MYC234


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ARDIL ÇEVİRİ MYC234 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 42 2 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere çevirmenliğin mesleki bir becerisi olan ardıl çeviri ile ilgili teknikleri uygulamalı bir şekilde öğretmektir. Etkili dinleme ve not alma becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Ders kapsamında ardıl çeviri ile ilgili genel bilgiler, ardıl çeviri için etkili dinleme ve not alma teknikleri, dinleme ve ardıl çeviri uygulamaları yer almaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Ardıl çevirinin genel kapsamını kavramak. 2. Ardıl çeviri için gerekli becerilerin kazanılması. 3. Ardıl çeviri yapabilecek düzeyde dinleme becerilerinin geliştirilmesi. 5. Profesyonel anlamda ardıl çeviri yapabilecek düzeye gelinmesi.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş. Ardıl çevirinin tanımı ve kapsamı. Ardıl çevirinin kısa tarihçesi.
2. Hafta Ardıl çeviride etkili dinleme ve not alma teknikleri: Not almanın 7 temel prensibi üzerine çalışmalar. Kısaltmalar ve bağlaçların kullanımı.
3. Hafta Ardıl çeviride etkili dinleme ve not alma teknikleri: Not almanın 7 temel prensibi üzerine çalışmalar. Vurgu ve dikey cümle çözümlemesi.
4. Hafta Kaynak dilin makro (genel çerçeve ve yapı) ve mikro (kelime ve ifadeler) seviyelerde çözümlenmesi.
5. Hafta Kaynak dilin yapısını çözümleme teknikleri: dinleme ve not alma, kısa dönem hafıza kullanımı.
6. Hafta Kaynak dilin yapısını çözümleme teknikleri: şema oluşturma, görselleştirme.
7. Hafta Kaynak dildeki paralel yapıların belirlenmesi ve notlara aktarılması, sembol ve kısaltma kullanımı.
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Ardıl çeviri uygulamasında oluşturulan notların okunması, hatırlama ve üretim.
10. Hafta Ardıl çeviri alıştırmaları ve öğrenci sunumları. Politika üzerine görsel-işitsel konuşmalar.
11. Hafta Ardıl çeviri alıştırmaları ve öğrenci sunumları. Güncel konular üzerine görsel-işitsel konuşmalar.
12. Hafta Ardıl çeviri alıştırmaları ve öğrenci sunumları. Bilimsel konular üzerine görsel-işitsel konuşmalar.
13. Hafta Ardıl çeviri alıştırmaları ve öğrenci sunumları. Sosyal konular üzerine görsel-işitsel konuşmalar.
14. Hafta Ardıl çeviri alıştırmaları ve öğrenci sunumları. Eğitim üzerine görsel-işitsel konuşmalar.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Gillies, A. (2005). Note-taking for consequttive interpreting: A short Course, St. Jerome, Manchester. Doğan, Aymil, Sözlü Çeviri ve Uygulamaları, Ankara:Hacettepe Doktorlar Yayınevi, 2003
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi