Bilgisayar Programcılığı


Genel Bilgi

Bu programın genel amacı; bilgi toplama ve bilgileri işleme ile ilgili konulardaki problemlerin bilgisayar ortamında çözümlenmesi ve geliştirilmesine ile birlikte, yazılım sistemlerini geliştirme ve bilgisayar programcılığı alanlarındaki çeşitli görevleri yerine getirebilecek teknik eleman yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 12.09.2012 tarihli toplantısında alınan kararlar uyarınca Bilgisayar Programcılığı Programı’ndan mezun olanlar “tekniker” unvanını kullanacaktır.

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Eğitim programına T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile TYT puan türüne göre öğrenci kabul edilmektedir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Programa başvuran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not dökümleri ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri, ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerde başarılı olması ve FF notunun olmaması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Program Profili

Programdan mezun olanlar, kamu ve özel kuruluşlarda yazılım sistemlerini geliştirme ve bilgisayar programcılığı alanlarındaki çeşitli görevleri bireysel ya da takım içerisinde yerine getirebilirler.

Program Kazanımları

Avrupa Yeterlikler Çerçevesi Mesleki Yeterlik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Mesleki ve Ortaöğretim ile uluslararası standartlar dikkate alınarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararları doğrultusunda program kazanımları belirlenmiştir.

 

PÇ-1     Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini yazılım sistemlerini geliştirme ve bilgisayar programlama ile ilgili problemlerinin çözümüne uygulama becerisine sahip olmak.

PÇ-2     Yazılım sistemlerini geliştirme ve bilgisayar programlama alanına özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun yazılım gereksinimlerini belirleme ve tanımlama becerisine sahip olmak.

PÇ-3     Belirlenen gereksinimleri karşılayacak yazılım sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahip olmak.

PÇ-4     Yazılım sistemlerini geliştirme ve bilgisayar programlama uygulamaları için modern teknik ve programlama araçlarını kullanma becerisine sahip olmak.

PÇ-5     Yazılım sistemlerini geliştirme ve bilgisayar programı ihtiyaçlarını anlamak için veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerisi.

PÇ-6     Yazılım sistemlerini geliştirme ve bilgisayar programlama disiplini ve disiplinler arası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisine sahip olmak.

PÇ-7     Yazılım sistemlerini geliştirme ve bilgisayar programlamayla ilgili seçenekleri irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma, matematiksel ve bilgisayar bilimleriyle ilgili bilgi ve becerilere sahip olmak.

PÇ-8     Yazılım sistemlerini geliştirme ve bilgisayar programlarının analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesindeki yaklaşımları uygulama becerisine sahip olmak.

PÇ-9     Yaşam boyu öğrenmenin gerektirdiği bilinç ile bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

PÇ-10   Yazılım ve bilgisayar programlama alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilincine sahip olmak.

PÇ-11    Karar alırken, yazılım ve bilgisayar programlama uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olmak.

 

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde teknik hizmetler sınıfında “tekniker” ünvanı ile görev alabilirler. Yazılım firmaları, bilgisayar ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticari kuruluşlar, İnternet yayıncılık şirketleri, radyo-televizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, eğitim, lojistik firmaları, hizmet sektöründe yer alan kuruluşlarda çeşitli iş olanakları mevcuttur. Bu kurumlarda, genel olarak bilgi toplama ve bu bilgileri işleme ile ilgili konularındaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çeşitli görevler üstlenebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır

 

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ING101
İNGİLİZCE I
3
3
1
Zorunlu
MYG101
GENEL MATEMATİK
3
4
1
Zorunlu
MYP111
Programlama Temelleri
3
5
1
Zorunlu
MYP140
Programlama Dilleri
3
5
1
Zorunlu
TAR101
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
1
Mesleki
MYT113
BİLGİSAYAR DONANIMI
2
4
1
Mesleki
MYT121
AĞ TEMELLERİ
3
5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE II
3
3
2
Zorunlu
MYP 122
Nesneye Yönelik Programlama
3
5
2
Zorunlu
MYP124
VERİTABANI I
3
5
2
Zorunlu
MYP142
VERİ YAPILARI
3
5
2
Zorunlu
MYP160
SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ
3
5
2
Zorunlu
MYP162
WEB TASARIMININ TEMELLERİ
3
5
2
Zorunlu
TAR102
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
2
2
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
2
2
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
MYOSTJ
STAJ
0
8
3
Zorunlu
MYP213
GÖRSEL PROGRAMLAMA
3
5
3
Zorunlu
MYP217
VERİTABANI II
3
5
3
Zorunlu
MYP227
Sistem Analizi ve Tasarımı
3
5
3
Zorunlu
MYP250
ALGORİTMA
3
5
3
Seçmeli
MYOPYU
PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA
4
10
3
Seçmeli
MYP211
Dijital İletişim
3
5
3
Seçmeli
MYP220
TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK
3
5
3
Seçmeli
MYP240
İçerik Yönetim Sistemleri
3
5
3
Mesleki
MYP215
İNTERNET PROGRAMCILIĞI - I
3
5
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Seçmeli
MYG250
YAPAY ZEKA TEMELLERİ
3
5
4
Seçmeli
MYI200
GİRİŞİMCİLİK
3
5
4
Seçmeli
MYI230
Bilişim Hukuku
3
5
4
Seçmeli
MYM212
KALİTE YÖNETİMİ
3
5
4
Seçmeli
MYP202
İnsan Bilgisayar Etkileşimi
3
5
4
Seçmeli
MYP232
YAZILIM MİMARİLERİ
2
3
4
Seçmeli
MYP242
MOBİL PROGRAMLAMA
3
5
4
Mesleki
MYP218
İNTERNET PROGRAMCILIĞI -II
3
5
Ölçme ve Değerlendirme

Meslek Yüksekokulunda öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme ve genel başarı düzeyi, ara ve dönem sonu sınav notlarından belirli oranlarda alınan puanlara göre aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

 

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı

(100 üzerinden)

AA

4,00

90-100

BA

3,50

80-89

BB

3,00

70-79

CB

2,50

65-69

CC

2,00

60-64

DC

1,50

55-59

DD

1,00

50-54

FF

0,00

0-49

 

Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

olarak belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2, K ya da Z notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr. Türkmen DERDİYOK

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

İncek Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı 

No: 129                                    Gölbaşı /ANKARA 

Ders - Program Kazanımları Matrisi

Ders Kodu /Kazanımlar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ING101

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

0

TUR101

0

1

0

0

1

2

0

0

3

3

3

TAR101

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

MYP111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYP140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYP142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYP162

2

2

3

2

2

0

2

2

3

0

0

MYP213

3

3

2

2

2

2

3

2

0

0

0

MYG101

3

2

2

1

0

0

3

0

0

0

0

MYP122

3

3

3

3

1

1

2

3

0

0

0

MYP124

2

2

1

1

3

0

2

0

0

0

0

MYP160

3

3

2

2

2

2

3

2

0

0

0

MYT121

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

MYP220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYT113

2

2

2

0

0

0

2

1

0

0

0

MYP215

3

3

3

3

1

1

2

3

0

0

0

MYP217

3

3

3

3

1

1

2

3

0

0

0

MYP218

3

3

2

2

2

2

3

2

0

0

0

MYP227

3

3

3

3

1

1

2

3

0

0

0

MYP232

3

3

3

3

1

1

2

3

0

0

0

ING102

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

0

TUR102

0

1

0

0

1

2

0

0

3

3

3

TAR102

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

MYP242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYP250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYI200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYI230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYM212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYG250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYOPYU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYOSTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0: Desteklemiyor    1:Düşük Seviyede Destekliyor   2:Orta Seviyede destekliyor   3:Yüksek seviyede destekliyor

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 
Akademik Ağırlıklı

Program Yeterlilikleri

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BİLGİ
(Kuramsal, Olgusal)

1

 x

 

 

 x

 

 

 x

 

BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)

1

 

 

 

 

x

 

 

 

 

2

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)

1

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

2

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkinliği)

1

 

 

 x

 

 x

 

 x

 

 

 

 

2

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER
(Alana Özgü Yetkinlik)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x