MYC222


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
EDEBİYAT VE ÇEVİRİ II MYC222 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 - - 25 - 58 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı - Öğrencileri kısa hikaye ve roman sanatı konusunda bilgilendirmek. - 20. Yüzyıl İngiliz ve Amerikan Edebiyatı kısa hikaye ve Romanının genel özelliklerini tanıtmak - Öğrencilerin bazı roman ve kısa hikayeleri analiz edip yorumlayabilmesini sağlamak - Öğrencileri dilin hem kültürel hem de yapısal öğeleri konusunda bilgilendirmek - Öğrencilerin edebi metinleri çevirebilmelerini sağlamak
Dersin İçeriği Bu derste kısa hikaye ve roman öğeleri tartışılır. Öğrenciler 20. Yüzyıl İngiliz ve Amerikan Edebiyatı kısa hikaye ve romanını temsil eden bazı eserleri analiz eder ve yorumlar. Böylece, öğrencilerin edebiyattan zevk almaları ve edindikleri edebi eleştiri ve teori bilgileri ile farklı metinlere farklı yaklaşımlarda bulunmaları sağlanır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu derste aşağıdaki becerilerin kazandırılması beklenmektedir; • kısa hikaye ve roman metin özelliklerini anlamak • kısa hikaye ve roman metinlerini ayırt edebilmek • kısa hikaye ve roman öğelerini belirlemek • kısa hikaye ve romanları yorumlayabilmek ve çözümlemek • edebi metin çevirisi kuramlarını anlamak • İngilizce kısa hikaye ve roman çevirilerini karşılaştırabilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kısa Hikaye Öğeleri
2. Hafta Yirminci Yüzyıl İngiliz ve Amerikan Kısa Hikayeleri
3. Hafta The Legacy - Virginia Woolf
4. Hafta The Legacy - Virginia Woolf
5. Hafta The Odour of Chrysanthemums by D. H. Lawrence
6. Hafta The Odour of Chrysanthemums by D. H. Lawrence
7. Hafta The Odour of Chrysanthemums by D. H. Lawrence
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta People Who Walked Away From Omelas by U. K. LeGuin
10. Hafta People Who Walked Away From Omelas by U. K. LeGuin
11. Hafta People Who Walked Away From Omelas by U. K. LeGuin
12. Hafta A Rose For Emily by W. Faulkner
13. Hafta A Rose For Emily by W. Faulkner
14. Hafta A Rose For Emily by W. Faulkner
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) % 30
Kısa Sınavlar (%) %10
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) %60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Handouts Complete Short Stories of E. Hemingway SCRIBNER 1230 Avenue of the Americas New York, NY 10020 The Collected Short Stories of Virginia Woolf OXFORD CITY Press, 2011184902555X, 9781849025553 The Collected Short Stories of D.H. Lawrence A Project Gutenberg of Australia eBook * eBook No.: 0400311h.html Edition: 1 The Collected Short Stories of U.K.LeGuin A Project Gutenberg of Australia eBook * eBook No.: 0400311h.html Edition: 1 The Collected Short Stories of W. Faulkner A Project Gutenberg of Australia eBook * eBook No.: 0400311h.html Edition: 1
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ-1

PÇ-2

PÇ-3

PÇ-4

PÇ-5

PÇ-6

PÇ-7

PÇ-8

PÇ-9

PÇ-10

PÇ-11

PÇ-12

PÇ-13

PÇ-14

PÇ-15

ÖÇ-1

 

 

 

5

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-2

 

 

 

5

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-4

 

 

 

 

 

3

 

 

5

 

 

3

 

 

 

ÖÇ-5

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-6

 

 

 

 

 

5

 

4

 

 

3