MYCHZ003


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
CRITICAL READING SKILLS (Second Semester) MYCHZ003 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
Prep
(Bahar)
14 14 - - - - 28 - -

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -Ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin hedef dilin temel dilbilgisi kurallarını öğrenmeleri, öğrendikleri yapıları kendilerini sözlü ve yazılı ifade ederken etkili bir biçimde kullanmaları hedeflenmiştir. Temel düzeyde edinilmesi gereken sözcüklerin kazandırılmasının yanı sıra okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin bütünleşik olarak verilmesi böylece öğrencilerin görsel veya işitsel olarak algıladıkları materyalleri sözlü ve yazılı olarak ifade etmeleri, hedef dilde öğrendikleri yapıları ve kazandıkları becerileri gerçek yaşam durumlarına aktararak etkili bir biçimde kullanmaları hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği Bu derste öğrenciler İngilizce temel dilbilgisi yapılarını ayrıntılı bir şekilde öğrenecek, kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecekleri sözcükleri edinecek ve yabancı dil öğreniminde yer alan dört temel beceriyi bütünleşik olarak kullanacaklardır. Öğrendikleri yapıları, kuralları ve sözcükleri etkili bir biçimde diğer becerilerine aktarabileceklerdir. Ayrıca kültürler arası karşılaştırma ve disiplinler arası bağlantı kurma imkanları bulacak, dolayısı ile hedef dili en etkili biçimde kullanacaklardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Öğrenciler amaç dilin temel yapısı hakkında farkındalık kazanacak ve bu kazanımlarını İngiliz Dili’nde yapılacak daha sonraki çalışmalarına aktaracaklardır. Anadili ve Hedef dil arasında karşılaştırma yapma imkanı bulacak ve öğrendiği ve edindiği becerileri farklı disiplinlere aktarabilecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Introduction to Great Expectations (Upper-intermediate)
2. Hafta Great Expectations (Upper-intermediate)
3. Hafta Great Expectations (Upper-intermediate)
4. Hafta Discussion on the given topics related to the story/Activities
5. Hafta Introduction to 1984 – George Orwell
6. Hafta 1984 (Upper-intermediate)
7. Hafta 1984 (Upper-intermediate)
8. Hafta 1984 (Upper-intermediate)
9. Hafta Discussion on the given topics related to the story/Activities
10. Hafta Introduction to The Invisible Man – H.G Wells
11. Hafta The Invisible Man
12. Hafta The Invisible Man
13. Hafta The Invisible Man
14. Hafta Discussion on the given topics related to the story/Activities
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar A Christmas Carol Macmillan Readers A Midsummer Night’s Dream Macmillan Readers Wuthering Heights Macmillan Readers 1984 Frankeinstein Great Expectations Macmillan Readers The Invisible Man
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi