Muhasebe ve Vergi Uygulamaları


Genel Bilgi

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 15.05.2013 tarih ve 75850160-101.02.05.3289-25391 sayılı yazısı ile Ufuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu kurulması uygun görülmüştür.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.05.2014 tarih ve 75850160-104.01.01-3223 sayılı yazısı ile Ufuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde Bilgisayar Programcılığı, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programlarının açılması, yeni açılan programlara öğrenci alınması uygun görülmüştür.

 

Kazanılan Derece

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans derecesi alırlar. 

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ufuk Üniversitesine Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmakta, 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Okulumuza başvuran Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not transkripti ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yarıyıl not ortalaması veya genel not ortalaması, 4.00 üzerinden 2.00 ve üstünde olan öğrenci, başarılı öğrencidir. Öğrencinin bir dersten başarılı olması için o dersten 60 (CC) ve üstü not alması; mezuniyet durumunda geçebilmesi için ise programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başararak toplam 120 AKTS kredisini sağlaması gerekir.

Program Profili

Ülkemizde ekonomik ve ticari hayatın gelişmesi ve çeşitlenmesiyle birlikte muhasebe mesleği de giderek daha çok önem ve değer kazanmıştır. Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren dışa açılma ile firmalarımızın yabancı ortakları artmıştır. Firmalarımızın artan yabancı ortaklı yapısı ve aile işletmesi kişiliğinden iyice uzaklaşmış olmaları; hesap verilebilirlik, şeffaflık gibi konuların önemini arttırmıştır. Sermaye piyasalarının gelişmesi nedeni ile yatırımcıların risk azaltma istekleri ve doğru karar vermeleri konusunda da muhasebenin de önemli katkıları olmaktadır. Muhasebe bilimi firmalar arası uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağladığı gibi firmaların uzun vadeli planlar yapmasına da yardımcı olur. Muhasebe bilimi firmaların bütçelemelerine yardımcı olmaktadır. Ekonomide kayıt dışılığın yüksek orana sahip olması, ülkenin küresel rekabette geri kalma riskini gündeme getirmektedir. Kayıt dışılığın azaltılmasında da muhasebe mesleği katkı vermektedir.

Bütün bu gelişmeler ve bilimsel olgular değerlendirilerek ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerdeki tüm muhasebe ve vergi işlemlerinden sorumlu olan muhasebeciye yardımcı eleman yetiştirmek amacıyla Meslek Yüksekokulundaki Muhasebe ve Vergi Bölümünde iki yıllık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı açmak ve öğrenci alımı için teklifte bulunulmuştur.

Program Kazanımları

PÇ-1Temel işletmecilik bilgilerini kazanma ve güncel uygulamalarla ilişkilendirme becerisi kazanır.

PÇ-2Muhasebe ve vergi uygulamaları alanındaki temel kuramsal bilgilere sahip olur.

PÇ-3Kuramsal alan bilgilerini güncel uygulamalarda kullanabilir.

PÇ-4İşyerinde muhasebe ve vergi uygulamaları ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi kazanır.

PÇ-5Alanındaki problemleri tanımlama ve çözme becerisine sahip olur.

PÇ-6Başka alanlarla birlikte takım olarak çalışabilme becerisi kazanır.

PÇ-7Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.

PÇ-8Alanında yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini elde eder.

PÇ-9İngilizceyi alanındaki kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde kullanır.

PÇ-10Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi kazanır.

PÇ-11İletişim kurma becerisi kazanır.

İstihdam Olanakları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

Kamu kurumlarının ve özel firmaların muhasebe ve finans departmanlarında istihdam edilirler. Yine Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Müşavirlerin ofislerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İlgili yönetmelik şartlarının yerine getirilmesi durumunda öğrencilerimiz, 4 yıllık lisans programlarına da devam edebilmektedirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
MYG101
GENEL MATEMATİK
3
3
1
Zorunlu
MYG103
TEMEL HUKUK
3
4
1
Zorunlu
MYI101
GENEL İŞLETME
3
4
1
Zorunlu
MYI103
GENEL EKONOMİ
3
4
1
Zorunlu
MYM101
MUHASEBE I
3
4
1
Zorunlu
MYT100
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ
2
4
1
Zorunlu
TAR101
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
1
Zorunlu
İNG101
İNGİLİZCE 1
3
3
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
MYM102
MUHASEBE II
3
4
2
Zorunlu
MYM104
MALİYET MUHASEBESİ
3
4
2
Zorunlu
MYM114
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
3
5
2
Zorunlu
MYM116
PAZARLAMA YÖNETİMİ
3
5
2
Zorunlu
MYM122
GENEL VERGİ HUKUKU
3
5
2
Zorunlu
TAR102
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
2
2
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ 2
2
2
2
Zorunlu
İNG102
İNGİLİZCE 2
3
3
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
MYI200
GİRİŞİMCİLİK
3
5
3
Zorunlu
MYI207
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
3
5
3
Zorunlu
MYM205
FİNANSAL YÖNETİM
3
5
3
Zorunlu
MYM207
DENETİM
3
5
3
Zorunlu
MYOPYU
PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI
4
10
3
Seçmeli
MYI210
Genel Sosyoloji
3
5
3
Seçmeli
MYI213
LOJİSTİK
3
5
3
Seçmeli
MYI215
FİNANSAL KURUMLAR
3
5
3
Seçmeli
MYI217
KARİYER YÖNETİMİ
3
5
3
Seçmeli
MYM203
KALİTE YÖNETİMİ
3
5
3
Seçmeli
MYM212
KAMU MALİYESİ
3
5
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
MYM202
TÜRK VERGİ SİSTEMİ
3
5
4
Zorunlu
MYM204
UZMANLIK MUHASEBESİ
3
5
4
Zorunlu
MYM206
ULUSLARARASI TİCARETTE VERGİLENDİRME
3
5
4
Zorunlu
MYM208
BİLGİSAYARLI MUHASEBE
3
5
4
Seçmeli
MYI228
MUSTERI ILISKILERI YONETIMI
3
5
4
Mesleki
MYM224
U.RAPORLAMA STANDARTLARI
3
5
4
Mesleki
MYM234
VERGİLEMEDE KAYIT VE DEĞERLEME
3
5
Ölçme ve Değerlendirme

Programda, küçük sınav(lar) (quiz), ara sınav(lar), ödev(ler), uygulama(lar), proje(ler), pratik(ler) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Programdan mezun olmak için Genel Not Ortalaması'nın en az 2.00 olması gerekir. Ders notu yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesinden oluşur ve harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notları ve karşılık gelen ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir;

Başarı not çizelgesi

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı (100 üzerinden)

AA

4,00

90-100

BA

3,50

80-89

BB

3,00

70-79

CB

2,50

65-69

CC

2,00

60-64

DC

1,50

55-59

DD

1,00

50-54

FF

0,00

0-49

 

Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı, U: Başarısız, EX: Muaf, W: Dersten çekilmiş, I: Kesin notu belli olmayan ders, FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız, FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız, P: Devam eden ,olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FF1 ve FF2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır. Ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr. Türkmen DERDİYOK

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

İncek Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı 

No: 129                                    Gölbaşı /ANKARA 

Ders - Program Kazanımları Matrisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

İNGİLİZCE I

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

GENEL MATEMATİK

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

TÜRK DİLİ I

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TAR. I

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

TEMEL HUKUK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MUHASEBE I

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

GENEL EKONOMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL İŞLETME 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İNGİLİZCE II

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

TÜRK DİLİ II

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

PAZARLAMA YÖNETİMİ

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

İŞ VE SOSYAL GÜV. HUKUKU

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

MUHASEBE II

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

MALİYET MUHASEBESİ

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL VERGİ HUKUKU

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

BİLGİSAYARLI MUHASEBE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FİNANSAL YÖNETİM

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

DENETİM

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

 X

 

 

 

 

  

 

 

 

 

GİRİŞİMCİLİK

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALİTE YÖNETİMİ

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMU MALİYESİ

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

LOJİSTİK

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

FİNANSAL KURUMLAR

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

GENEL SOSYOLOJİ

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

GENEL VERGİ HUKUKU

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

KARİYER YÖNETİMİ

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMASI

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

ULUSLARARASI TİC.VERGİLENDİRME

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

VERGİLEMEDE KAYIT VE DEĞERLEME

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

U. RAPORLAMA STANDARTLARI

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

UZMANLIK MUHASEBESİ

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

STAJ

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi
 

Program Yeterlilikleri

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BİLGİ
(Kuramsal, Olgusal)

1

x

 

 

x

x

 

 

 

BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)

1

x

x

 

x

x

x

x

 

 

x

 

2

 

 

 

 

 

x

x

 

 

x

 

YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)

1

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

x

YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkinliği)

1

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

3

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)

1

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

2

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

YETKİNLİKLER
(Alana Özgü Yetkinlik)

1

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

x