MYC111


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Okuma Becerileri ve Çeviri I MYC111 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 14 - - 28 35 105 3 4

Ders Sorumluları Öğretim Görevlisi Dr Elif Derya Şenduran
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere aşağıdaki becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir; - bağlam içerisinde kelime ve kelime öbeklerinin anlamını tahmin etme - yazılı metin içerisinde ana fikir ve ana fikri destekleyen ayrıntıları anlama - yazarın amacını, görüş açısını ve ne demek istediğini çözebilme - yazılı metin içerisinde fikirler arasındaki bağlantıları çözümleme, metinde doğrudan yada dolaylı geçen fikirlerden sonuç çıkarma - yazılı metinleri değerlendirebilmek için eleştirel düşünme becerilerini kullanabilme - çeviri kuramları ışığında yazılı metinleri çevirebilme
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği üç açıya göre oluşturulmuştur. Öğrenciler temel okuma becerilerini ( hızlı okuma ve anlama, çıkarımda bulunma, metin düzenini kavrama, kelime anlamını tahmin etme vb.) geliştirip, bunu sınıf içi okumalarda uygulayacaklardır. Buna ek olarak, öğrencilerin bazı özel alan kelimelerine ve genel dil kullanımına odaklanacak ve metinlerin belirli bölümlerini sözel olarak çevireceklerdir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanlar aşağıdaki kazanımları edinir: 1. Eleştirel düşünce ve problem çözme yaklaşımlarıyla bireysel olarak metin okur. 2. Amaç ve metne göre okuma stratejileri belirler. 3. Anlama stratejilerinin etkinliğini değerlendirir. 4. Yeni bir kelimeyle karşılaştırdıklarında kelime dağarcıklarını ve tahmin becerilerini kullanır. 5. Her metnin gerektirdiği becerileri, yöntemleri ve çeşitli öğrenme stratejilerini belirleyerek uygular. 6. Orta-ileri seviyede yazılı metinleri çevirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta INTRODUCTION TO THE COURSE
2. Hafta 3 Longman Academic Reading Series Reading Skills for College Chapter 1
3. Hafta 3 Longman Academic Reading Series Reading Skills for College Chapter 1-2
4. Hafta 3 Longman Academic Reading Series Reading Skills for College Chapter 2
5. Hafta 3 Longman Academic Reading Series Reading Skills for College Chapter 2-3
6. Hafta 3 Longman Academic Reading Series Reading Skills for College Chapter 2-3
7. Hafta 3 Longman Academic Reading Series Reading Skills for College Chapter 3
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta 3 Longman Academic Reading Series Reading Skills for College Chapter 3 Midterm Correction Check
10. Hafta 3 Longman Academic Reading Series Reading Skills for College Chapter 3
11. Hafta 3 Longman Academic Reading Series Reading Skills for College Chapter 4
12. Hafta 3 Longman Academic Reading Series Reading Skills for College Chapter 5
13. Hafta John Steinbeck's The Red Pony: Plot, characters, theme.
14. Hafta 3 Longman Academic Reading Series Reading Skills for College Chapter 6 & Steinbeck's The Red Pony Revision
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 3 Longman Academic Reading Series Pearson John Steinbeck The Red Pony
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

4

4

4

  

3

 

 

 

 

4

 

 

 

ÖÇ2

   

3

    

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

       

3

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

4

     

4

 

 

 

4

 

 

 

ÖÇ5

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

3

3

3

3

 

 

 

 

3