MYC107


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SÖZCÜK BİLGİSİ MYC107 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 - - - - - 28 3 4

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Elif Tokdemir Demirel
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere kelimelerin yapısal olarak nasıl oluştuğunu gösterek çeviri sürecinde bunları daha iyi yorumlayıp sözlük ihtiyaçlarını en aza indirmektir. İkinci olarak kelimelerin kullanıldıkları bağlam içinde çalışılması yoluyla öğrencilerin kelime bilgilerini arttırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Dildeki kelimelerin yapılsal ve anlamsal olarak oluşumu ve tarih içerisinde değişimi. Kelimeler arasındaki ilişkiler: eşdizimli kelimeler. Kelimelerin dilbilgisi yönünden işlevlerine göre çekimleri: isim, sıfat, zarf, fiil halleri ve bu hallerde aldıkları ekler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin bitiminde öğrenciler : İngiliz dilinin tarih boyunca yaşadığı değişimlere hakim olacaklardır. İngiliz dilinde kelimelerin ek’ler ile nasıl oluşturulduğunu anlayacak ve bu ekleri işlevlerine göre ayırt edebileceklerdir. İngilizce kelime bilgilerini arttıracaklardır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Etimolojiye Giriş: Etimolojinin tanımı, İngiliz dilinin tarihi ve gelişimi.
2. Hafta Etimolojiye Giriş: Etimolojide sözcükleştirme kavramı ve örnekler. İlgili kelime geliştirici alıştırmalar.
3. Hafta Etimolojide eşadlılık ve çokanlamlılık kavramları ve örnekler. İlgili kelime geliştirici alıştırmalar.
4. Hafta Etimolojide ekleştirme kavramı ve örnekler. İlgili kelime geliştirici alıştırmalar.
5. Hafta Bağlamsal kelime alıştırmaları.
6. Hafta Bağlamsal kelime alıştırmaları.
7. Hafta Bağlamsal kelime alıştırmaları.
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Bağlamsal kelime alıştırmaları.
10. Hafta Bağlamsal kelime alıştırmaları.
11. Hafta Bağlamsal kelime alıştırmaları.
12. Hafta İngilizce'de farklı dillerden sözcük aktarımının incelenmesi. İlgili örnek ve alıştırmalar.
13. Hafta İngilizce'de farklı dillerden sözcük aktarımının incelenmesi. İlgili örnek ve alıştırmalar.
14. Hafta Bağlamsal kelime alıştırmaları.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Schmidt, D., Schmidt, N. (2011). Focus on Vocabulary I: Bridging Vocabulary, NY: Pearson Publishing Durkin, P. (2011). The Oxford Guide to Etymology, Oxford:OUP
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Mezun olan öğrencilerimiz:

2) Diller ve kültürler hakkında bilgi sahibi olurlar

4) Çeviri terminolojisine hakim olurlar.

7) İngilizce ve Türkçe dil yapıları hakkında, sözlük kullanımında yetkin hale gelirler.