilimsel özellikleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır. 2. Sosyal bilimler alanında çeviri yapılırken izlenmesi gereken yöntemleri uygulamalı olarak öğrenmiş olacaklardır. 3. Çok sayıda sosyal bilimler metinlerini inceleme, çevirme pratiği kazanacaklardır. 4. Sosyal bilimler alanında terminoloji bilgilerini geliştireceklerdir. 5. Çeşitli sosyal bilimler metinlerinin incelenmesi yoluyla okuma ve anlama becerilerini geliştireceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş, tanışma.
2. Hafta Sosyal Bilimler ve doğa bilimlerinin farkları nelerdir? Psikoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, felsefe, arkeoloji,mitoloji hangi alanlarda çalışırlar? Kullandıkları yöntemler nelerdir? Soruları ile başlayan ve öğrencilerden gelecek cevaplara göre şekillenen tartışma.
3. Hafta Sosyal bilimler metinleri çevirisinde dikkat edilmesi gereken noktalar, karşılaşılabilecek olası sorunlar. Okunacak makale : ' Sosyal Bilimler Metinler Çevirisi' Berrin AKSOY
4. Hafta Sosyal bilimler alanında ana dilde okumalar : 50 Soruda İnsanınTarih Öncesi Evrimi - Prof.Dr. Metin Özbek
5. Hafta Sosyal bilimler alanında uygulamalı çeviri çalışmaları: Arkeoloji alanında seçilmiş metinler 'Çin harabeleri' başlıklı metnin çevirisi
6. Hafta Arkeoloji ve Antropoloji alanında İngilizce altyazılı belgesel gösterimi.
7. Hafta İzlenen belgesel, ana dilde okunan sosyal antropoloji metni ve çevirilen arkeoloji alanına ait metin üzerinden genel tekrar, tartışma
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Sosyal bilimler alanında uygulamalı çeviri çalışmaları: Mitoloji alanında seçilmiş metinler.
10. Hafta Sosyal bilimler alanında uygulamalı çeviri çalışmaları: Psikoloji alanında seçilmiş metinler.
11. Hafta Sosyal bilimler alanında uygulamalı çeviri çalışmaları: Sosyoloji alanında seçilmiş metinler.
12. Hafta Sosyal bilimler alanında uygulamalı çeviri çalışmaları: Antropoloji alanında seçilmiş metinler.
13. Hafta Sosyal bilimler alanında uygulamalı çeviri çalışmaları: Felsefe alanında seçilmiş metinler.
14. Hafta Sosyal bilimler alanında uygulamalı çeviri çalışmaları: Sanat tarihi alanında seçilmiş metinler.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Arı, Sevinç. (2014). Çeviri Sosyolojisi Ong, Walter. Sözlü ve Yazılı Kültür, Metis Yayınları Abraham, Karl. Rüyalar ve Mitler Ders sorumlusu tarafından farklı alanlardaki metinler sağlanacaktır.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilimler Çevirisi alanında yeterli altyapıya sahip olma, çeviride karşılaşılabilecek sorunları saptama, tanımlama ve çözme becerisini geliştirme, kuramsal ve uygulamalı bilgiyi çeviri faaliyetinde kullanabilme