MYC227


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ I MYC227 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
2 0 2 2 4

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Elif TOKDEMİR DEMİREL
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, dilin kelime düzeyinin ötesinde kullanımını inceleyen söylem analizi konusunda hem teorik hem pratik bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği Ders kapsamında, söylem kavramı, sözlü ve yazılı söylemin derinlemesine ve bir yöntem dahilinde incelenmesi, dilin öğeleri arasındaki ilişkilerin tartışılması konularında bilgi verilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Öğrenciler söylem ve söylem analizi konularındaki kavramların tanımlamasını yapabilecek ve bu kavramları birbirinden ayırd edebilecektir. 2. Öğrenciler söylem kavramı kapsamında işlev ve yapı arasındaki ilişkiyi kavrayacaktır. 3. Öğrenciler metin ve bağlam ilişkisini kavrayacaklardır. 4. Öğrenciler yazılı ve sözlü söylem örneklerinin analizindeki yaklaşımlar ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır. 5. Öğrenciler yazılı ve sözlü söylem örneklerini analiz edebilecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş. Söylem analizi ile ilgili genel kavramların tanımlanması.
2. Hafta Söylem analizinde işlevsel ve yapısalcı yaklaşımlar.
3. Hafta Söylem analizinde kullanılan veriler: Gündelik dilin söylem analizi kapsamında incelenmesi.
4. Hafta Yazılı ve sözlü söylemin karşılaştırılması: Sözlü söylemin özellikleri.
5. Hafta Sözlü söylem analizinde transkripsiyonların rolü ve karşılaştırılması.
6. Hafta Yazılı ve sözlü söylemin karşılaştırılması: Yazılı söylemin özellikleri.
7. Hafta Yazılı derlemde özel değişke ve kesit kavramları (register) ve söylem analizi açısından önemi.
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Dil işlevleri, Roman Jakobson'un Dil İşlevleri Modeli açısından söylem analizi.
10. Hafta Söylem analizinde söylem alanları ve arasındaki ilişkiler.
11. Hafta Söylem analizi alıştırmaları: Sözlü ve yazılı söylem örneklerinin analiz edilmesi. Öğrenci sunumları.
12. Hafta Söylem analizi alıştırmaları: Sözlü ve yazılı söylem örneklerinin analiz edilmesi. Öğrenci sunumları.
13. Hafta Söylem analizi alıştırmaları: Sözlü ve yazılı söylem örneklerinin analiz edilmesi. Öğrenci sunumları.
14. Hafta Söylem analizi alıştırmaları: Sözlü ve yazılı söylem örneklerinin analiz edilmesi. Öğrenci sunumları.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%) 10 (Participation, attendance, library works, projects etc.)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar An Introduction to Language (V. Fromkin – R. Rodman) Semantic Analysis: A Practical Introduction (C. Goddard), Theories of Discourse: An Introduction (D. Macdonell), Discourse analysis as Theory and Method (M. Jorgensen – L.J. Phillips), Discourse: The New Critical Idiom (S. Mills), Discourse and Power (M Foucault) Articles: “The Different Functions of the Discourse Marker, well” (H. Nguyen), “The Discourse Marker, well: A Relevance – Theoretical Account” in Journal of Pragmatics (A. H. Jucker), “Multimodal Analysis of “well” as a Discourse Marker in Conversation: A Pilot Study, “Critical Discourse Analysis” (T.A. Van Dijk), “Critical Discourse Analysis” (J.Sheyholislami)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Mezun olan öğrencilerimiz:

2) Diller ve kültürler hakkında bilgi sahibi olurlar.