MYC102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
DİNLEME ve KONUŞMA BECERİLERİ II MYC102 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin, ihtiyaç duyacakları dinleme, anlama ve ifade etme becerilerini kazanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Kitaptaki her ünite videolarla sunulan konularla dinleme ve konuşma aktiviteleri içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Öğrenciler, çeşitli sosyal konularda dinleme alıştırmaları yapar. 2- Öğrenciler, dinledikleri konular ile çeşitli konuşma aktivitelerini yerine getirirler. 3- Öğrenciler dinledikleri ve konuşmalarındaki temalar ile bağlantılı kelime bilgisini geliştirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Unit 6: Health and Fitness
2. Hafta Unit 6: Health and Fitness
3. Hafta Unit 7: Discovery and Invention
4. Hafta Unit 7: Discovery and Invention
5. Hafta Unit 8: Fashion
6. Hafta Unit 8: Fashion
7. Hafta Review of the previous vocabulary
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Unit 9: Economics
10. Hafta Unit 9: Economics
11. Hafta Unit 10: The Brain
12. Hafta Unit 10: The Brain
13. Hafta Ekstra Dinleme ve Konuşma Aktiviteleri
14. Hafta Ekstra Dinleme ve Konuşma Aktiviteleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 25
Kısa Sınavlar (%) 15
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Unlock Listening and Speaking Skills 3 Sabina Ostrowska
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Dönem sonunda öğrenciler:

-Çeşitli sosyal konular ile ilgili dinleme ve konuşma becerilerini geliştirebilecekler.