MYC226


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BASIN ÇEVİRİSİ MYC226 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 42 2 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Herhangi bir ön koşul yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Basın – yayın sektöründe gazete, dergi, radyo-televizyon ve internet gibi kaynakların kendilerine özgü bir dil kullanımlarının olduğu gerçeğinden yola çıkarak bu derste öğrencilere basın dilinin kendine özgü yanlarının ve dil bilgisel kurallarının öğretilmesi ile öğrencilerin çeşitli yayın organlarından alınan kesitlerin, haberlerin, reklam ve dergi yazılarının çevrilmesinde beceri kazanmaları hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Basın ve medya kavramları, basın terminolojisi, dil bilgisel özellikler, haber başlıklarının ve bütününün gazete ve çeşitli internet sitelerinde yazımı ve çevirisi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; medya ve gazetecilik alanında genel bilgi edinir ve ilgili terimleri öğrenir, kitle iletişim araçlarının gücü, etkileri, teknoloji-medya ve toplum-kültür arasındaki ilişkileri incelerler. Haber başlıklarının, girişlerinin ve gövdelerinin nasıl analiz edileceği, yazılacağı ve çevrileceği konusunda beceri kazanırlar. Türk ve yabancı (İngiliz, Amerikan) basın gelenekleri arasındaki farklılıkları kavrarlar. Öğrenciler, bu mesleğin etik kurallarını da öğrenmiş olurlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: Alan ile ilgili kuramsal çalışma ve metin okuma McQuail, D. (2001) "McQuail's Mass Communication Theory" adlı çalışma
2. Hafta Alan ile ilgili kuramsal çalışma ve metin okuma McQuail, D. (2001) "McQuail's Mass Communication Theory" adlı çalışma
3. Hafta Kitle iletişim araçları John Vivian,"The Media of Mass Communication"
4. Hafta İletişim: Toplum ile İletişim arasındaki ilişki Önder Şenyapılı, "Toplum ve İletişim"
5. Hafta Basın içeriği, türleri ve metinleri McQuail, D. (2001) "McQuail's Mass Communication Theory"
6. Hafta Basın içeriği, türleri ve metinleri McQuail, D. (2001) "McQuail's Mass Communication Theory"
7. Hafta Öğrenci sunumları ve tartışmalar: Grup ya da bireysel çalışma şeklinde çeşitli basın-yayın organları hakkında sunumlar (internet, internet siteleri, reklam, radyo, televizyon, haber, dergi, vb)
8. Hafta Vizeler
9. Hafta Öğrenci sunumları ve tartışmalar: Grup ya da bireysel çalışma şeklinde çeşitli basın-yayın organları hakkında sunumlar (internet, internet siteleri, reklam, radyo, televizyon, haber, dergi, vb)
10. Hafta Haber, haber yazımı ve yazım teknikleri, haber ve yazı başlıkları
11. Hafta Çeşitli çeviri örneklerinin incelenmesi
12. Hafta Çeviri uygulaması
13. Hafta Çeviri uygulaması
14. Hafta Çeviri uygulaması ve genel değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 25
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 15
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar McQuail, D. (2001) "McQuail's Mass Communication Theory", London: Sage John Vivian,"The Media of Mass Communication", Ally and Bacon, London Önder Şenyapılı, "Toplum ve İletişim", Turhan Kitabevi Nevzat Dağlı, "Gazete Yayımlama Teknikleri", İmaj Yayıncılık Şenol Zaman, "Basın Sözlüğü", Engin Yayınları McLoughlin, Linda, "The Language of Magazines", Routledge, 2000. Reah, Danuta. "The Language of Newspapers" , Routledge, 2002
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Basın dili ve basın çevirisi alanında yeterli altyapıya sahip olma, çeviride karşılaşılacak sorunları saptama, tanımlama ve çözme becerisini geliştirme, kuramsal ve uygulamalı bilgiyi çeviri faaliyetinde kullanabilme.