MYC221


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
EDEBİYAT VE ÇEVİRİ I MYC221 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
3 0 - POSTER VE KISA SINAV 3 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu derste aşağıdaki becerilerin kazandırılması beklenmektedir; • edebi metin özelliklerini anlamak • tiyatro metinlerini ve kısa hikaye metinlerini ayırt edebilmek • tiyatro ve kısa hikaye öğelerini belirlemek • tiyatro eserlerini ve kısa hikayelerini yorumlayabilmek ve çözümlemek • edebi metin çevirisi kuramlarını anlamak • İngilizce tiyatro eserleri ve kısa hikayelerin çevirilerini karşılaştırabilmek
Dersin İçeriği Bu ders öncelikle edebiyat, tiyatro ve kısa hikaye kavramları ve edebi çeviri hakkında bazı bilgiler sunmayı hedeflemektedir. Teorik açıklamalardan sonra öğrenciler örnek tiyatro eserleri ve kısa hikayeler okuyacak, analiz edecek ve yorumlayacaklardır. Son olarak eserlerin türkçe çevirilerini karşılaştıracaklardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler aşağıdaki kazanı mlara sahip olacaktır; • edebiyat unsurlarını tiyatro eserlerinde ve kısa hikayelerde belirleyip eleştirebilme • olay örgüsü,karakter, ironi, edebi dil vb. öğeleri tiyatro eserlerinde ve kısa hikayelerde anlayıp yorum yapabilme • tiyatro eserlerini ve kısa hikayeleri eleştirel okuyabilme ve yorumlayabilme • tiyatro eserlerinin ve kısa hikayelerin türkçe çevirilerini karşılaştırıp yorumlayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta INTRODUCTION TO THE COURSE
2. Hafta WHAT IS LITERATURE
3. Hafta WHAT IS DRAMA
4. Hafta WHAT IS TRAGEDY
5. Hafta HAMLET QUIZ I
6. Hafta HAMLET QUIZ II
7. Hafta HAMLET
8. Hafta MIDTERM
9. Hafta HAMLET
10. Hafta WHAT IS SHORT STORY
11. Hafta THE ROCKING HORSE WINNER BY D.H. LAWRENCE
12. Hafta THE LEGACY BY VIRGINIA WOOLF
13. Hafta MISS BRILL BY KETHERINE MANSFIELD
14. Hafta AN INTRUDER BY NADINE GORDIMER
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%) 10
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Literary Genres: Fowler, Wellek&Warren, Fishelov Tragedy: Aristotle’s Poetics, Shakespeare: The Invention of the Human (Harold Bloom), Hamlet (W. Shakespeare), The Rocking Horse Winner by D.H. Lawrence The Legacy by Virginia Woolf Miss Brill by Katherine Mansfield An Intruder by Nadine Gordimer
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PY 2

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8