MYC112


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Okuma Becerileri ve Çeviri II MYC112 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 - - - 28 35 105 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul None
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere aşağıdaki becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir; - bağlam içerisinde kelime ve kelime öbeklerinin anlamını tahmin etme - yazılı metin içerisinde ana fikir ve ana fikri destekleyen ayrıntıları anlama - yazarın amacını, görüş açısını ve ne demek istediğini çözebilme - yazılı metin içerisinde fikirler arasındaki bağlantıları çözümleme, metinde doğrudan yada dolaylı geçen fikirlerden sonuç çıkarma - yazılı metinleri değerlendirebilmek için eleştirel düşünme becerilerini kullanabilme - çeviri kuramları ışığında yazılı metinleri çevirebilme
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği üç açıya göre oluşturulmuştur. Öğrenciler temel okuma becerilerini ( hızlı okuma ve anlama, çıkarımda bulunma, metin düzenini kavrama, kelime anlamını tahmin etme vb.) geliştirip, bunu sınıf içi okumalarda uygulayacaklardır. Buna ek olarak, öğrencilerin bazı özel alan kelimelerine ve genel dil kullanımına odaklanacak ve metinlerin belirli bölümlerini sözel olarak çevireceklerdir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanlar aşağıdaki kazanımları edinir: 1. Eleştirel düşünce ve problem çözme yaklaşımlarıyla bireysel olarak metin okur. 2. Amaç ve metne göre okuma stratejileri belirler. 3. Anlama stratejilerinin etkinliğini değerlendirir. 4. Yeni bir kelimeyle karşılaştırdıklarında kelime dağarcıklarını ve tahmin becerilerini kullanır. 5. Her metnin gerektirdiği becerileri, yöntemleri ve çeşitli öğrenme stratejilerini belirleyerek uygular. 6. Orta-ileri seviyede yazılı metinleri çevirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Introduction to the course
2. Hafta Context: International Concerns "Immigration Debate Stirring on Both Sides of Atlantic" Discussion "World Population Growth" Discussion
3. Hafta Context: International Concerns "Safe Water" Discussion "Automakers Going Green" Discussion
4. Hafta Context: World Affairs “'New Europe' Goes Global" Discussion "Africa: Poverty, Politics and Disease" Discussion
5. Hafta Context: World Affairs "Kosova: Waiting for Independence" Discussion "Egypt: Youth and Democracy" Discussion
6. Hafta Context: Life and Trends "Cape Town Carnival" Discussion "America’s Changing Family" Discussion
7. Hafta Context: Life and Trends "Safety for Kids on the Net" Discussion "Populations Aging Worldwide" Discussion
8. Hafta MIDTERM
9. Hafta Context: Environment and Health "Bio-Fuels: An Alternative to Gasoline" Discussion "New Targets to Disrupt HIV" Discussion
10. Hafta Context: Environment and Health "Hero of the Planet" Discussion "Prescription Sleep Aids" Discussion
11. Hafta Context: Culture and Entertainment "Writers Demand Human Rights" Discussion "Women: Their Unique Beauty" Discussion
12. Hafta Context: Culture and Entertainment "Korean Pop Culture" Discussion "Martin Scorsese: America’s 'Real' Director" Discussion
13. Hafta Students’ oral presentations on chosen topics
14. Hafta Students’ oral presentations on chosen topics
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 25
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%) 5 (Participation ,attendance, library works, etc.)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Recommended Dictionaries: Longman Dictionary of Contemporary English Macmillan English Dictionary for Advanced Learners Sources: Malarcher, C., Janzen, A. (2004) Reading for the Real World, Compass Publishing. Mikulecky, S.B., Jeffries, L. (2005) Reading Power, Pearson Longman. Mikulecky, S.B., Jeffries, L. (2004) More Reading Power, Pearson Longman. Mikulecky, S.B., Jeffries, L. (2007) Advanced Reading Power, Pearson Longman. Worcester, A. (2008) Issues Now in the News, Compass Publishing.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

5

5

5

  

4

 

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ2

   

4

    

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

       

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

5

     

5

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ5

 

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

4

4

4

4

 

 

 

 

4