MYCHZ003


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
CRITICAL READING SKILLS (Second Semester) MYCHZ003 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
Prep
(Bahar)
14 14 - - - - 28 - -

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Öğrenciler amaç dilin (İngilizce) konuşulduğu kültür hakkında bilgilendirileceklerdir ve bu şekilde, onlardan farklı bir kültür ile kendi kültürleri arasında ilişkiler kurup/çağrışımlar yapmaları ve yeni kültürlere açık olmaları beklenmektedir. Sonuç olarak; öğrencilerin dil ile kültür arasındaki edebiyattan bağımsız olması düşünülemeyen canlı ilişkinin farkında olmaları beklenmektedir-ki bu ilişki okuma materyallerinin genellikle edebiyat eserleri arasından seçilmesinin önemli bir nedenidir. Aynı zamanda bölümde eğitime devam edecek öğrencilerin de Edebiyat derslerine bir alt yapı oluşturması amaçlanmaktadır. Seçilmiş olan materyaller ana derslerde gösterilen kelime ve söz dizimsel öğelerin büyük çoğunluğunu yansıtan seviyede bir tayf olduğundan öğrencilerin farklı kelimeler ve sözdizimsel öğelere aşina olmaları beklenmektedir. Seçilmiş olan materyallerin konuları temaları ile uyumlu olarak çağdaş ya da evrensel oldukları için öğrencilerin onları ilginç bulacağı- ki bu da onları ek okumalara teşvik ve motive edeceği; bunun da onlarda yaşam boyu öğrenme temelini yaratacağı düşünülmektedir. Materyaller öğrencilerin görsel zekâ tiplerine hitap etmesi amacıyla görsel olarak ve ses CD leri ile desteklenmektedir ve bu onların daha hızlı okumaya alışmalarını sağlayarak akademik araştırmalarına yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, öğrencilerin hem eğlenmek için hem de belirli bir bilgiyi elde etmek için okumaya alışmaları, yani bir başka deyişle onların ilk önce, kendilerini “öğrenmek için okuma” seviyesine taşıyacak “okumayı öğrenme” seviyesinde olmaları beklenmektedir.
Dersin İçeriği Bu dersin temeli, her biri belirli edebi değere sahip çağdaş ve evrensel eserin okunmasına dayanmaktadır. Bu ders öğrencilerin yalnızca okuma becerilerini geliştirmekle kalmayıp birbirinden ayrı olması düşünülemeyen yazma, dinleme ve konuşma becerilerini de geliştiren bütünleşik bir derstir. Bu dersin öğrencilerin gelecek yaşamlarındaki akademik amaçlarında kullanacakları okuma ve araştırmaları da kapsayan yaşam boyu okuma ve eleştirel düşünmeye teşvik etmede bir başlangıç noktası olduğuna inanılmaktadır. Dersin hedefleri aşağıda (bkz. Bölüm b.) detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Akademik yılın sonunda, öğrenciler üniversite seviyesinde eğitim kurumları tarafından teşvik edilen gelecek akademik çalışmalarında tümü faydalı olacak daha hızlı okuyabilme ve özel bir bilgi için tarama gibi özel amaçlar için okuyabilme becerilerini gerçekleştirebileceklerdir. Onların eleştirel düşünme becerilerini de kullanarak okumakta oldukları metinlerin analiz ve sentezini yapabilmeleri ve düşüncelerini düzgün bir şekilde ifade edebilmeleri beklenmektedir. Öğrenciler ayrıca hem özel amaçla hem de eğlence amacıyla yabancı dilde okuma yaparken üstesinden gelmeleri beklenen zorlukları aşmada yeterli miktarda okuma stratejisi ile donatılacaklardır. “Öğrenmek için” daha fazla okuma yapmaya güdülenmiş olacaklardır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Introduction to Great Expectations (Upper-intermediate)
2. Hafta Great Expectations (Upper-intermediate)
3. Hafta Great Expectations (Upper-intermediate)
4. Hafta Discussion on the given topics related to the story/Activities
5. Hafta Introduction to 1984 – George Orwell
6. Hafta 1984 (Upper-intermediate)
7. Hafta 1984 (Upper-intermediate)
8. Hafta 1984 (Upper-intermediate)
9. Hafta Discussion on the given topics related to the story/Activities
10. Hafta Introduction to The Invisible Man – H.G Wells
11. Hafta The Invisible Man
12. Hafta The Invisible Man
13. Hafta The Invisible Man
14. Hafta Discussion on the given topics related to the story/Activities
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar A Christmas Carol Macmillan Readers A Midsummer Night’s Dream Macmillan Readers Wuthering Heights Macmillan Readers 1984 Frankeinstein Great Expectations Macmillan Readers The Invisible Man
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi