TÜR101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TÜRK DİLİ I TUR101 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 - - - - - 28 2 2

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu derste yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilerin, ortaöğretimdeki eksikliklerinin giderilmesi, ana dili bilincinin kazandırılması, dil- düşünce bağlantısı açısından Türkçeyi hem yazılı hem sözlü anlatımda doğru, iyi ve güzel kullanabilme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği -
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Dil, kültür ve medeniyet kavramlarını tanımlar. ÖÇ2- Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını bilir ve örnekleriyle gösterir. ÖÇ3- Türk dilinin tarihî gelişimini ve dönemsel özelliklerini açıklar. ÖÇ4- Yazım kurallarını bilir ve uygular. ÖÇ5- Noktalama işaretlerini, özelliklerini ve nasıl kullanılacaklarını bilir. ÖÇ6- Düşünme çeşitlerini (bilimsel, sorgulayıcı , eleştirel yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düşünme) bilir ve uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bildirim, dil ve dilin özellikleri.
2. Hafta Dil ve düşünce ilişkisi.
3. Hafta Ana dil, bağlam, dil, söz, sembol ve imaj kavramları.
4. Hafta Kültür: Dil ve düşünce ilişkisi, kültür çeşitleri.
5. Hafta Medeniyet.
6. Hafta Dilekçe yazımı.
7. Hafta Yeryüzündeki diller: dillerin doğuşu, türleri, sınıflandırılması.
8. Hafta Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri.
9. Hafta Türk dilinin tarihî dönemleri ve gelişmesi.
10. Hafta Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları.
11. Hafta Dil bilgisi ve bölümleri: ses ve şekil bilgisi.
12. Hafta Türkiye Türkçesine yabancı dillerden geçen ögeler.
13. Hafta Spelling rules and practice.
14. Hafta Noktalama işaretleri ve kullanımlarıyla ilgili uygulamalar.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi