MYC107


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SÖZCÜK BİLGİSİ MYC107 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 - - - - 58 100 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğrt. Üyesi Gültekin Boran
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere kelimelerin yapısal olarak nasıl oluştuğunu gösterek çeviri sürecinde bunları daha iyi yorumlayıp sözlük ihtiyaçlarını en aza indirmektir. İkinci olarak kelimelerin kullanıldıkları bağlam içinde çalışılması yoluyla öğrencilerin kelime bilgilerini arttırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Dildeki kelimelerin yapılsal ve anlamsal olarak oluşumu ve tarih içerisinde değişimi. Kelimeler arasındaki ilişkiler: eşdizimli kelimeler. Kelimelerin dilbilgisi yönünden işlevlerine göre çekimleri: isim, sıfat, zarf, fiil halleri ve bu hallerde aldıkları ekler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin bitiminde öğrenciler : İngiliz dilinin tarih boyunca yaşadığı değişimlere hakim olacaklardır. İngiliz dilinde kelimelerin ek’ler ile nasıl oluşturulduğunu anlayacak ve bu ekleri işlevlerine göre ayırt edebileceklerdir. İngilizce kelime bilgilerini arttıracaklardır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Unit 1: Chapter 1 (Can we be happier?) Etimolojiye Giriş: Etimolojinin tanımı, İngiliz dilinin tarihi ve gelişimi.
2. Hafta Unit 1: Chapter 1 (Can we be happier?) Etimolojiye Giriş: Etimolojide sözcükleştirme kavramı ve örnekler. İlgili kelime geliştirici alıştırmalar.
3. Hafta Unit 1: Chapter 2 (Into the flow) Etimolojide eşadlılık ve çok anlamlılık kavramları ve örnekler. İlgili kelime geliştirici alıştırmalar.
4. Hafta Unit 1: Chapter 3 (Happiness in Bhutan) Etimolojide ekleştirme kavramı ve örnekler. İlgili kelime geliştirici alıştırmalar.
5. Hafta Unit 1: Chapter 4 (Strategy Practice) Bağlamsal kelime alıştırmaları.
6. Hafta Unit 2: Chapter 5 (What are you thinking?) Bağlamsal kelime alıştırmaları.
7. Hafta Unit 2: Chapter 5 (What are you thinking?) Bağlamsal kelime alıştırmaları.
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Unit 2: Chapter 6 (What color is your laugh?) Bağlamsal kelime alıştırmaları.
10. Hafta Unit 2: Chapter 7 (Did you have trouble getting up this morning?) Bağlamsal kelime alıştırmaları.
11. Hafta Unit 2: Chapter 8 (Strategy Practice) Bağlamsal kelime alıştırmaları.
12. Hafta Unit 3: Chapter 9 (Science fiction into reality) İngilizce'de farklı dillerden sözcük aktarımının incelenmesi. İlgili örnek ve alıştırmalar.
13. Hafta Unit 3: Chapter 10 (How choice architects can help you) İngilizce'de farklı dillerden sözcük aktarımının incelenmesi. İlgili örnek ve alıştırmalar.
14. Hafta Unit 3: Chapter 11 (Positive Design) Bağlamsal kelime alıştırmaları.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) 10%
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Schmidt, D., Schmidt, N. (2011). Focus on Vocabulary I: Bridging Vocabulary, NY: Pearson Publishing Durkin, P. (2011). The Oxford Guide to Etymology, Oxford:OUP
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ-1

PÇ-2

PÇ-3

PÇ-4

PÇ-5

PÇ-6

PÇ-7

PÇ-8

PÇ-9

PÇ-10

PÇ-11

PÇ-12

PÇ-13

PÇ-14

PÇ-15

ÖÇ-1

 

 

5

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

ÖÇ-2

 

 

5

 

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

5

 

 

 

4

4

 

 

 

5