MYC224


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ÇEVİRİ KURAMLARI II MYC224 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 45 52 125 2 5

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Merve ŞENOL
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere güncel çeviri yöntemlerini temel kavramları ile öğretmek ve zaman içinde çeviri teorisinin gelişimi hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere çeviri eyleminin dayandığı teori ve yaklaşımların geçmişten bugüne öğretilmesini içerir. Zaman içindeki farklı çeviri yaklaşımlarının tartışılmasını amaçlamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Öğrenciler geçmişteki ve günümüzdeki çeviri teorilerini ayırd edebileceklerdir. 2. Öğrenciler çeviri ile ilgili edindikleri teorik bilgileri çeviri süreçlerine transfer edebileceklerdir. 3. Öğrenciler çeviri metinlere öğrendikleri teoriler ışığında eleştirel gözle bakabileceklerdir. . 4. Öğrenciler farklı çeviri teorilerini karşılaştırabileceklerdir. 5. Öğrenciler metin çevirilerinde teoriler ışığında en uygun yaklaşımı seçebileceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, Çeviri çalışmalarının temel konuları
2. Hafta İşlevsel çeviri teorileri: metin türü, ve çevirimsel eylem
3. Hafta İşlevsel çeviri teorileri: Skopos teorisi, çeviri odaklı metin analizi
4. Hafta Söylem ve dizgesel analiz yaklaşımları: Dil ve söylemde Halliday modeli.
5. Hafta Söylem ve dizgesel analiz yaklaşımlarının eleştirisi
6. Hafta Sistem teorileri: Polisistem teorisi
7. Hafta Sistem teorileri: diğer betimleyici çeviri yaklaşımları
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Kültürel ve ideolojik eğilimler: tekrar yazma anlamında çeviri, çeviri ve cinsiyet kavramı
10. Hafta Kültürel ve ideolojik eğilimler: kolonileşme sonrası çeviri teorisi, teoristlerin ideolojileri
11. Hafta Çevirmenin rolü: görünürlük, etik ve sosyoloji, Çevirinin kültürel ve politik gündemi
12. Hafta Felsefi çeviri teorileri
13. Hafta Yeni medya akımları ve çeviri, derlem odaklı çeviri çalışmaları
14. Hafta New directions from the new media, audio-visual translation, locatization and globalization
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Munday, J. (2011). Introducing Translation Studies : Theories and Applications, London: Routledge
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ-1

PÇ-2

PÇ-3

PÇ-4

PÇ-5

PÇ-6

PÇ-7

PÇ-8

PÇ-9

PÇ-10

PÇ-11

PÇ-12

PÇ-13

PÇ-14

PÇ-15

ÖÇ-1

5

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

ÖÇ-2

 

 

 

5

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

5

 

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-5

 

 

 

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

3