MYC229


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ ÇEVİRİLERİ I MYC229 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 2 4

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Elif TOKDEMİR DEMİREL
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından metinlerin çevirisine yönelik olarak izlenecek yöntemleri öğrencilere kavratmaktır. Bu bağlamda, tarih, sosyoloji, eğitim, hukuk, güzel sanatlar, psikoloji gibi sosyal bilimler alanlarında yazılmış metinlerin dilbilimsel özellikleri ve diğer alanlardan onları ayıran özellikler incelenecektir. Farklı alanlarda sosyal bilimler metinleri ile Türkçe'den İngilizce'ye ve İngilizce'den Türkçe'ye yazılı çeviri alıştırmaları yapılarak öğrencilerin hem terminoloji bilgileri arttırılacak hem de çeviri pratiği kazandırmak hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Sosyal bilimlerin farklı alanlarından özel olarak seçilmiş metinlerin çevirisine yönelik yaklaşımlar ve terminoloji ve dilbilimsel incelemeler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: 1. Sosyal bilimler metinlerinin terimsel ve dilbilimsel özellikleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır. 2. Sosyal bilimler alanında çeviri yapılırken izlenmesi gereken yöntemleri uygulamalı olarak öğrenmiş olacaklardır. 3. Çok sayıda sosyal bilimler metinlerini inceleme, çevirme pratiği kazanacaklardır. 4. Sosyal bilimler alanında terminoloji bilgilerini geliştireceklerdir. 5. Çeşitli sosyal bilimler metinlerinin incelenmesi yoluyla okuma ve anlama becerilerini geliştireceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş, tanışma.
2. Hafta Sosyal bilimler alanının tanımlaması ve diğer araştırma alanlarından ayırıcı özelliklerinin tartışılması. Bu farklardan doğan çeviri yaklaşımlarının kaynaklar çerçevesinde tartışılması.
3. Hafta Sosyal bilimler alanında uygulamalı çeviri çalışmaları: Psikoloji alanında seçilmiş metinler.
4. Hafta Sosyal bilimler alanında uygulamalı çeviri çalışmaları: Arkeoloji alanında seçilmiş metinler.
5. Hafta Sosyal bilimler alanında uygulamalı çeviri çalışmaları: Sanat tarihi alanında seçilmiş metinler.
6. Hafta Sosyal bilimler alanında uygulamalı çeviri çalışmaları: Tarih alanında seçilmiş metinler.
7. Hafta Sosyal bilimler alanında uygulamalı çeviri çalışmaları: Sosyoloji alanında seçilmiş metinler.
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Sosyal bilimler alanında uygulamalı çeviri çalışmaları: Ekonomi alanında seçilmiş metinler.
10. Hafta Sosyal bilimler alanında uygulamalı çeviri çalışmaları: Uluslararası İlişkiler alanında seçilmiş metinler.
11. Hafta Sosyal bilimler alanında uygulamalı çeviri çalışmaları: Hukuk alanında seçilmiş metinler.
12. Hafta Sosyal bilimler alanında uygulamalı çeviri çalışmaları: Antropoloji alanında seçilmiş metinler.
13. Hafta Sosyal bilimler alanında uygulamalı çeviri çalışmaları: Politika alanında seçilmiş metinler.
14. Hafta Sosyal bilimler alanında uygulamalı çeviri çalışmaları: Müzik tarihi alanında seçilmiş metinler.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Aksoy, B. N. (2002). Geçmişten Günümüze Yazın Çevirisi,İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları Ders sorumlusu tarafından farklı alanlardaki metinler sağlanacaktır.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi