MYC222


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
EDEBİYAT VE ÇEVİRİ II MYC222 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 - - - - POSTER , KISA SINAV 42 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı - Öğrencileri şiir ve roman sanatı konusunda bilgilendirmek. - 20. Yüzyıl İngiliz ve Amerikan Edebiyatı Şiir ve Romanının genel özelliklerini tanıtmak - Öğrencilerin bazı roman ve şiirleri analiz edip yorumlayabilmesini sağlamak - Öğrencileri dilin hem kültürel hem de yapısal öğeleri konusunda bilgilendirmek - Öğrencilerin edebi metinleri çevirebilmelerini sağlamak
Dersin İçeriği Bu derste şiir ve roman öğeleri tartışılır. Öğrenciler 20. Yüzyıl İngiliz ve Amerikan Edebiyatı Şiir ve Romanını temsil eden bazı eserleri naliz eder ve yorumlar. Böylece, öğrencilerin edebiyattan zevk almaları ve edindikleri edebi eleştiri ve teori bilgileri ile farklı metinlere farklı yaklaşımlarda bulunmaları sağlanır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu derste aşağıdaki becerilerin kazandırılması beklenmektedir; • şiir ve roman metin özelliklerini anlamak • şiir ve roman metinlerini ayırt edebilmek • şiir ve roman öğelerini belirlemek • şiir ve romanları yorumlayabilmek ve çözümlemek • edebi metin çevirisi kuramlarını anlamak • İngilizce şiir ve roman çevirilerini karşılaştırabilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta şiir sanatı
2. Hafta şiir sanatı
3. Hafta Yirminci Yüzyıl İngiliz ve Amerikan Şiiri
4. Hafta Yirminci Yüzyıl İngiliz ve Amerikan Şiiri
5. Hafta Yirminci Yüzyıl İngiliz ve Amerikan Şiiri
6. Hafta Yirminci Yüzyıl İngiliz ve Amerikan Romanı
7. Hafta ARASINAV
8. Hafta Yirminci Yüzyıl İngiliz ve Amerikan Romanı
9. Hafta Animal Farm by George Orwel
10. Hafta Animal Farm by George Orwel
11. Hafta Animal Farm by George Orwel
12. Hafta The Turn of the Screw by Henry James
13. Hafta The Turn of the Screw by Henry James
14. Hafta The Turn of the Screw by Henry James
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Handouts The Turn of the Screw by Henry James Animal Farm by George Orwel
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PY 2

PY 5

PY 7

PY 8