MYC107


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SÖZCÜK BİLGİSİ MYC107 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 - - - - 58 100 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğrt. Üyesi Gülşen DEMİR
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere kelimelerin yapısal olarak nasıl oluştuğunu gösterek çeviri sürecinde bunları daha iyi yorumlayıp sözlük ihtiyaçlarını en aza indirmektir. İkinci olarak kelimelerin kullanıldıkları bağlam içinde çalışılması yoluyla öğrencilerin kelime bilgilerini arttırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Dildeki kelimelerin yapılsal ve anlamsal olarak oluşumu ve tarih içerisinde değişimi. Kelimeler arasındaki ilişkiler: eşdizimli kelimeler. Kelimelerin dilbilgisi yönünden işlevlerine göre çekimleri: isim, sıfat, zarf, fiil halleri ve bu hallerde aldıkları ekler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin bitiminde öğrenciler : İngiliz dilinin tarih boyunca yaşadığı değişimlere hakim olacaklardır. İngiliz dilinde kelimelerin ek’ler ile nasıl oluşturulduğunu anlayacak ve bu ekleri işlevlerine göre ayırt edebileceklerdir. İngilizce kelime bilgilerini arttıracaklardır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Unit 1: Chapter 1 Technology and Society
2. Hafta Unit 1: Chapter 1 (Can we be happier?) Etimolojiye Giriş: Etimolojide sözcükleştirme kavramı ve örnekler. İlgili kelime geliştirici alıştırmalar.
3. Hafta Chapter 1 Technology and Society
4. Hafta Unit 1: Chapter 2 Social Experience and Personal Development
5. Hafta Unit 1: Chapter 2 Social Experience and Personal Development
6. Hafta Unit 1: Chapter 2 Social Experience and Personal Development
7. Hafta Bağlamsal kelime alıştırmaları
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Chapter 3: The Changing Nature of the Family
10. Hafta Chapter 3: The Changing Nature of the Family
11. Hafta Unıt 4: Strategy Practice
12. Hafta Chapter 5 Influencing the Customer.
13. Hafta Chapter 5 Influencing the Customer.
14. Hafta Chapter 5 Influencing the Customer.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Schmidt, D., Schmidt, N. (2011). Focus on Vocabulary 2: Bridging Vocabulary, NY: Pearson Publishing
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ-1

PÇ-2

PÇ-3

PÇ-4

PÇ-5

PÇ-6

PÇ-7

PÇ-8

PÇ-9

PÇ-10

PÇ-11

PÇ-12

PÇ-13

PÇ-14

PÇ-15

ÖÇ-1

 

 

5

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

ÖÇ-2

 

 

5

 

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

5

 

 

 

4

4

 

 

 

5