MYC108


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SÖZCÜK BİLGİSİ-II MYC108 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 - - - 30 42 100 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üy. Gültekin Boran
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere kelimelerin yapısal olarak nasıl oluştuğunu göstererek çeviri sürecinde bunları daha iyi yorumlayıp sözlük ihtiyaçlarını en aza indirmektir. İkinci olarak kelimelerin kullanıldıkları bağlam içinde çalışılması yoluyla öğrencilerin kelime bilgilerini artırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Dildeki kelimelerin yapılsal ve anlamsal olarak oluşumu ve tarih içerisinde değişimi. Kelimeler arasındaki ilişkiler: eşdizimli kelimeler. Kelimelerin dilbilgisi yönünden işlevlerine göre çekimleri: isim, sıfat, zarf, fiil halleri ve bu hallerde aldıkları ekler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin bitiminde öğrenciler : İngiliz dilinin tarih boyunca yaşadığı değişimlere hakim olacaklardır. İngiliz dilinde kelimelerin ek’ler ile nasıl oluşturulduğunu anlayacak ve bu ekleri işlevlerine göre ayırt edebileceklerdir. İngilizce kelime bilgilerini arttıracaklardır
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Chapter 13 (What's behind an attractive Face)
2. Hafta Chapter 14 (Makeup: Painted faces
3. Hafta Chapter 15 (Facial recognition: Do you know who I am)
4. Hafta Chapter 16 (Strategy Practice)
5. Hafta Chapter 17 (Techno-Doping)
6. Hafta Chapter 18 (Connected or disconnected)
7. Hafta Chapter 19 (Evolution) .
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Chapter 20 (Strategy practice)
10. Hafta Chapter 21 ( What makes a hero)
11. Hafta Chapter 22 (The appeal of comic heros)
12. Hafta Chapter 23 (What's your favourite brand of celebrity?)
13. Hafta Chapter 24 ( Strategy practice)
14. Hafta General revision of the chapters.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Schmidt, D., Schmidt, N. (2011). Focus on Vocabulary I: Bridging Vocabulary, NY: Pearson Publishing Durkin, P. (2011).
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ-1

PÇ-2

PÇ-3

PÇ-4

PÇ-5

PÇ-6

PÇ-7

PÇ-8

PÇ-9

PÇ-10

PÇ-11

PÇ-12

PÇ-13

PÇ-14

PÇ-15

ÖÇ-1

 

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-2

 

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

4

2

 

 

 

4

5

 

 

4

5