MYC111


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Okuma Becerileri ve Çeviri I MYC111 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 14 - - 28 35 105 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere aşağıdaki becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir; - bağlam içerisinde kelime ve kelime öbeklerinin anlamını tahmin etme - yazılı metin içerisinde ana fikir ve ana fikri destekleyen ayrıntıları anlama - yazarın amacını, görüş açısını ve ne demek istediğini çözebilme - yazılı metin içerisinde fikirler arasındaki bağlantıları çözümleme, metinde doğrudan yada dolaylı geçen fikirlerden sonuç çıkarma - yazılı metinleri değerlendirebilmek için eleştirel düşünme becerilerini kullanabilme - çeviri kuramları ışığında yazılı metinleri çevirebilme
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği üç açıya göre oluşturulmuştur. Öğrenciler temel okuma becerilerini ( hızlı okuma ve anlama, çıkarımda bulunma, metin düzenini kavrama, kelime anlamını tahmin etme vb.) geliştirip, bunu sınıf içi okumalarda uygulayacaklardır. Buna ek olarak, öğrencilerin bazı özel alan kelimelerine ve genel dil kullanımına odaklanacak ve metinlerin belirli bölümlerini sözel olarak çevireceklerdir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanlar aşağıdaki kazanımları edinir: 1. Eleştirel düşünce ve problem çözme yaklaşımlarıyla bireysel olarak metin okur. 2. Amaç ve metne göre okuma stratejileri belirler. 3. Anlama stratejilerinin etkinliğini değerlendirir. 4. Yeni bir kelimeyle karşılaştırdıklarında kelime dağarcıklarını ve tahmin becerilerini kullanır. 5. Her metnin gerektirdiği becerileri, yöntemleri ve çeşitli öğrenme stratejilerini belirleyerek uygular. 6. Orta-ileri seviyede yazılı metinleri çevirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta INTRODUCTION TO THE COURSE
2. Hafta REAL READING UNIT ONE POP CULTURE CHAPTER 2 MARKETING THE FUT
3. Hafta REAL READING UNIT ONE POP CULTURE CHAPTER 2 MARKETING THE FUTURE
4. Hafta REAL READING UNIT TWO PERSONAL BEST CHAPTER 3 RUNNING AROUND THE WORLD , QUIZ I
5. Hafta REAL READING UNIT TWO PERSONAL BEST CHAPTER 4 BIGGER IS BETTER, EXCEPT WHEN IT'S NOT
6. Hafta REAL READING UNIT THREE DOING THE REAL BUSINESS IN THE VIRTUAL WORLD , QUIZ II
7. Hafta REAL READING UNIT THREE DOING THE REAL BUSINESS IN THE VIRTUAL WORLD CHAPTER 6 VIRTUAL REALITY: A POWERFUL TOOL FLUENCYPRACTICE 1 SLEEPER HITS
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta REAL READING UNIT FOUR CHECKING OUT CHAPTER 8 WELCOME TO LEISUREVILLE
10. Hafta REAL READING UNIT FIVE GREAT MINDS CHAPTER 9 READING COLORS - CHAPTER 10 NOT ENOUGH POINTS ON THE CHICKEN
11. Hafta REAL READING UNIT FIVE GREAT MINDS CHAPTER 10 NOT ENOUGH POINTS ON THE CHICKEN UNIT SIX CREATURE FEATURE CHAPTER 11 CROW'S BRAINS AND GECKO'S FEET
12. Hafta REAL READING UNIT SIX CREATURE FEATURE CHAPTER 12 CREATURE COMFORTS - CHAPTER 13 TRENDS IN TOURISM
13. Hafta REAL READING UNIT SEVEN GETTING AWAY FROM IT ALL CHAPTER 13 TRENDS IN TOURISM CHAPTER 14 JUST BACK: HIGH TIDE IN LA SERENNISSIMA QUIZ IV
14. Hafta REAL READING UNIT NINE FAMILY MATTERS CHAPTER 17 WIDOWS CHAPTER 18 LOST AND FOUND
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar REAL READING 3 CREATING AN AUTHENTIC READING EXPERIENCE PEARSON - LONGMAN
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

4

4

4

  

3

 

 

 

 

4

 

 

 

ÖÇ2

   

3

    

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

       

3

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

4

     

4

 

 

 

4

 

 

 

ÖÇ5

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

3

3

3

3

 

 

 

 

3