MYC227


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ I MYC227 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 30 42 100 2 4

Ders Sorumluları Dr. Öğrt. Üyesi Gültekin Boran
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, dilin kelime düzeyinin ötesinde kullanımını inceleyen söylem analizi konusunda hem teorik hem pratik bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği Ders kapsamında, söylem kavramı, sözlü ve yazılı söylemin derinlemesine ve bir yöntem dahilinde incelenmesi, dilin öğeleri arasındaki ilişkilerin tartışılması konularında bilgi verilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Öğrenciler söylem ve söylem analizi konularındaki temel kavramların tanımlamasını yapabilecek ve bu kavramları birbirinden ayırd edebilecektir. 2. Öğrenciler söylem kavramı kapsamında işlev ve yapı arasındaki ilişkiyi kavrayacaktır. 3. Öğrenciler metin ve bağlam ilişkisini kavrayacaklardır. 4. Öğrenciler yazılı ve sözlü söylem örneklerinin analizindeki yaklaşımlar ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır. 5. Öğrenciler yazılı ve sözlü söylem örneklerini analiz edebilecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Söylem çözümlemesinin temel kavramı olarak bağlam
2. Hafta Söylem çözümlemesinin temel kavramı olarak bağlam
3. Hafta Söylem çözümlemesinin temel kavramı olarak dilde resmiyet ve samimiyet (Register)
4. Hafta Söylem çözümlemesinin temel kavramı olarak dilde resmiyet ve samimiyet (Register)
5. Hafta Bağdaşıklık
6. Hafta Coherence
7. Hafta Bağdaşıklık Bağlaşıklık ((ardıl ve öncül gönderimler, context dışı gönderimler). Sözcüksel bağlaşıklık.
8. Hafta ARASINAV
9. Hafta Jakobson'a göre dil işlevleri ve söylem çözümleme.
10. Hafta Söylem analizinde söylem alanları ve arasındaki ilişkiler.
11. Hafta Sözeylem Teorisi
12. Hafta Sözeylem Theorisi
13. Hafta Cinsiyet ve söylem çözümlemesi
14. Hafta Metinselliğin 7 standardı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%) 10 (Participation, attendance, library works, projects etc.)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar An Introduction to Language (V. Fromkin – R. Rodman) Semantic Analysis: A Practical Introduction (C. Goddard), Theories of Discourse: An Introduction (D. Macdonell), Discourse analysis as Theory and Method (M. Jorgensen – L.J. Phillips), Discourse: The New Critical Idiom (S. Mills), Discourse and Power (M Foucault) Articles: “The Different Functions of the Discourse Marker, well” (H. Nguyen), “The Discourse Marker, well: A Relevance – Theoretical Account” in Journal of Pragmatics (A. H. Jucker), “Multimodal Analysis of “well” as a Discourse Marker in Conversation: A Pilot Study, “Critical Discourse Analysis” (T.A. Van Dijk), “Critical Discourse Analysis” (J.Sheyholislami)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ-1

PÇ-2

PÇ-3

PÇ-4

PÇ-5

PÇ-6

PÇ-7

PÇ-8

PÇ-9

PÇ-10

PÇ-11

PÇ-12

PÇ-13

PÇ-14

PÇ-15

ÖÇ-1

3

 

 

 

5

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-2

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

 

5

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-4

 

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ÖÇ-5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

4