Bilgisayar Teknolojisi


Genel Bilgi

Bilgisayar Teknolojisi Programı, bilişim sektörünün sürekli ihtiyaç duyduğu yetenekli bilişim elemanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bilgisayar Teknolojisi programının hedefleri;
- Bilişim ürünlerinin doğru seçimi, en yüksek verimde kullanılması, doğru şekilde imhası konularında öğretici ve yönlendirici olacak
- Bilişim altyapılarının kurulum ve yönetim sürecine dahil olarak mümkün olduğu kadar düşük kaynaklarla yüksek performans elde edecek bilişim alt yapılarının yönetimini yapabilecek
- Güncel teknolojileri yakından takip ederek eski teknolojilere gereksiz kaynakların aktarılmasını önleyecek, enerji verimli bilişim kaynaklarının seçimi ile toplam sahip olma maliyetlerini düşürebilecek
- Gereksiz teknoloji ithalatını en aza indirmeye çalışarak kendi kurumunun ve makro ölçekte ülkemizin ekonomisine katkı sağlayabilecek bilişim elemanları yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 12.09.2012 tarihli toplantısında alınan kararlar uyarınca Bilgisayar Teknolojileri Programı’ndan mezun olanlar “tekniker” unvanını kullanacaktır.

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Eğitim programına T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile TYT puan türüne göre öğrenci kabul edilmektedir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Programa başvuran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not dökümleri ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri, ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerde başarılı olması ve FF notunun olmaması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir

Program Profili

Programdan mezun olanlar, kamu ve özel kuruluşlarda sistem geliştirme ve bilgisayar teknolojileri alanlarındaki çeşitli görevleri bireysel ya da takım içerisinde yerine getirebilirler. 

Program Kazanımları

Avrupa Yeterlikler Çerçevesi Mesleki Yeterlik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Mesleki ve Ortaöğretim ile uluslararası standartlar dikkate alınarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararları doğrultusunda program kazanımları belirlenmiştir.

PÇ-1 : Bilgisayar teknolojileri alanında temel kavramları anlama becerisine sahip olmak

PÇ-2 : Tanımlanan bir hedef doğrultusunda bir problemi ve süreci tasarlama ve çözümleme becerisine sahip olmak

PÇ-3 : Bilgisayar teknolojileri alanındaki problemleri analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun yazılım gereksinimlerini belirleme ve tanımlama becerisine sahip olmak

PÇ-4 : Bilgisayar ve ağ yazılımları planlama, tasarlama ve üretme becerisine sahip olmak

PÇ-5 : Yazılım kurulum, test ve kabul işlemlerini yapabilme becerisine sahip olmak

PÇ-6 : Veritabanı yönetimi, sorgulama, tasarımı konularındaki bilgilerini uygulamalarda kullanabilme ve veritabanı uygulamaları geliştirebilme becerisine sahip olmak

PÇ-7 : Bilgisayar ağlarının kurulumunu, yönetimini gerçekleştirebilme ve ağ işletim sistemini kullanabilme becerisine sahip olmak

PÇ-8 : Bilgisayar donanımının bakım ve onarımını yapabilme becerisine sahip olmak

PÇ-9 : Web tasarımı ve programlaması yapabilme becerisine sahip olmak

PÇ-10: Yabancı dilde mesleki konuları anlama becerisine sahip olmak

PÇ-11:  Bilgisayar teknolojileri alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilincine sahip olmak

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde teknik hizmetler sınıfında “tekniker” ünvanı ile görev alabilirler. Yazılım firmaları, bilgisayar ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticari kuruluşlar, İnternet yayıncılık şirketleri, radyo-televizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, eğitim, lojistik firmaları, hizmet sektöründe yer alan kuruluşlarda çeşitli iş olanakları mevcuttur. Bu kurumlarda, genel olarak bilgi toplama ve bu bilgileri işleme ile ilgili konulardaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çeşitli görevler üstlenebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ING101
İNGİLİZCE I
3
3
1
Zorunlu
MYG101
GENEL MATEMATİK
3
4
1
Zorunlu
MYP111
PROGRAMLAMA TEMELLERİ
3
5
1
Zorunlu
MYT101
OFİS YAZILIMLARI
3
5
1
Zorunlu
MYT113
BİLGİSAYAR DONANIMI
2
4
1
Zorunlu
MYT121
AĞ TEMELLERİ
3
5
1
Zorunlu
MYT243
SİSTEM İYİLEŞTİRME
3
5
1
Zorunlu
TAR101
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING102
İngilizce II
3
3
2
Zorunlu
MYP 122
Nesneye Yönelik Programlama
3
5
2
Zorunlu
MYP160
SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ
3
5
2
Zorunlu
MYT116
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
3
5
2
Zorunlu
MYT130
YÖNLENDİRİCİLER
3
4
2
Zorunlu
TAR102
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
2
2
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
2
2
2
Mesleki
MYP124
VERİTABANI I
3
5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
MYOSTJ
STAJ
0
8
3
Zorunlu
MYP213
GÖRSEL PROGRAMLAMA
3
5
3
Zorunlu
MYP227
Sistem Analizi ve Tasarımı
3
5
3
Zorunlu
MYT221
YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ
3
5
3
Seçmeli
MYOPYU
PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA
4
10
3
Seçmeli
MYP 220
TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK
3
5
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
MYP226
BİLİŞİM GÜVENLİĞİ
3
5
4
Zorunlu
MYP264
Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmeler
3
5
4
Seçmeli
MYG250
YAPAY ZEKA TEMELLERİ
3
5
4
Seçmeli
MYI200
GİRİŞİMCİLİK
3
5
4
Seçmeli
MYI218
E-TİCARET
3
5
4
Seçmeli
MYI230
BİLİŞİM HUKUKU
3
5
4
Seçmeli
MYM212
KALİTE YÖNETİMİ
3
5
Ölçme ve Değerlendirme

Meslek Yüksekokulunda öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme ve genel başarı düzeyi, ara ve dönem sonu sınav notlarından belirli oranlarda alınan puanlara göre aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

 

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı

(100 üzerinden)

AA

4,00

90-100

BA

3,50

80-89

BB

3,00

70-79

CB

2,50

65-69

CC

2,00

60-64

DC

1,50

55-59

DD

1,00

50-54

FF

0,00

0-49

Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

olarak belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2, K ya da Z notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr. Türkmen DERDİYOK

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

İncek Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı 

No: 129                                    Gölbaşı /ANKARA 

Ders - Program Kazanımları Matrisi

Ders Kodu /Kazanımlar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ING101

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

 

TUR101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 

TAR101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

MYG101

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

 

MYT113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYT121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYP111

0

2

2

0

0

2

0

0

0

0

 

MYP124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYT101

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

TUR102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 

TAR102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ING102

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

 

MYG250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYP213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYP220

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

 

MYT116

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

 

MYP264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYT243

2

0

0

3

0

0

0

0

0

0

 

MYT221

3

2

2

1

1

1

1

0

0

0

 

MYP266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYM212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYP122

0

2

1

0

0

1

0

0

0

0

 

MYP227

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

 

MYI200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYI218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYI230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYOPYU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYOSTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0: Desteklemiyor    1:Düşük Seviyede Destekliyor   2:Orta Seviyede destekliyor   3:Yüksek seviyede destekliyor

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 
Akademik Ağırlıklı

Program Yeterlilikleri

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BİLGİ
(Kuramsal, Olgusal)

1

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)

1

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

2

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)

1

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkinliği)

1

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

2

 

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER
(Alana Özgü Yetkinlik)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x