MYC236


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TIP METİNLERİ ÇEVİRİSİ MYC236 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 28 2 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Bu ders için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin tıp dilini anlamalarını ve Türkçe'den İngilizce'ye İngilizce'den Türkçe'ye çeviri yapabilmelerini sağlamaktır. Ders sayesinde öğrenciler, tıbbi terim bilgilerini ve tıp metinlerine yönelik çeviri becerilerini geliştirmeye fırsat bulacaklardır. Öğrenciler, tıp terminolojisine hakimiyet kazanmakla birlikte öğrencilerin bu terminolojiyi uygun bir şekilde kullanmaya başlamaları hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Ders, temel dil bilgisi kurallarının tıp metinleri kapsamında tekrar gözden geçirilmesini, tıbbi terminolojinin tanıtılması ve öğretilmesi ile çeşitli tıp metinlerinin çevrilmesini kapsamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, tıp terminolojisini alışmış olacak ve tıp metinlerini daha iyi analiz edip ilgili metinleri kaynak dilden hedef dile yazılı olarak aktarabileceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: Tıp terminolojisinin özellikleri
2. Hafta Tıp metinlerinin özellikleri ve çeviri yöntemleri: Olgu Sunumu, Araştırma Makalesi, Deneysel Çalışma metinleri
3. Hafta Temel dilbilgisi kurallarının gözden geçirilmesi "Tenses , Modals, Passive Voice, and Clauses''
4. Hafta Temel dilbilgisi kurallarının örnek tıp metinleri kapsamında gözden geçirilmesi "Tenses, Modals, Passive Voice, and Clauses''
5. Hafta Çeviri uygulaması: Farklı tıp makalelerinin "Özet" bölümlerinin çevirisi.
6. Hafta Çeviri uygulaması: Farklı tıp makalelerinin "Özet" bölümlerinin çevirisi.
7. Hafta Çeviri uygulaması: Farklı tıp makalelerinin "Giriş" bölümlerinin çevirisi.
8. Hafta Vizeler
9. Hafta Çeviri uygulaması: Farklı tıp makalelerinin "Giriş" bölümlerinin çevirisi.
10. Hafta Çeviri uygulaması: Farklı tıp makalelerinin "Materyal ve Metot" bölümlerinden kesitler ve çevirileri.
11. Hafta Çeviri uygulaması: Farklı tıp makalelerinin "Tartışma" bölümlerinden kesitler ve çevirileri.
12. Hafta Çeviri uygulaması: Farklı tıp makalelerinin "Tartışma" bölümlerinden kesitler ve çevirileri.
13. Hafta Çeviri uygulaması: Farklı tıp makalelerinin "Bulgular" bölümlerinden kesitler ve çevirileri.
14. Hafta Çeviri uygulaması: Farklı tıp makalelerinin "Sonuç" bölümlerinden kesitler ve çevirileri.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Asalet Erten "Tıp Terminolojisi ve Tıp Metinleri Çevirisi", Seçkin Yayıncılık 2. Utkan Kocatürk, "Açıklamalı Tıp Terimleri Sözlüğü" 3. İsmet Dökmeci, "Büyük Tıp Sözlüğü" Ders elemanı tarafından verilen ders notları ve sunumlar Akademik Makaleler (PubMed vb sitelerden alınmış)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Tıp metinleri çevirisi ve çevirmenlik alanında yeterli altyapıya sahip olma, kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeviri deneyimlerinde kullanma becerisine sahip olma ve karşılaşılabilecek çevirisi sorunlarını saptama, tanımlama ve çözme becerisini geliştirme.