MYC223


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ÇEVİRİ KURAMLARI I MYC223 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 45 52 125 2 5

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Merve ŞENOL
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere güncel çeviri yöntemlerini temel kavramları ile öğretmek ve zaman içinde çeviri teorisinin gelişimi hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere çeviri eyleminin dayandığı teori ve yaklaşımların geçmişten bugüne öğretilmesini içerir. Zaman içindeki farklı çeviri yaklaşımlarının tartışılmasını amaçlamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Öğrenciler geçmişteki ve günümüzdeki çeviri teorilerini ayırd edebileceklerdir. 2. Öğrenciler çeviri ile ilgili edindikleri teorik bilgileri çeviri süreçlerine transfer edebileceklerdir. 3. Öğrenciler çeviri metinlere öğrendikleri teoriler ışığında eleştirel gözle bakabileceklerdir. . 4. Öğrenciler farklı çeviri teorilerini karşılaştırabileceklerdir. 5. Öğrenciler metin çevirilerinde teoriler ışığında en uygun yaklaşımı seçebileceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, çeviri çalışmalarının temel konuları. Çeviri çalışmalarının kısa tarihçesi.
2. Hafta Çeviri alanının temelleri:Çeviride Holmes/Toury Kuramı. 1970 'li yıllardan itibaren çeviri araştırmalarında gelişmeler.
3. Hafta Çeviri alanının temelleri:Çeviride Holmes/Toury Kuramı. 1970 'li yıllardan itibaren çeviri araştırmalarında gelişmeler.
4. Hafta Çeviri araştırmalarında 20. yy öncesi gelişmeler: Martin Luther'ın çeviri kuramındaki yeri.
5. Hafta Çeviri araştırmalarında 20. yy öncesi gelişmeler: Çeviri çalışmalarının sistematik oluşu yolunda ilk çabalar. Dryden, Dolet ve Tytler.
6. Hafta Çeviri araştırmalarında 20. yy öncesi gelişmeler: 19. ve 20. yy'da İngiltere'de çeviri çalışmaları.
7. Hafta Çeviri çalışmalarında denklik kavramı: Roman Jakobson, dilbilimsel anlam ve denklik.
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Çeviri çalışmalarında denklik kavramı: Nida ve çeviri çalışmaları. Newmark, anlamsal ve iletişimsel çeviri.
10. Hafta Çeviri çalışmalarında denklik kavramı: Koller, benzeşme ve denklik kavramları
11. Hafta Çeviride ürün ve süreç: Vinay ve Dalbernet modeli.
12. Hafta Çeviride ürün ve süreç: Catford ve çeviride "kayma".
13. Hafta Çeviride ürün ve süreç: Çeviride kayma kavramı üzerine tartışmalar, Çek yazını.
14. Hafta Çeviride ürün ve süreç: Çeviride bilişsel süreçler.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Munday, J. (2011). Introducing Translation Studies : Theories and Applications, London: Routledge
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ-1

PÇ-2

PÇ-3

PÇ-4

PÇ-5

PÇ-6

PÇ-7

PÇ-8

PÇ-9

PÇ-10

PÇ-11

PÇ-12

PÇ-13

PÇ-14

PÇ-15

ÖÇ-1

5

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

ÖÇ-2

 

 

 

5

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

5

 

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-5

 

 

 

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

3