MYC111


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
AKADEMİK OKUMA VE KONUŞMA BECERİLERİ MYC111 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
2 1 - - - - 3 3 4

Ders Sorumluları Asst. Prof. Tuğçe ÇANKAYA
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Öğrenciler, gelecekte akademik anlamda yapacakları çalışmalar adına okuma becerilerini geliştirecek belli okuma stratejileri hakkında bilgilendirileceklerdir. Dersin gerektirdiği sunumlar okuma parçalarıyla bağlantılı olarak seçildiğinden, öğrenciler kendilerini yabancı dilde de ifade edebilme ve okudukları üzerine fikir yürütebilme becerisine sahip olacaklardır. Öğrencilerden, kendilerine hukuk öğrencisi oldukları için faydalı olduğu düşünülen “ikna konuşması” yapmaları istenecek ve sınıf sunumlarını yaparlarken, topluluğu ikna edebilme yetisi kazanacaklardır. Seçilen materyaller birçok farklı yazın türü içerdiğinden bi çok farklı sentaktik yapı ve kelime bilgisine gerekli alt yapıyı sağlayacaktır. Okuma parçaları, konularının evrensel ve günümüz temalarını içermesi nedeniyle, öğrencileri hayat boyu okuma konusunda teşvik ve motive eder niteliktedir. Sonuç olarak, öğrencilerin belirli bilgiyi edinmek için okumaları, diğer bir deyişle, gelecekteki akademik çalışmalarını yürütebilmek adına “öğrenmek için okumaları” hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Ders, her biri farklı bir okuma stratejisi içeren ve gazete yazılarından ve edebi değeri olan parçalara kadar çok çeşitli okuma parçalarından oluşacak biçimde farklı kaynaklardan derlenen metinler içeren dokuz (9) üniteden oluşmaktadır. Dersin, üzerine öğrencilerin tartışabileceği evrensel konuları ele alan okuma parçalarından oluşmuş olması büyük önem teşkil etmektedir. Bu ders, okuma parçaları üzerinde konuyla ilgili sunum ve tartışma gerektiğinden öğrencilerin yabancı dilde kendilerini ifade etme becerilerini de geliştirmeyi amaçlamaktadır. Okuma becerisinin vazgeçilmez bir bölümü olan kelime dağarcığının da geliştirilmesi amaçlanan bu ders, öğrencilerin kritik düşünme becerileri geliştirerek ve gelecek çalışma ve araştırmaları için akademik okumayı da teşvik ederek, bu beceriyi hayat boyu kullanabilmeleri üzerine organize edilmiştir. Dersin amaçları detaylı bir biçimde aşağıda açıklanmıştır. (Bkz. haftalık programı)
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dönem sonunda, öğrenciler gelecekteki akademik araştırmalarının desteklenmesine yardımcı olacak hızlı okuma becerisi kazanmış olacaklardır. Okudukları metinler üzerine analiz ve sentez yapabiliyor olmakla beraber, kritik düşünme becerilerini de kullanarak okudukları metinler üzerine yorum yapabilme ve yabancı dilde bunları ifade edebilme becerilerine sahip olacaklardır ve yabancı dilde okumada karşılaşılan zorlukların üstesinden gelebilecekleri okuma teknikleri bakımından donanımlı hale geleceklerdir. Sonuç olarak, okumaya teşvik edilecek ve okuma parçalarından edindikleri alt yapı kültürel bilgileri hayata geçirebilecek ve bu konular üzerine fikir yürütebileceklerdir. Sınıfta yapılacak sunumlar sayesinde ikna becerisi kazanıp, etkili ve etkin konuşma teknikleri sayesinde kendilerine sadece meslek alanlarında değil hayatın her alanında gerekli olacak sunum yetisi kazanmış olacaklardır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Introduction to the course
2. Hafta Chapter 1 What is Creative Thinking? Content: Suggestions for learning to think creatively Reading Skill: Identifying main ideas Building Vocabulary: Figures of speech Language Focus: Noun clauses
3. Hafta Chapter 2 Why I Ouit the Company Content: Explanation of an employee's decision to resign Reading Skill: Distinguishing Fact From Opinion Building Vocabulary: Phrasal verbs Language Focus: Past conditional sentences
4. Hafta Chapter 3 The Body Shop Content: Using tissue engineering to repair the humanbody Reading Skill: Inferencing Building Vocabulary: Using context to guess meaning Language Focus: Modals of possibility
5. Hafta Chapter 4 And the Big Winners Were... Content: Impact of World Cup soccer on players, fans, and host countries Reading Skill: Supporting main ideas Building Vocabulary: Using prefixes to determine meaning Language Focus: Direct quotations
6. Hafta Chapter 5 Listen Up Content: Becoming an effective listener Reading Skill: Recognising sentence transitions Building Vocabulary: Using adverbs and intensifiers Language Focus: Using punctuation: dashes, colons, and semicolons
7. Hafta Chapter 6 Don't Let Stereotypes Warp Your Judgment Content: Harmful effects of stereotyping Reading Skill: Recognising Sources Building Vocabulary: Using verbs as adjectives Language Focus: Relative Clauses with who, which and that
8. Hafta Midterm
9. Hafta Chapter 7 East Meets West on Love’s Risky Cyber highway Content: Finding a partner via the Internet Reading Skill: Recognising Diverse Points of View Building Vocabulary: Using modifiers Language Focus: It’s (not)+verb+ing
10. Hafta Chapter 8 Students Won't Give Up Their French Fries Content: American students' obsession with food Reading Skill: Scanning for specific information Building Vocabulary: Idiomatic expressions Language Focus: Reported Speech
11. Hafta Chapter 9 Getting Into the Game Content: Appreciating the social and educational value of electronic games Reading Skill: Following a storyline Building Vocabulary: Compound words Language Focus: Gerunds as complements
12. Hafta Chapter 10 Call of the Riled Content: Cell phone etiquette Reading Skill: Recognizing paragraph transitions Building Vocabulary: Slmonyns and antonyrns; using suffixes –ful and -less Language Focus: Reduced Relative Clauses
13. Hafta Chapter 11 The Art of Reading Content: Suggestions for becoming a skillful reader Reading Skills: Recognising analogies Building Vocabulary: Word forms Language Focus: Expressing similarity and difference
14. Hafta Chapter 12 When E.T. Calls Content: Exploring the possibility of extraterrestrial life Reading Skill: Recognising scenanos Building Vocabulary: Nouns derived from adjectives Language Focus: Future perfect
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 25
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) 5 (Participation, attendance, library works, etc.)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi