Bilgisayar Teknolojisi


Genel Bilgi

Bilgisayar Teknolojisi Programı, bilişim sektörünün sürekli ihtiyaç duyduğu yetenekli bilişim elemanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bilgisayar Teknolojisi programının hedefleri;
- Bilişim ürünlerinin doğru seçimi, en yüksek verimde kullanılması, doğru şekilde imhası konularında öğretici ve yönlendirici olacak
- Bilişim altyapılarının kurulum ve yönetim sürecine dahil olarak mümkün olduğu kadar düşük kaynaklarla yüksek performans elde edecek bilişim alt yapılarının yönetimini yapabilecek
- Güncel teknolojileri yakından takip ederek eski teknolojilere gereksiz kaynakların aktarılmasını önleyecek, enerji verimli bilişim kaynaklarının seçimi ile toplam sahip olma maliyetlerini düşürebilecek
- Gereksiz teknoloji ithalatını en aza indirmeye çalışarak kendi kurumunun ve makro ölçekte ülkemizin ekonomisine katkı sağlayabilecek bilişim elemanları yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 12.09.2012 tarihli toplantısında alınan kararlar uyarınca Bilgisayar Teknolojileri Programı’ndan mezun olanlar “tekniker” unvanını kullanacaktır.

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Eğitim programına Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Programa başvuran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not dökümleri ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri, ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerde başarılı olması ve FF notunun olmaması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir

Program Profili

Programdan mezun olanlar, kamu ve özel kuruluşlarda sistem geliştirme ve bilgisayar teknolojileri alanlarındaki çeşitli görevleri bireysel ya da takım içerisinde yerine getirebilirler.

 

 

 

 

Program Kazanımları

Avrupa Yeterlikler Çerçevesi Mesleki Yeterlik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Mesleki ve Ortaöğretim ile uluslararası standartlar dikkate alınarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararları doğrultusunda program kazanımları belirlenmiştir.

1 :Etkin bilgisayar kullanma becerilerine sahip olmalı
2 :PC ve Ağ yazılımları geliştirebilmeli
3 :Web tasarımı ve programlaması yapabilmeli
4 :Bilgisayar donanımının bakım ve onarımını yapabilmeli
5 :Bilgisayar ağlarının kurulması ve yönetimini gerçekleştirebilmeli
6 :Veri tabanı uygulamaları geliştirebilmeli
7 :Grafik tasarımı ve animasyon uygulamaları yapabilmeli
8 :Alanı ile ilgili ingilizce mesleki terimleri ve metinleri anlayabilmeli

9 :İşletmeler ile ilgili kuruluş ve yönetim işlemleri ilgili bilgi sahibi olmalı

10: Türkçe'yi doğru kullanabilmeli

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde teknik hizmetler sınıfında “tekniker” ünvanı ile görev alabilirler. Yazılım firmaları, bilgisayar ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticari kuruluşlar, İnternet yayıncılık şirketleri, radyo-televizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, eğitim, lojistik firmaları, hizmet sektöründe yer alan kuruluşlarda çeşitli iş olanakları mevcuttur. Bu kurumlarda, genel olarak bilgi toplama ve bu bilgileri işleme ile ilgili konulardaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çeşitli görevler üstlenebilirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ING101
İNGİLİZCE I
3
3
1
Zorunlu
MYB100
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
3
4
1
Zorunlu
MYB101
OFİS YAZILIMLARI
3
4
1
Zorunlu
MYB103
GENİŞ ALAN AĞLARI
3
3
1
Zorunlu
MYB121
KABLOLAMA
2
4
1
Zorunlu
MYB123
DONANIM KURULUMU
3
4
1
Zorunlu
MYG101
GENEL MATEMATİK
3
4
1
Zorunlu
TAR101
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE II
3
3
2
Zorunlu
MYB122
PROGRAMLAMA TEMELLERİ
3
4
2
Zorunlu
MYB124
AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ
3
4
2
Zorunlu
MYB126
TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK
2
4
2
Zorunlu
MYB128
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
3
4
2
Zorunlu
MYB142
SİSTEM İYİLEŞTİRME
2
4
2
Zorunlu
TAR102
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
2
2
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
2
2
2
Mesleki
MYB140
ÇEVRE BİRİMLERİ
3
3
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
ING201
MESLEKİ İNGİLİZCE
3
5
3
Zorunlu
MYB223
BİLGİSAYAR BAKIMI VE ONARIMI
3
6
3
Zorunlu
MYOSTJ
STAJ
0
11
3
Mesleki
MYB201
NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA
3
5
3
Mesleki
MYB221
YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ
2
5
3
Mesleki
MYB227
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI
3
6
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
MYB216
SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ
3
5
4
Zorunlu
MYB220
KABLOSUZ AĞLAR
3
5
4
Seçmeli
MYI210
E-TİCARET
3
6
4
Seçmeli
MYM210
GİRİŞİMCİLİK
3
6
4
Mesleki
MYB222
YÖNLENDİRİCİLER
3
6
Ölçme ve Değerlendirme

Meslek Yüksekokulunda öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme ve genel başarı düzeyi, ara ve dönem sonu sınav notlarından belirli oranlarda alınan puanlara göre aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

 

90-100 4,00 AA

80-89   3,50 BA

70-79   3,00 BB

65-69   2,50 CB

60-64   2,00 CC

55-59   1,50 DC

50-54   1,00 DD

0-49     0,00 FF

 

Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

olarak belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2, K ya da Z notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Yrd.Doç.Dr. Levent EMMUNGİL

Öğrt.Gör. Ali Alper AK

Öğrt.Gör. Alp CEYHAN

Öğrt.Gör. Elif AKYOL

Öğrt.Gör. Elif  ŞENGÜN ÖZTAŞ

Öğrt.Gör. Namık Barış İDİL

Ders - Program Kazanımları Matrisi

Ders Kodu /Kazanımlar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ING101

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

TUR101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

TAR101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MYG101

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

MYB121

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

MYB103

0

1

0

0

3

0

0

0

0

0

MYB100

3

1

1

1

1

1

1

0

0

0

MYB123

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

MYB101

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TUR102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

TAR102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MYB122

0

2

2

0

0

2

0

0

0

0

ING201

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

MYB124

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

MYB126

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

MYB128

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

MYB140

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MYB142

2

0

0

3

0

0

0

0

0

0

MYB221

3

2

2

1

1

1

1

0

0

0

MYB216

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

MYM209

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

MYB201

0

2

1

0

0

1

0

0

0

0

MYB227

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

MYB222

0

1

0

0

3

0

0

0

0

0

MYB223

2

1

0

3

1

0

0

0

0

0

MYB220

0

2

0

1

3

0

0

0

0

0

MYI209

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

MYG200

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

0: Desteklemiyor    1:Düşük Seviyede Destekliyor   2:Orta Seviyede destekliyor   3:Yüksek seviyede destekliyor

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (Akademik Ağırlıklı)

Program Yeterlilikleri

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BİLGİ

(Kuramsal, Olgusal)

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak bilgisayar teknolojileri alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki bilgisayar teknolojileri kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

Bilgisayar teknolojileri alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

Bilgisayar teknolojileri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme

YETKİNLİKLER

(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)

Bilgisayar teknolojileri alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

Bilgisayar teknolojileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

Sorumluluğu altında çalışanların  bir bilgisayar teknolojileri alanında proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER

(Öğrenme Yetkinliği)

Bilgisayar teknolojileri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

Bilgisayar teknolojileri öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

Bilgisayar teknolojileri ve diğer alanlarda yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

YETKİNLİKLER

(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)

Bilgisayar teknolojileri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

Bilgisayar teknolojileri alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

Bilgisayar teknolojileri alanının gerektirdiği becerilere ilave olarak en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER

(Alana Özgü Yetkinlik)

Bilgisayar teknolojileri alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.