MYC225


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Teknik Çeviri MYC225 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 14 - - 28 35 105 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri teknik metinlere (kullanım kılavuzları, hukuk metinleri, tıp metinleri, askeri metinler vb.) aşina etmek ve çevirilerini yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Teknik metinlerin yapısı ve özellikleri, teknik metinlerde kullanılan çeviri yöntemleri, teknik çeviri aşamaları, bilimsel ve teknik metin çalışmaları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanlar aşağıdaki kazanımları edinir: 1. Teknik çeviri ve çeviri kuramı hakkında bilgi edinir. 2. Teknik çeviri tarihçesi hakkında bilgi edinir. 3. Teknik metinler üzerine terminoloji edinir. 4. Teknik metinleri kaynak dilden hedef dile yazılı olarak aktarır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: Teknik metinlerin genel özellikleri (terminoloji ve dilsel özellikler).
2. Hafta Teknik Çeviri üzerine yapılan akademik çalışmalar, çeviri kriterlerinin incelenmesi.
3. Hafta Teknik Çeviride kullanılan yöntemler ve örnek çeviriler.
4. Hafta Teknik metin: Teknik Şartname metinlerinin çevirisi
5. Hafta Teknik metin: Seçilen bir ürünün kullanım kılavuzu çevirisi
6. Hafta Askeri metin: NATO vb kurum ve kuruluşların örnek metinlerinin çevirisi.
7. Hafta Askeri metin: NATO vb kurum ve kuruluşların örnek metinlerinin çevirisi.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Teknoloji metinlerinin çevirisi: Öğretim elemanı tarafından sağlanan materyallerin çevirisi.
10. Hafta Patent başvurusu çevirisi: Öğretim elemanı tarafından sağlanan materyalin çevirisi.
11. Hafta Ingilizce inşaat mühendisliği alanında yazılmış metnin Türkçe'ye çevirisi.
12. Hafta Fizik alanında yazılmış metnin Ingilizce'den Türkçe'ye çevirisi.
13. Hafta Kimya alanında yazılmış metnin Ingilizce'den Türkçe'ye çevirisi.
14. Hafta Dönemin öğretim elemanı tarafından yapılan genel değerlendirmesi.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Öğretim elemanı tarafından ilk haftalarda yapılan sunumlar ve çıktıları. Öğretim elemanı tarafından sağlanan materyaller.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

5

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

ÖÇ2

4

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

3

2

 

 

 

 

4

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

4

3

5

4

 

 

 

 

4