İşletme Yönetimi


Genel Bilgi

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 15.05.2013 tarih ve 75850160-101.02.05.3289-25391 sayılı yazısı ile Ufuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu kurulması uygun görülmüştür.

Kazanılan Derece

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Meslek Yüksekokulu Ön Lisans derecesi alırlar ve programdan mezun olanlar “İşletme yönetimi meslek elemanı” unvanını kazanırlar. Ayrıca İşletme Lisansına tamamlayabilme konusunda hak elde edebilirler.

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksekokulumuz, TYT puan türünde öğrenci alımı yaparak 2 yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Yüksekokulumuzun kontenjanı 2014-2015 eğitim öğretim yılında 50 öğrenci olarak belirlenmiştir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ufuk Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin Ufuk Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten muaf tutulabilir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yarıyıl not ortalaması veya genel not ortalaması, 4.00 üzerinden 2.00 ve üstünde olan öğrenci, başarılı öğrencidir. Öğrencinin bir dersten başarılı olması için o dersten 60(CC) ve üstü not alması; mezuniyet durumuna geçebilmesi için ise programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başararak toplam 120 AKTS kredisini sağlaması ve en az 30 günlük stajını tamamlamış olması gerekir.

Program Profili

İşletme Yönetimi programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda programdaki dersler teori ve uygulamayı birleştirecek biçimde tasarlanarak işlenmektedir. Programın en önemli hedeflerinden biri, öğrencilere iş yaşamında karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler doğrultusunda bir eğitim sunmak ve onları bugünün ve geleceğin iş yaşamına odaklı bir yönetim vizyonu kazandırarak iş dünyasına birer yönetici adayı olarak hazırlamaktır.

Program Kazanımları

PÇ-1İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere sahip olmak

PÇ-2Örgütsel yapı içerisinde ne şekilde planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının işleyeceğini bilmek

PÇ-3İnsan kaynakları yönetimi ile iş ve sosyal güvenlik mevzuatını tanıyan İş dünyasının yasal çerçevesini düzenleyen başlıca hukuk kurallarını dikkate alarak, mesleği ile ilgili mevzuata hakim ve hukuki sorumluluk sahibi olmak

PÇ-4Problem çözme ve karar almaya ilişkin veri toplama tekniklerinden faydalanabilmek

PÇ-5Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak

PÇ-6Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanıyabilmek, pazar araştırmaları yapabilmek ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilmek

PÇ-7Bilgisayar ve gerekli programların kullanım bilgisine sahip olmak

PÇ-8İş süreçleri ve proje yönetimi tekniklerinin temel prensiplerini uygulayabilmek

PÇ-9Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak

PÇ-10İşletme yapısında kalite odaklı yaklaşım planları yapabilmek

PÇ-11Sektörde doğru yatırımları hedefleyebilecek iş analizleri geliştirebilmek ve bunların matematiksel takiplerini yapabilmek

İstihdam Olanakları

Ülkemizde ekonomik ve ticari hayatın gelişmesi ve çeşitlenmesiyle birlikte şirketlerin etkin yönetimi giderek daha çok önem ve değer kazanmıştır. İşletmelerin gelişerek faaliyetlerini sürdürebilmeleri için mutlaka kazanç sağlamaları gerekir. Bu da iyi yöneticilerin iş başında olmaları ile mümkündür. Profesyonel yöneticiler işletme yönetimi ile ilgili bilgilerlerini uygulamada en doğru biçimde kullanırlar. İşletme yönetiminde ön lisans eğitimi ile öğrencilere bir işletmenin tüm fonksiyonları hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiler öğretilmektedir. Kısa yoldan hayata atılarak işletmelerde yönetim kademelerine destek olacak eleman yetiştirilmektedir. Mezunlar edindikleri bilgileri öncelikle kendi kuracağı küçük ölçekli işletmelerde ya da aile işletmelerinde uygulama şansına sahip olacaklardır. Büyük işletmelerde ise başlangıçta işletmenin her biriminde görev yapabilecek; deneyim kazandıkça yönetim kademelerinde yardımcı olarak çalışabilecektir.  

 

İş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dahil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, personel (insan kaynakları) alanlarında sanayi ve ticari işletmelerde ara elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler. Bu iş imkanlarından bazıları ise şunlardır: Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında, büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde, çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde, yatırım ve finans kurumlarında, kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İlgili yönetmelik şartlarının yerine getirilmesi durumunda öğrencilerimiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 yıllık lisans programlarına devam edebilmektedirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
İNG101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
3
3
1
Zorunlu
MYG101
GENEL MATEMATİK
3
3
1
Zorunlu
MYG103
TEMEL HUKUK
3
4
1
Zorunlu
MYI101
GENEL İŞLETME
3
4
1
Zorunlu
MYI103
GENEL EKONOMİ
3
4
1
Zorunlu
MYM101
MUHASEBE 1
3
4
1
Zorunlu
MYT100
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ
2
4
1
Zorunlu
TAR101
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
MYI106
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
3
4
2
Zorunlu
MYI116
ÜRETİM YÖNETİMİ
3
5
2
Zorunlu
MYM102
MUHASEBE II
3
4
2
Zorunlu
MYM114
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
3
5
2
Zorunlu
MYM116
PAZARLAMA YÖNETİMİ
3
5
2
Zorunlu
TAR102
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
2
2
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ 1
2
2
2
Zorunlu
İNG102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
3
3
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
MYM203
KALİTE YÖNETİMİ
3
5
3
Zorunlu
MYM205
FİNANSAL YÖNETİM
3
5
3
Zorunlu
MYOPYU
PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI
4
10
3
Zorunlu
MYOSTJ
STAJ
0
8
3
Seçmeli
MYI207
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
3
5
3
Seçmeli
MYI213
LOJİSTİK
3
5
3
Seçmeli
MYI215
FİNANSAL KURUMLAR
3
5
3
Seçmeli
MYI217
KARİYER YÖNETİMİ
3
5
3
Seçmeli
MYM 212
KAMU MALİYESİ
3
5
3
Mesleki
MYI201
SATIŞ YÖNETİMİ
3
5
3
Mesleki
MYI 203
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
3
5
3
Mesleki
MYI210
GENEL SOSYOLOJİ
3
5
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
MYI222
İŞLETME HUKUKU
3
5
4
Zorunlu
MYI226
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
3
5
4
Zorunlu
MYM202
TÜRK VERGİ SİSTEMİ
3
5
4
Zorunlu
MYM208
BİLGİSAYARLI MUHASEBE
3
5
4
Seçmeli
MYI228
Müşteri İlişkileri Yönetimi
3
5
4
Seçmeli
İNG202
MESLEKİ İNGİLİZCE
3
5
4
Mesleki
MYI200
GİRİŞİMCİLİK
3
5
4
Mesleki
MYI218
E-TİCARET
3
5
Ölçme ve Değerlendirme

Programda, küçük sınav(lar) (quiz), ara sınav(lar), ödev(ler), uygulama(lar), proje(ler), pratik(ler) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Programdan mezun olmak için Genel Not Ortalaması'nın en az 2.00 olması gerekir. Ders notu yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesinden oluşur ve harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notları ve karşılık gelen ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir;

Başarı not çizelgesi

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı

(100 üzerinden)

AA

4,00

90-100

BA

3,50

80-89

BB

3,00

70-79

CB

2,50

65-69

CC

2,00

60-64

DC

1,50

55-59

DD

1,00

50-54

FF

0,00

0-49

Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezuniyet durumuna geçebilmesi için programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başararak toplam 120 AKTS kredisini sağlaması ve 30 günlük stajını yapması gerekir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Dr.Öğretim Üyesi Leyla Gödekmerdan Önder

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

İncek Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı 

No: 129                                    Gölbaşı /ANKARA 

Ders - Program Kazanımları Matrisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

 GENEL İŞLETME 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MUHASEBE I

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GENEL EKONOMİ

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

TEMEL HUKUK

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İNGİLİZCE I

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

TÜRK DİLİ I

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

GENEL MATEMATİK

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

INGILIZCE II

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

TURK DILI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜRETİM YÖNETİMİ

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

MUHASEBE II

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

PAZARLAMA YONETİMİ

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

FİNANSAL YÖNETİM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SATIŞ YÖNETİMİ

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

KALİTE YÖNETİMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GENEL SOSYOLOJİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMU MALİYESİ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOJİSTİK

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARİYER YÖNETİMİ

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

FİNANSAL KURUMLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

E-TİCARET

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞİMCİLİK

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞLETME HUKUKU

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

BİLGİSAYARLI MUHASEBE

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMASI

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

STAJ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 
Akademik Ağırlıklı

Program Yeterlilikleri

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BİLGİ
(Kuramsal, Olgusal)

1

 

 

 

  

 

 

 

BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)

1

  

 

 

x

x

 

 

 

x

 

2

 

 

 x

 x

 

  

 x

 

 

 x

YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)

1

 

 

 

x

 

 x

 

 

 

2

 

 

 

 x

 

 

 

  

 

 

YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkinliği)

1

 

 

   

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 x

 

 

  

 

 

 

3

 

 

 

 x

 

 

 x

 

 

 

 

YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

YETKİNLİKLER
(Alana Özgü Yetkinlik)

1

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x