MYCHZ002


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
WRITING SKILLS (Second Semester) MYCHZ002 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
Prep
(Bahar)
14 28 - - - - 48 - -

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -Ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin hedef dilin temel dilbilgisi kurallarını öğrenmeleri, öğrendikleri yapıları kendilerini sözlü ve yazılı ifade ederken etkili bir biçimde kullanmaları hedeflenmiştir. Temel düzeyde edinilmesi gereken sözcüklerin kazandırılmasının yanı sıra okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin bütünleşik olarak verilmesi böylece öğrencilerin görsel veya işitsel olarak algıladıkları materyalleri sözlü ve yazılı olarak ifade etmeleri, hedef dilde öğrendikleri yapıları ve kazandıkları becerileri gerçek yaşam durumlarına aktararak etkili bir biçimde kullanmaları hedeflenmiştir..
Dersin İçeriği Bu derste öğrenciler İngilizce temel dilbilgisi yapılarını ayrıntılı bir şekilde öğrenecek, kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecekleri sözcükleri edinecek ve yabancı dil öğreniminde yer alan dört temel beceriyi bütünleşik olarak kullanacaklardır. Öğrendikleri yapıları, kuralları ve sözcükleri etkili bir biçimde diğer becerilerine aktarabileceklerdir. Ayrıca kültürler arası karşılaştırma ve disiplinler arası bağlantı kurma imkanları bulacak, dolayısı ile hedef dili en etkili biçimde kullanacaklardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Öğrenciler amaç dilin temel yapısı hakkında farkındalık kazanacak ve bu kazanımlarını İngiliz Dili’nde yapılacak daha sonraki çalışmalarına aktaracaklardır. Anadili ve Hedef dil arasında karşılaştırma yapma imkanı bulacak ve öğrendiği ve edindiği becerileri farklı disiplinlere aktarabilecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Introduction Paragraph, Body Paragraphs, Conclusion Paragraph
2. Hafta Recognizing and writing complete sentences
3. Hafta Identifying topics and main ideas
4. Hafta Developing paragraphs with descriptive details
5. Hafta Using word maps to brainstorm
6. Hafta Review of descriptive vocabulary and paragraph contents
7. Hafta Opinions and examples in supporting sentences
8. Hafta Paragraphs explaining cause and effect / result
9. Hafta Midterm
10. Hafta Writing about problems or difficulties
11. Hafta Organizing a comparison paragraph
12. Hafta Beginning paragraphs with a question
13. Hafta Writing about the future
14. Hafta Sample brainstorming, Additional Materials
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar From Word to Essay
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi