Bilgisayar Programcılığı


Genel Bilgi

Bu programın genel amacı; bilgi toplama ve bilgileri işleme ile ilgili konulardaki problemlerin bilgisayar ortamında çözümlenmesi ve geliştirilmesine ile birlikte, yazılım sistemlerini geliştirme ve bilgisayar programcılığı alanlarındaki çeşitli görevleri yerine getirebilecek teknik eleman yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 12.09.2012 tarihli toplantısında alınan kararlar uyarınca Bilgisayar Programcılığı Programı’ndan mezun olanlar “tekniker” unvanını kullanacaktır.

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Eğitim programına Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Programa başvuran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not dökümleri ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri, ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerde başarılı olması ve FF notunun olmaması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Program Profili

Programdan mezun olanlar, kamu ve özel kuruluşlarda yazılım sistemlerini geliştirme ve bilgisayar programcılığı alanlarındaki çeşitli görevleri bireysel ya da takım içerisinde yerine getirebilirler.

Program Kazanımları

Avrupa Yeterlikler Çerçevesi Mesleki Yeterlik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Mesleki ve Ortaöğretim ile uluslararası standartlar dikkate alınarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararları doğrultusunda program kazanımları belirlenmiştir.

 

1                    Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini yazılım sistemlerini geliştirme ve bilgisayar programlama ile ilgili problemlerinin çözümüne uygulama becerisine sahip olmak.

2                    Yazılım sistemlerini geliştirme ve bilgisayar programlama alanına özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun yazılım gereksinimlerini belirleme ve tanımlama becerisine sahip olmak.

3                    Belirlenen gereksinimleri karşılayacak yazılım sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahip olmak.

4                    Yazılım sistemlerini geliştirme ve bilgisayar programlama uygulamaları için modern teknik ve programlama araçlarını kullanma becerisine sahip olmak.

5                    Yazılım sistemlerini geliştirme ve bilgisayar programı ihtiyaçlarını anlamak için veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerisi.

6                    Yazılım sistemlerini geliştirme ve bilgisayar programlama disiplini ve disiplinler arası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisine sahip olmak.

7                    Yazılım sistemlerini geliştirme ve bilgisayar programlamayla ilgili seçenekleri irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma, matematiksel ve bilgisayar bilimleriyle ilgili bilgi ve becerilere sahip olmak.

8                    Yazılım sistemlerini geliştirme ve bilgisayar programlarının analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesindeki yaklaşımları uygulama becerisine sahip olmak.

9                     Yaşam boyu öğrenmenin gerektirdiği bilinç ile bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

10                Yazılım ve bilgisayar programlama alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilincine sahip olmak.

11                Karar alırken, yazılım ve bilgisayar programlama uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olmak.

 

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde teknik hizmetler sınıfında “tekniker” ünvanı ile görev alabilirler. Yazılım firmaları, bilgisayar ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticari kuruluşlar, İnternet yayıncılık şirketleri, radyo-televizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, eğitim, lojistik firmaları, hizmet sektöründe yer alan kuruluşlarda çeşitli iş olanakları mevcuttur. Bu kurumlarda, genel olarak bilgi toplama ve bu bilgileri işleme ile ilgili konularındaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çeşitli görevler üstlenebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır

 

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ING101
İNGİLİZCE I
3
3
1
Zorunlu
MYG101
GENEL MATEMATİK
3
4
1
Zorunlu
MYP111
Programlama Temelleri
3
5
1
Zorunlu
TAR101
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
1
Seçmeli
MYT101
OFİS YAZILIMLARI
3
5
1
Mesleki
MYT113
BİLGİSAYAR DONANIMI
2
3
1
Mesleki
MYT121
AĞ TEMELLERİ
3
5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE II
3
3
2
Zorunlu
MYG118
MESLEKİ MATEMATİK
3
4
2
Zorunlu
MYP106
WEB TASARIMININ TEMELLERİ
3
4
2
Zorunlu
MYP116
Sunucu İşletim Sistemi
3
5
2
Zorunlu
MYP232
YAZILIM MİMARİLERİ
2
3
2
Zorunlu
TAR102
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
2
2
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
2
2
2
Mesleki
MYP114
Görsel Programlama I
3
5
2
Mesleki
MYP120
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI
3
5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
ING201
MESLEKİ YABANCI DİL
3
3
3
Zorunlu
MYOSTJ
STAJ
0
8
3
Zorunlu
MYP213
Görsel Programlama II
3
5
3
Zorunlu
MYP217
VERİTABANI I
3
5
3
Zorunlu
MYP219
NESNE TABANLI PROGLAMLAMA I
3
5
3
Seçmeli
MYP200
TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK
3
5
3
Seçmeli
MYT223
BİLGİSAYAR BAKIMI VE ONARIMI
3
5
3
Mesleki
MYP215
İNTERNET PROGRAMCILIĞI - I
3
5
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
MYP222
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA II
3
5
4
Zorunlu
MYT214
AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ
3
5
4
Seçmeli
MYI200
GİRİŞİMCİLİK
3
5
4
Seçmeli
MYI220
E-TİCARET
3
5
4
Seçmeli
MYI230
Bilişim Hukuku
3
5
4
Seçmeli
MYP234
YAZILIMDA PROJE YÖNETİMİ
3
5
4
Seçmeli
MYT224
KABLOSUZ AĞLAR
3
5
4
Mesleki
MYP214
Veritabanı II
3
5
4
Mesleki
MYP218
İNTERNET PROGRAMCILIĞI -II
3
5
Ölçme ve Değerlendirme

Meslek Yüksekokulunda öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme ve genel başarı düzeyi, ara ve dönem sonu sınav notlarından belirli oranlarda alınan puanlara göre aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

 

90-100 4,00 AA

80-89   3,50 BA

70-79   3,00 BB

65-69   2,50 CB

60-64   2,00 CC

55-59   1,50 DC

50-54   1,00 DD

0-49     0,00 FF

 

Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

olarak belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2, K ya da Z notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr. Türkmen DERDİYOK

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

İncek Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı 

No: 129                                    Gölbaşı /ANKARA 

Ders - Program Kazanımları Matrisi

Ders Kodu /Kazanımlar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MYB113

3

3

3

3

1

1

2

3

0

0

0

BSP101

0

1

0

1

1

0

0

0

2

0

0

MYB105

2

2

3

2

2

0

2

2

3

0

0

MYB115

3

3

2

2

2

2

3

2

0

0

0

ING101

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

0

MYG101

3

2

2

1

0

0

3

0

0

0

0

TUR101

0

1

0

0

1

2

0

0

3

3

3

TAR101

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

MYB117

2

2

1

1

3

0

2

0

0

0

0

MYB112

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

MYB116

3

3

2

2

2

2

3

2

0

0

0

MYB114

2

2

2

0

0

0

2

1

0

0

0

MYB118

3

3

3

3

1

1

2

3

0

0

0

MYB130

3

3

3

3

1

1

2

3

0

0

0

ING102

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

0

MYG118

3

2

2

1

0

0

3

0

0

0

0

TUR102

0

1

0

0

1

2

0

0

3

3

3

TAR102

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

MYB213

3

3

3

3

1

1

2

3

0

0

0

MYB215

3

3

3

3

1

1

2

3

0

0

0

ING201

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

0

MYB217

2

2

3

2

2

0

2

2

3

0

0

MYB227

3

3

3

3

1

1

2

3

0

0

0

MYB224

2

2

3

2

2

0

2

2

3

0

0

MYI209

2

2

2

0

0

0

2

1

0

0

0

MYB216

3

3

2

2

2

2

3

2

0

0

0

MYB214

3

3

3

3

1

1

2

3

0

0

0

MYM209

1

1

0

1

1

0

2

1

0

0

0

MYG200

3

3

3

3

1

1

2

3

0

0

0

 

0: Desteklemiyor    1:Düşük Seviyede Destekliyor   2:Orta Seviyede destekliyor   3:Yüksek seviyede destekliyor

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (Akademik Ağırlıklı)

Program Yeterlilikleri

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BİLGİ

(Kuramsal, Olgusal)

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak bilgisayar programlama alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki bilgisayar programlama kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

Bilgisayar programlama alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

Bilgisayar programlama alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme

YETKİNLİKLER

(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)

Bilgisayar programlama alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

Bilgisayar programlama alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

Sorumluluğu altında çalışanların  bir bilgisayar programlama alanında proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER

(Öğrenme Yetkinliği)

Bilgisayar programlama alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

Bilgisayar programlama öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

Bilgisayar programlama ve diğer alanlarda yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

YETKİNLİKLER

(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)

Bilgisayar programlama alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

Bilgisayar programlama alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

Bilgisayar programlama alanının gerektirdiği becerilere ilave olarak en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER

(Alana Özgü Yetkinlik)

Bilgisayar programlama alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.