MYC236


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TIP ÇEVİRİSİ MYC236 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 28 2 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı bölüm öğrencileri tıbbı metinlere alıştırmak ve temel tıbbı terminoloji öğrenmeleri sağlayarak bir temel oluşturmalarıdır.
Dersin İçeriği Ders temel dil bilgisi kurallarının gözden geçirilmesi, tıb metinleri ve tıbbı terminoloji kapsamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler tıbbi metinleri daha iyi analiz edip ilgili metinleri kaynak dilden hedef dile yazılı olarak aktarabileceklerdir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş /Ülkemizde 'Tıp Çevirsi' üzerine yayınlanmış akademik makalelerin incelenmesi
2. Hafta Tıp Çevirisi üzerine yurtdışında yapılan çalışmaların incelenmesi
3. Hafta Temel dilbilgisi kurallarının gözden geçirilmesi ' Tenses , Modals, Passive Voice, and Clauses''
4. Hafta Temel dilbilgisi kurallarının gözden geçirilmesi ' Tenses , Modals, Passive Voice, and Clauses''
5. Hafta Temel dilbilgisi kurallarının gözden geçirilmesi ' Tenses , Modals, Passive Voice, and Clauses''
6. Hafta Kısa paragraf çevirileri
7. Hafta Kısa paragraf çevirileri
8. Hafta Vizeler
9. Hafta Kısa paragraf çevirileri
10. Hafta Kısa paragraf çevirileri
11. Hafta Makale Çevirileri
12. Hafta Makale Çevirileri
13. Hafta Makale Çevirileri
14. Hafta Makale Çevirileri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Tıbbı İngilizce /Mustafa İbrahim Yılmazer Hoca tarafından toplanan ders notları Akademik Makaleler (PubMed vb sitelerden alınmış)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi