MYC225


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TEKNİK ÇEVİRİ MYC225 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 42 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri teknik metinlere (kullanım kılavuzları, hukuk metinleri, tıp metinleri, askeri metinler vb.) aşina etmek ve çevirilerini yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Teknik metinlerin yapısı ve özellikleri, teknik metinlerde kullanılan çeviri yöntemleri, teknik çeviri aşamaları, bilimsel ve teknik metin çalışmaları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler temel teknik metinleri kaynak dilden hedef dile yazılı olarak aktarabileceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: Teknik metinlerin genel özellikleri (terminoloji ve dilsel özellikler).
2. Hafta Teknik Çeviri üzerine yapılan akademik çalışmalar, çeviri kriterlerinin incelenmesi.
3. Hafta Teknik Çeviride kullanılan yöntemler ve örnek çeviriler.
4. Hafta Hukuk metni: Vekaletname çevirisi: Sınıf içi çalışma
5. Hafta Tıp metni: Ingilzce'den Türkçe'ye Dünya Sağlık Örgütü vb kurumların örnek metinlerinin çevirisi.
6. Hafta Askeri metin: NATO vb kurum ve kuruluşların örnek metinlerinin çevirisi.
7. Hafta Askeri metin: NATO vb kurum ve kuruluşların örnek metinlerinin çevirisi.
8. Hafta Vize
9. Hafta Teknoloji metinlerinin çevirisi: Öğretim elemanı tarafından sağlanan materyallerin çevirisi.
10. Hafta Patent başvurusu çevirisi: Öğretim elemanı tarafından sağlanan materyalin çevirisi.
11. Hafta Ingilizce inşaat mühendisliği alanında yazılmış metnin Türkçe'ye çevirisi.
12. Hafta Fizik alanında yazılmış metnin Ingilizce'den Türkçe'ye çevirisi.
13. Hafta Kimya alanında yazılmış metnin Ingilizce'den Türkçe'ye çevirisi.
14. Hafta Dönemin öğretim elemanı tarafından yapılan genel değerlendirmesi.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Öğretim elemanı tarafından ilk haftalarda yapılan sunumlar ve çıktıları. Öğretim elemanı tarafından sağlanan materyaller.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Teknik çeviri alanında yeterli altyapıya sahip olma, farklı bilim dalları ve alanlarda yazılı çeviri yapabilme becerisi kazanma ve alanda edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri yazılı çeviriyi aktarma.