MYC221


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
EDEBİYAT VE ÇEVİRİ I MYC221 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 0 - 25 58 125 3 5

Ders Sorumluları GÜLŞEN DEMİR
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu derste aşağıdaki becerilerin kazandırılması beklenmektedir; • edebi metin özelliklerini anlamak • tiyatro metinlerini ve şiirleri metinlerini ayırt edebilmek • tiyatro ve şiir öğelerini belirlemek • tiyatro eserlerini ve kısa hikayelerini yorumlayabilmek ve çözümlemek • edebi metin çevirisi kuramlarını anlamak • İngilizce tiyatro eserleri ve şiir çevirilerini karşılaştırabilmek
Dersin İçeriği Bu ders öncelikle edebiyat, tiyatro ve şiir kavramları ve edebi çeviri hakkında bazı bilgiler sunmayı hedeflemektedir. Teorik açıklamalardan sonra öğrenciler örnek tiyatro eserleri ve şiirler okuyacak, analiz edecek ve yorumlayacaklardır. Son olarak eserlerin türkçe çevirilerini karşılaştıracaklardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler aşağıdaki kazanı mlara sahip olacaktır; • edebiyat unsurlarını tiyatro eserlerinde ve kısa hikayelerde belirleyip eleştirebilme • olay örgüsü,karakter, ironi, edebi dil vb. öğeleri tiyatro eserlerinde anlayıp yorum yapabilme • Şiir Öğelerini ve Modern şiir özelliklerini kavrama ve analiz etme • tiyatro eserlerinin ve şiirlerin türkçe çevirilerini karşılaştırıp yorumlayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta DERSE GİRİŞ
2. Hafta EDEBİYAT NEDİR
3. Hafta DRAMA NEDİR
4. Hafta TRAJEDİ NEDİR
5. Hafta HAMLET
6. Hafta HAMLET
7. Hafta HAMLET
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta GODOT'YU BEKLERKEN
10. Hafta GODOT'YU BEKLERKEN
11. Hafta ŞİİR NEDİR
12. Hafta MODERN ŞİİR NEDİR?
13. Hafta STOPPING BY THE WOODS ON A SNOWY EVENING BY ROBERT FROST
14. Hafta DULCE DECORUN EST BY WILFRED OWEN
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%) 10
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Literary Genres: Fowler, Wellek&Warren, Fishelov Tragedy: Aristotle’s Poetics, Shakespeare: The Invention of the Human (Harold Bloom), Hamlet (W. Shakespeare), Hamlet by Shakespeare Waiting For Godot by Samuel Beckett Stopping By the Woods by Robert Frost Dulce Decorum Est by Wilfred Owen
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ-1

PÇ-2

PÇ-3

PÇ-4

PÇ-5

PÇ-6

PÇ-7

PÇ-8

PÇ-9

PÇ-10

PÇ-11

PÇ-12

PÇ-13

PÇ-14

PÇ-15

ÖÇ-1

 

 

 

5

 

5

 

 

 

 

 

3

 

 

 

ÖÇ-2

 

 

 

5

 

5

 

 

 

 

 

3

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

5

 

5

 

5

 

 

 

3

 

 

 

ÖÇ-4

 

 

 

5

 

5

 

5

 

 

 

3