MYC106


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ II MYC106 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 - - - - 58 100 3 4

Ders Sorumluları GÜLŞEN DEMİR
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı dersin amaçları: • Türkçe ve İngilizce dilbilgisi kurallarını daha iyi anlayabilmek • gramer yapılarını dilin bütünlüğünden uzak ayrı ayrı kurallar değil de bir sitem içerisinde bibirine bağlı olarak algılamak • Türkçe ve İngilizce’yi yapı, sözcük, anlam ve söylem açısından incelemek • Türkçe ve İngilizce metinleri çevirirken karşılaştırmalı çözümleme tekniklerini kullanmak • Türkçe ve İngilizce mikro ve makro gramer yapılarını anlamak
Dersin İçeriği Bu ders Türkçe ve İngilizce gramer yapılarını açıklamayla başlar. Yapılar bağlam içerisinde sunulur ve öğrencilerin yapıları keşfetmeleri, çözümlemeleri, her iki dildede karşılaştırma yapmaları beklenir. Öğrenciler çeşitli uygulama aktiviteleri ile her iki dilede hakim olmayı öğrenirler ve bu sayede daha doğru çeviri yapmaları beklenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersin kazanımları: • hem Türkçe hemde İngilizce düşünebilmek • hem Türkçe hemde İngilizce dilbilgisi kurallarını bilip kullanabilmek • hem Türkçe hemde İngilizce dilbilgisi kurallarını bilip metin içerisinde nasıl işlev gördüklerini anlamak ve buna göre dili kullanmak • mekanik bir şekilde kuralları ezberlemek yerine dil hakkında eleştirel düşünüp çözümlemeci bir yaklaşım kullanmak • dili analiz etmek • Türkçe ve İngilizce çeviri yapmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dil Bilgisine giriş
2. Hafta ŞART CÜMLELERİ
3. Hafta ŞART CÜMLELERİ
4. Hafta ŞART CÜMLELERİ
5. Hafta EDİLGEN YAPI
6. Hafta EDİLGEN YAPI
7. Hafta EDİLGEN YAPI
8. Hafta MIDTERM
9. Hafta SIFAT CÜMLELERİ
10. Hafta SIFAT CÜMLELERİ
11. Hafta SIFAT CÜMLELERİ
12. Hafta İSİM CÜMLELERİ
13. Hafta İSİM CÜMLELERİ
14. Hafta BAĞLAÇLAR
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) -
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 100
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar İngilizce-Türkçe Karşılaştırmalı Dil Bilgisi Dr. Ali Işık Dr. Ertan Erol Pelikan Yayıncılık English Turkish Comparative Grammar Prof. Dr. Kelim Erkan Türkmen Macmillan Next Generation Grammar Pamela Vittorio, Jennifer Recio Lebedev Edt.: David Bohlke Grammar and Beyond - essentıals CAMBRIDGE Blass, Ianuzzi, Savage with Reppen Çalışma Kağıtları
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ-1

PÇ-2

PÇ-3

PÇ-4

PÇ-5

PÇ-6

PÇ-7

PÇ-8

PÇ-9

PÇ-10

PÇ-11

PÇ-12

PÇ-13

PÇ-14

PÇ-15

ÖÇ-1

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-2

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

5

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-4

 

 

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-5

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-6

 

 

 

 

 

 

 

4

3