MYC106


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLİGİSİ II MYC106 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 - - - - - 42 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı dersin amaçları: • Türkçe ve İngilizce dilbilgisi kurallarını daha iyi anlayabilmek • gramer yapılarını dilin bütünlüğünden uzak ayrı ayrı kurallar değil de bir sitem içerisinde bibirine bağlı olarak algılamak • Türkçe ve İngilizce’yi yapı, sözcük, anlam ve söylem açısından incelemek • Türkçe ve İngilizce metinleri çevirirken karşılaştırmalı çözümleme tekniklerini kullanmak • Türkçe ve İngilizce mikro ve makro gramer yapılarını anlamak
Dersin İçeriği Bu ders Türkçe ve İngilizce gramer yapılarını açıklamayla başlar. Yapılar bağlam içerisinde sunulur ve öğrencilerin yapıları keşfetmeleri, çözümlemeleri, her iki dildede karşılaştırma yapmaları beklenir. Öğrenciler çeşitli uygulama aktiviteleri ile her iki dilede hakim olmayı öğrenirler ve bu sayede daha doğru çeviri yapmaları beklenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersin kazanımları: • hem Türkçe hemde İngilizce düşünebilmek • hem Türkçe hemde İngilizce dilbilgisi kurallarını bilip kullanabilmek • hem Türkçe hemde İngilizce dilbilgisi kurallarını bilip metin içerisinde nasıl işlev gördüklerini anlamak ve buna göre dili kullanmak • mekanik bir şekilde kuralları ezberlemek yerine dil hakkında eleştirel düşünüp çözümlemeci bir yaklaşım kullanmak • dili analiz etmek • Türkçe ve İngilizce çeviri yapmak • dili kullanırken uygun ve etkili seçimler yapabilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dil Bilgisine giriş
2. Hafta Bağlaçlar
3. Hafta Bağlaçlar
4. Hafta Sıfat Cümlecikleri
5. Hafta Sıfat Cümlecikleri
6. Hafta İsim Cümlecikleri
7. Hafta İsim Cümlecikleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Dolaysiz ve Dolaylı Anlatım
10. Hafta Dolaysiz ve Dolaylı Anlatım
11. Hafta Devrik Dizim
12. Hafta Devrik Dizim
13. Hafta Şart Cümlecikleri
14. Hafta Şart Cümlecikleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar İngilizce-Türkçe Karşılaştırmalı Dil Bilgisi Dr. Ali Işık Dr. Ertan Erol Pelikan Yayıncılık English Turkish Comparative Grammar Prof. Dr. Kelim Erkan Türkmen Macmillan English Grammar in Context, Michael Vince, Advanced. Macmillan Education
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi